Lohjan tori

Lohjan torilla on pitkä ja mielenkiintoinen historia. Kauppa on käynyt vilkkaana nykyisellä paikalla Kauppakadun, Sepänkadun ja Torikadun rajaamalla aukiolla aina 1900-luvun alusta asti, sitä ennen tori oli Nahkurinkadun varrella. 1960-luvulla toria laajennettiin purkamalla sillä sijainnut vanha paloasema.

Nykyään toria elävöittää erilaiset tapahtumat, kauniit istutukset ja torimyyjät, jotka suurella ammattiylpeydellä myyvät tuoreita ja erinomaisia tuotteitaan. He tietävät missä juurekset on viljelty, millaisista metsistä sienet ja marjat on kerätty, miten taimet ja kukkaset ovat kasvatettu ja koska kalat on pyydetty. Kun kahvihammasta alkaa kolottaa, tarjoaa torin kahvilat sen seitsemää sorttia herkkuja ja kaffetta. Mikäs sen mukavampaa kuin katsella torihulinaa kupposen äärellä.

Yleinen järjestys ja turvallisuus

Toreilla myyntipaikan vuokranneen torikauppiaan ja hänen palveluksessaan olevan myyjän tulee noudattaa asianomaisen lainsäädännön lisäksi tätä toriohjetta sekä Lohjan kaupungin tapauskohtaisesti antamia lisämääräyksiä ja ohjeita. Toiminta torilla on järjestettävä siten, että siitä ei ole haittaa liikenteelle, torimyyjille tai muille torilla toimiville tai asioiville.

Torikauppaa ja myyntipisteitä koskevia määräyksiä

 1. Elintarvikkeita; torikauppiaan on ennen toiminnan aloittamista tehtävä ilmoitus ymparistoterveys@lohja.fi
 2. Kukkia, muita koristekasveja, kasvi- ja puutarhatuotteita sekä taimitarhatuotteita.
 3. Kausiluontoisesti käytettäviä tavaroita ja valmisteita kuten joulukuusia, koriste-esineitä, seppeleitä, vihtoja yms.
 4. Ei elintarvikkeiksi luettavia päivittäistavaroita kuten tekstiilit, kodintarvikkeet yms.

Lisäksi sallittua toimintaa on mm:

 1. Esittelytoiminta
 2. Kirpputoritoiminta
 3. Tapahtumat

Telttakatosten tulee olla tarkoituksen mukaisia, siistejä ja turvallisia.

Telttojen kiinnitysohjeita tulee noudattaa. Toripaikan saanut on velvollinen varustamaan katoksensa ja rakennelmansa niin, ettei tuuli voi siirtää tai rikkoa niitä.

Myyntipöytien, muiden rakennelmien ja kalusteiden sekä sähkölaitteiden tulee olla turvallisia.

Torikauppiaan on pysyttävä omassa myyntiruudussaan tai annetulla myyntipaikalla.

Pelastustiet on pidettävä avoimina (käytävät).

Tori on tyhjennettävä myyntikalustosta, tavaroista ja jätteistä puolen tunnin kuluessa myyntiajan päättymisestä. Edellä mainittu ei koske toiminnan harjoittajia, jotka jatkavat illalla sopimuksella myönnettyä yömyyntiä tai toimijoita, jotka ovat hakeneet kaupungilta luvan pitää myyntikalustoa pidempään. Kaupunki voi kuljettaa ilman lupaa torille tai muulle myyntialueelle jätetyn myyntivaunun, ajoneuvon, rakennelman tai tavarat pois omistajan, haltijan tai toripaikan haltijan kustannuksella.

Kauppatorille ei saa pysäköidä ajoneuvoja. Myyntipaikalla ajoneuvo saa olla vain silloin, kun myynti tapahtuu ajoneuvosta. Lyhytaikainen torikauppiaan, tavarantoimittajan tai tapahtumajärjestäjän ajoneuvon pysäyttäminen kuorman purkua tai lastausta varten on sallittu, mutta ajoneuvo ei saa haitata liikkumista tai muiden myyjien toimintaa eikä tukkia pelastusteitä.

