Hiidensalmi


Hiidensalmen tonteilla jatkuva haku.

Asuntomessualue rakentuu Hiidensalmeen, luonnonkauniin Lohjanjärven rannalle, aivan kaupungin keskustan tuntumaan.

Vuoden 2021 asuntomessualueelta jääneet tontit ovat jatkuvassa haussa.

Korttelin 204 tonteille 5, 6, 8 ja 9 tulee tontin kauppahinnan lisäksi tonttien esirakentamisen massanvaihtokustannukset. Esirakentamisen massanvaihtokustannukset on tontille 5 94310,79€, tontille 6 37660,51€, tontille 8 146042,50€ ja tontille 9 lisäkustannus on 38 196,84€.

Tontilla 9 tulee lisäksi pysäköintitontin 7 perustamiskustannuksia 21 102,50 €. Tontilla 9 lisäkustannukset ovat yhteensä siis

59 299,34 €.

Alueen erikoisehdot.
Yleiset luovutusehdot

Lisätietoja: vs. maankäyttöinsinööri Anthony Bange, p. 044 374 3599, ja kaupungingeodeetti, puh. 044 374 3793, tai tonttipalvelut@lohja.fi .

toukokuu 2021

Huomaa asemakaavassa erityisesti määräykset ja tiedot alueen kaivostoiminnasta.


Tonttikartat:
Korttelin 201 tonttijakokartta, korttelin tontteja ei ole lohkottu
Kortteli 203-5
Kortteli 204-5, 204-6, 204-8, 204-9

Pohjatutkimukset:
Kortteli 201, kairauspisteet, pisteet: 7341, 8270, 8271, 8277, Messualueen koekuopat 8240-8260
Kortteli 204, koekuoppapisteet, pisteet: 8285, 8287, 8289, 8293, 8294

Rakentamistapaohje korttelin 203 A-24-osa ja koko kortteli 204.

Alueen maanperän pilaantuneisuustutkimus ja yleistietoa maaperästä: Hiidensalmi_ranta-alueen_tutkimukset_2019-10-18.

Päivitys 9.9.2022 klo 8:17: korttelin 204 AK-tontti 9 on palautunut jatkuvaan hakuun peruutuksen (8.9.2022) vuoksi.

Kortteli/
tontti
Käyt.
tark.
Pinta-ala
k-m²rak.velv.
80%
Hinta
€/k-m²1.vuoden 
maavuokra €
204-9AK-706811000800225 00022511 250,00
203-5A-24198917901432MYYTY225MYYTY

Huomaan tontilla 204-9 asemakaavan mukainen tontin sisäinen julkinen kulkureitti (pp) ja samalla kohdin olevat putkirasitteet (ks. tonttikartta) sekä yh- ja yh/a -alueet ynnä pysäköinnin järjestäminen.

Tontin 204-9 sisäinen asemakaavan mukainen kulkureitti (pp) on tontin rakentajan vastuulla suunnittelusta ja toteutuksesta jatkuvaan kunnossa- ja ylläpitoon. Huomioi myös tontilla 204-9 olevat asemakaavan mukaiset yh- ja yh/a -alueet, jotka ovat tontin rakentajan vastuulla suunnittelusta ja toteutuksesta jatkuvaan kunnossa- ja ylläpitoon. Em. seikat tulevat tarkasti rakennusluvassa ja pakollisessa yhteisjärjestelyn sopimuksessa.

Tontin 204-9 pysäköinti on saman korttelin erillisten LPA-tonttien 4 ja/tai 7 osilla rakennusluvan mukaisesti rakentajan omalla vastuulla suunnittelusta ja toteutuksesta jatkuvaan kunnossa- ja ylläpitoon.

Rakennusvalvonnan yhteyshenkilö on johtava rakennustarkastaja Juha Heikkinen; yhteystiedot ovat täällä.

Katso yleiset tiedot ’edelliseltä’ sivulta täällä.

Tontin 204-9 aiemman varauksen maanvuokrauspäätös esimerkkinä tiedoksi: vetovoimalautakunta 10.2.2021 § 19.

Tontin 203-5 aiemman varauksen myynti/maanvuokrauspäätös esimerkkinä tiedoksi: kaupunkisuunnittelulautakunta 26.1.2022 § 9.

 

Aiheeseen liittyvää: