Asemakaava­muutoksen hakeminen

Maanomistajalla tai -haltijalla on mahdollisuus hakea asemakaavan muutosta kaupungilta. Hakemuskaavakkeen löydät täältä.

Mikäli maanomistajia on monta, tai hakemuksen jättää joku muu maanomistajien puolesta, hakemukseen tulee liittää valtakirja kaavamuutoksen hakemiseen. Tällöin kaikkien maanomistajien on allekirjoitettava valtakirja. Yhtiöiden päätösvaltaisuudesta liitetään mukaan rekisteriotteet.

Jos maanomistaja ei pidä voimassa olevaa asemakaavaa ajanmukaisena tai asemakaavaa ei ole toistaiseksi laadittu, tulee ottaa yhteyttä kaavoitukseen kaavoitusmahdollisuuden selvittämiseksi. Maanomistaja voi tarvittaessa anoa kaavoitetun alueen asemakaavan muuttamista tai asemakaavoittamattoman alueen kaavoitusta lomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on vastaavat tiedot.

Kaavoitushakemus käsitellään ja se otetaan vuosittain laadittavaan kaavoitusohjelmaan, jos vetovoimalautakunta sen hyväksyy. Asemakaavamuutoksen tavoitteellinen aikataulu päätetään erikseen kaavoitusohjelman yhteydessä. Kaavamuutoshakemuksen hyväksyy vetovoimalautakunta. Hakemuksessa voidaan esittää hakijan tavoitteita kaavamuutokselle; kaavan sisällöstä kuitenkin päätetään erikseen kaavan laatimisen yhteydessä Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen kaavaprosessin edellyttämässä järjestyksessä. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 59 §:n mukaan silloin kun asemakaava tai asemakaavan muutos on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai -haltijan aloitteesta, kunnalla on oikeus periä tältä kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset. Nämä maksut perustuvat kaavoituksen taksaan.

Mahdollisesti tarvittavat kaavan käynnistämissopimukset ja maankäyttösopimukset valmistellaan ja tuodaan päätettäviksi erikseen ennen asemakaavamuutoksen hyväksymistä.

Tietoa kaavaprosessista löydät täältä

Ennen hakemuksen jättämistä on syytä keskustella kaavoituspäällikön kanssa muutoksen mahdollisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta. Samalla voi tiedustella haettavan muutoksen kustannuksista, aikataulusta ym. muutokseen liittyvistä asioista.

Kaavamuutoshakemus liitteineen lähetetään seuraavaan osoitteeseen: Lohjan kaupunki, kaavoitus; PL 71; 08101 Lohja. Sähköpostilla hakemus toimitetaan osoitteeseen kaavapalaute(at)lohja.fi.

Lisätietoja antaa kaavoituspäällikkö Kristiina Rinkinen: puh. 044 374 0147; kristiina.rinkinen@lohja.fi