Moottoriajoneuvojen alla on käytettävä suojusta öljy- ja nestevuotojen varalta. Öljyvuotojen tai vastaavien vahinkojen siistimisestä aiheutuneet kustannukset voidaan periä vahingon aiheuttajalta.

Sähkönkäyttäjä on velvollinen huolehtimaan sähkölaitteidensa kunnosta siten, etteivät ne aiheuta vaaraa toisille eivätkä haittaa sähkönjakelua. Yleisen turvallisuuden, puhtaanapidon ja talvikunnossapidon takia sähkökaapeleita ei saa sijoittaa jalkakäytävien, pääkäytävien eikä ristikkäiskäytävien poikki. Jos tämä on kuitenkin pakollista, on torikauppiaalla oltava mukana omat kaapelisuojat.

Kauppiaan tulee ilmoittaa etukäteen, mikäli hän käyttää myyntipaikallaan nestekaasua. Kahviloilla, lämmintä ruokaa myyvillä, avotulta käyttävillä ja muilla sellaisilla toripaikan käyttäjillä, joiden toiminnassa on palovaara, on oltava saatavilla riittävä sammutusvälineistö ja henkilökunnan on osattava käyttää niitä.

Kauppatorilla on vesipiste. Ruoka- ja juomakäyttöön soveltuvaa vettä saa torin sosiaalitiloista.

Jätevesiä ei saa kaataa torille eikä sadevesiviemäreihin (haju- ja terveyshaitta).

Tule kauppiaaksi Lohjan torille

Tule kauppiaaksi keskelle kaupunkia ja varaa toripaikkasi iloiselta Lohjan torilta!

Lohjan tori sijaitsee Lohjan keskustan sydämessä ja sitä ympäröi keskustan kivijalkaliikkeet ja kauppakeskukset, kahvilat ja ravintolat.

Lohjan tori on monelle kaupunkilaiselle ja kesäasukkaalle toinen olohuone, hyvän mielen ja virkistyksen kohtaamispaikka. Tori on avoin sekä ammattimaisille myyjille mutta myös satunnaisesti myyntiä tekevät ovat tervetulleita.

Tervetuloa myymään, esiintymään ja järjestämään tapahtumia Lohjan torille!

Niin kuin lohjalaiset sanoisivat: ”Tul sää sit Lohjal toril!”

Toiminta on torilla järjestettävä siten, ettei siitä ole häiriötä liikenteelle eikä torimyyjille tai muille torilla toimiville tai asioiville.

Torikauppiaan tulee käyttäytyä kohteliaasti ja kunnioittavasti asiakkaita, muita torikauppiaita ja torin henkilökuntaa sekä toritoimijaa kohtaan.

Torikauppias tai hänen henkilökuntansa ei saa esiintyä päihtyneenä torialueella eikä muutenkaan esiintyä häiritsevästi.

Mahdolliset riita-asiat käsitellään aina torin ja torimyyntiajan ulkopuolella, ei asiakkaiden edessä.

Torikauppiaan toiminta ja käytös vaikuttaa myyntipaikkasopimuksiin ja niiden jatkumiseen.

Torialueella ei saa säilyttää huoltoajoneuvoja. Lyhytaikainen huoltoajo on sallittu.

Majoittuminen ja yöpyminen torialueella on kielletty.

Torikauppiaan tulee noudattaa kaikkia lakeja, asetuksia ja muita ohjeita, joita viranomaiset ovat toimialaan liittyen säätäneet. Elintarvikelaki, Ulkomyyntiohje (Evira), Kunnossa- ja puhtaanapitolaki, Järjestyslaki, Tieliikennelaki, Ympäristönsuojelumääräykset, Ympäristölainsäädäntö, Jätelaki ja Turvallisuusmääräykset sekä muut toimintaan ja myyntialueeseen liittyvät viranomaismääräykset ja lait.

Lemmikkieläinten (koirien) tuominen torille toriaikaan on kielletty. Poikkeuksena erilaiset toritapahtumat, joissa eläimet ovat osa tapahtumaohjelmaa.

Tupakointi torilla toriaikana ja tapahtumissa on kielletty.

Terasseilla sekä tupakoitsijat että koirat voivat olla ravintolan/kahvilan oman päätöksen mukaisesti.

Jokaisen myyjän tulee pitää oma paikka ja sen ympäristö siistinä. Alueen tulee jäädä myös siistiksi/puhtaaksi myyntiajan päätyttyä. Jätetilan ja WC:n siisteyteen tulee kiinnittää huomiota. Kaikkien tiloja käyttävien torikauppiaiden tulee kantaa vastuu yhteisten tilojen siisteydestä.

Jätetilassa tulee noudattaa siellä olevia lajitteluohjeita. Tilan siisteyttä ja lajittelua seurataan päivittäin. Pahvipuristimen käyttö on ensisijaista, jotta jätteille on jätetilassa tarpeeksi tilaa. Roskia ei saa jättää maahan. Jätetila on tarkoitettu vain torin myynnistä tuleviin roskiin. Muilta myyntipaikoilta ei saa tuoda roskia jätetilaan.

Torin WC tulee pitää siistinä. Jokainen voi vaikuttaa tilan siisteyteen fiksulla WC-käyttäytymisellä ja laittamalla roskat roskakoriin. Jos jätetilan tai WC:n väärinkäyttöä havaitaan jonkun torikauppiaan toimesta, joudutaan häneltä poistamaan tilojen avaimet.

Jos vuokranmaksun suorittaminen laiminlyödään toistuvasti (enintään 2 kertaa) on Lohjan kaupungilla oikeus irtisanoa sopimus välittömästi. Mikäli torikauppias, tapahtumanjärjestäjä tms. rikkoo lakia, annettuja sääntöjä ja ohjeita sekä suullisia huomautuksia, voidaan toimija tms. poistaa torilta määräajaksi tai kokonaan.

Poistaminen voidaan tehdä yhden suullisen ja yhden kirjallisen varoituksen jälkeen. Suullisia ja kirjallisia huomautuksia voi antaa Lohjan kaupungin viranomaiset. Vakavien rikkomusten perusteella torimyynnin voi kieltää kokonaan Lohjan kaupunki. Luvattomista pysäköinneistä torialueella voi Lohjan kaupungin pysäköinninvalvonta antaa pysäköintivirhemaksun.

Lohjan kaupunki voi peruuttaa vuokraoikeuden kokonaan tai määräajaksi, mikäli toripaikan vuokraaja ei noudata tämän toriohjeen määräyksiä tai käyttäytyy torilla sopimattomasti tai harjoittaa myyntitoimintaa päihtyneenä ja jatkaa sitä huomautuksesta huolimatta.

Tervetuloa esiintymään Lohjan Kauppatorille!

Esiintymislava on vuokrattavissa tuntihinnalla tai koko päiväksi.

Äänentoistolaitteet varaaja hoitaa itse.

Torilla esiintyminen tai tapahtuman teema ei saa olla ketään loukkaavaa, häiritsevää, eikä aatteellisesti julistavaa. Esiintyminen ei saa häiritä normaalia toritoimintaa/ -myyntiä eikä asiakkaita. Lohjan kaupungilla on oikeus keskeyttää esitys, mikäli annettuja sääntöjä/ ohjeita ei noudateta.

Kauppatorin vuosipaikkalaisilla on mahdollisuus saada torin sähkökaappien ja jätetilan/ WC:n avaimet kuittausta vastaan käyttöönsä. Avaimet on kuitattava Lohjan kaupungin avainten valvontarekisteriin. Torin myyntitoiminnan päättyessä/myyjän lopettaessa toimintansa kauppatorilla on avaimet torimyyjän toimesta palautettava pikimmiten Lohjan kaupungin asiakaspalvelukeskukseen.

Toritoimija markkinoi toritapahtumia ja toimintoja verkkosivuillaan, Facebookissa, Instagramissa, tapahtumakalenterissa sekä jäsentiedotteessaan.

Toritoimija vastaa toritoiminnan järjestämisestä ja valvoo toriohjeiden noudattamista. Toritoimijalla on oikeus vuokrata Kauppatoria myynti- ja tapahtumakäyttöön ja laatia myyntipaikkoja koskevia sopimuksia toriohjeiden mukaisesti. Toritoimija voi järjestää toreilla erilaisia markkina- ja myyntitapahtumia sekä kehittää alueen viihtyvyyttä omalla toiminnallaan.

Hinnasto, Lohjan kauppatori

 • Päiväpaikka alk. 10 € koko 4mx4m, maksu kerätään käteisellä paikan päällä. Torin teemapäivinä hinta voi vaihdella.
 • Esiintymislava kertavuokra 49,60 €/päivä, yksittäinen tunti 10 €
 • Koko torialueen käyttö on aina sovittava erikseen.
 • Torin ja Lohjan tähden välisen alueen vuokraus. Vuokra 28,52 € (23 €/kerta + alv 24%. Puoluetoiminta korvauksetta.

Vuokratun alueen puhtaanapito tapahtuu vuokraajan vastuulla ja kustannuksella.

 • Sähkön hinnat:

Kuukausi / kausi hinta 35 €, sis. alv 24 % = 6.77 €

Voimavirta tapahtumissa / rekoille 20 €, sis. alv 24 % = 3.87 €

Toripaikkakartta

Karttaan on merkitty kausipaikat punaisella. Loput paikat on tarkoitettu päiväkäyttöön. Päiväpaikkoja ei voi etukäteen varata, ellei kyseessä ole esimerkiksi tapahtuma. Tämän sivuston alaosaan on merkitty tapahtumat ja päiväpaikkojen saatavuus.

Isommat, tilaa vaativat tuote-esittelyt tmv. voi varata etukäteen.

Lohjan torin esiintymislava

Esiintymislavaa vuokrataan erilaisiin tapahtumiin.
Ole yhteydessä: asiakaspalvelukeskus@lohja.fi tai puh. 040 188 6100

 • torilavan kertavuokra 49,60 €/päivä
 • yksittäinen tuntihinta 10 €

Lohjan torin ns. puoluepaikat

Lohjan torin ja kauppakeskus Lohjantähden välissä on 5 pienpaikkaa. Paikat on tarkoitettu esim. puolueiden paikaksi tai joulukuusikauppiaille.
Ole yhteydessä: asiakaspalvelukeskus@lohja.fi tai puh. 040 188 6100

Lohjan torin aukioloajat

Kauppatorilla toripäivät ovat kesäaikana:

 1.5.–30.9. tiistaina, torstaina, perjantaina ja lauantaina klo 7.00–14.00 (kesä-heinäkuussa myös keskiviikkoisin klo 7.00–14.00)

sekä talviaikana:

 1.10.–30.4. perjantaina ja lauantaina, klo 8.00–14.00.

Myyntipisteen saa kasata aikaisintaan klo 5.00.

TORI-WC avoinna asiakkaille kesäaikaan (1.5.–30.9.) ti-la KLO 7.00–17.00

Torilla voidaan järjestää myös markkinoita ja muita tapahtumia. Vuosipaikkalaisten/ kuukausipaikkalaisten tulee ilmoittaa kaupungille, onko tulossa markkinapäivinä torille, jotta muille myyjille paikkojen jako tapahtuu ongelmitta. Muista tapahtumista tiedotetaan tarpeen mukaan erikseen, mm. aikataulut ja erikoisjärjestelyt. Toivomme torimyyjien olevan myötämielisiä Kauppatorin tapahtumia kohtaan ja joustavan toritoiminnoissa näiden aikana.

Lohjan torin 2024 tapahtumia mm.:

21.6. Juhannustori

10.8. Laurin päivä

6.-7.9. Lohjan Syysmarkkinat, mukana Tivoli Sariola (ei päiväpaikkoja torilla)


 

Aiheeseen liittyvää: