L69 Raviradankatu

Kaupunginosien 20. Maksjoki ja 13. Gunnarla ja katu- ja liikennealueen asemakaava ja asemakaavan muutos


Suunnittelualue sijaitsee Tynninharjun ja valtatie 25:n liittymän eteläpuolella, Maksjoen ja Gunnarlan kaupuninosissa. Kaava-alueeseen kuuluu raviradan ja valtatie 25 välinen alue sekä yksityisessä omistuksessa olevia kiinteistön osia valtatien 25 läheisyydessä. L69 Raviradankadun asemakaavan ja asemakaavamuutoksen alueen rajausta on supistettu. Korttelin 350 ja Raviradankadun osa on erotettu erilliseksi kaavaprosessiksi (L76 Raviradankatu).

Kaavamuutoksen päätavoitteena oli osoittaa Ravitien ja Raviradankadun välinen alue katu- ja liikennealueeksi, niin että se mahdollistaa niiden välisen ajoyhteyden toteuttamisen.


Voimaantulo

Kaupunginhallitus on päätöksellään 7.5.2018 § 137 hyväksynyt L69 Raviradankatu, kaupunginosien 13. Gunnarla ja 20. Maksjoki liikenne-, katu- ja puistoalueiden asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.

Kaupunginhallituksen päätöksestä ei ole valitettu.

L69 Lainvoimaisuuskuulutus 4.7.2018
L69 Kaavakartta 24.5.2018
L69 Kaavaselostus 24.5.2018
L69 Tiivistelmä 24.5.2018
L69 Saapuneet lausunnot 24.5.2018


Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 7.5.2018 § 137 13. kaupunginosan Gunnarla ja 20. Maksjoki, liikenne-, katu- sekä puistoalueita koskevan L69 Raviradankatu 1 asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen.

Asemakaava ja asemakaavan muutoksella muodostuu 13. kaupunginosan Gunnarla ja 20. kaupunginosan Maksjoki, maantie-, katu- ja suojaviheralueita.

L69 Kaavakartta 24.5.2018
L69 Kaavaselostus 24.5.2018
L69 Saapuneiden lausuntojen tiivistelmä sekä niiden vastineet


Ehdotusvaihe

Vetovoimalautakunta päätti hyväksyä kokouksessaan 24.1.2018 § 14 (13. kaupunginosan Gunnarla ja 20. Maksjoki) asemakaava- ja asemakaavamuutosehdotuksen L69 Raviradankatu (24.1.2018) asetettavaksi julkisesti nähtäville MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti.

Asemakaavan L69 Raviradankatu ehdotusvaiheen aineisto pidetään nähtävillä 7.2.2018-8.3.2018.

L69 Kuulutus 7.2.2018
L69 Kaavakartta 24.1.2018
L69 Kaavaselostus 24.1.2018
L69 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 24.1.2018
L69 Saapuneet lausunnot 24.1.2018


Valmisteluvaihe

Vetovoimalautakunta päätti kokouksessaan 18.10.2017 § 42 kaupunginosien 20. Maksjoki ja 13. Gunnarla asemakaavan ja asemakaavan muutoksen L69 Raviradankatu, päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman 18.10.2017 tiedoksi ja asettaa asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmisteluaineiston nähtäville (MRA 30§) mukaisesti.

Asemakaavan L69 Raviradankadun valmisteluvaiheen aineisto pidetään nähtävillä 1.11.-30.11.2017.

Kaavan aineistoihin on mahdollisuus tutustua kaavaillassa 15.11.2017 Lohjan pääkirjasto Järnefelt-salissa klo 17:30-19:00.

L69 Kuulutus 1.11.2017
L69 Kaavakartta 18.10.2017
L69 Kaavaselostus 18.10.2017
L69 Ravitien ja Raviradankadun katusuunnitelmaluonnos 6.10.2017
L69 Rakennuskannan kuvaus 18.10.2017 (nähtävillä asiakaspalvelukeskuksessa)
L69 Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.10.2017
L69 Saadut lausunnot


Aloitusvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsi kokouksessaan 11.5.2017 § 59 kaupunginosan 20. Maksjoki ja 13. Gunnarla, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen L69 Raviradankatu, osallistumis- ja arviointi-suunnitelman ja suunnittelun lähtökohdat 11.5.2017 tiedoksi ja kuuluttaa asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireilletulosta.

Asemakaavan L69 Raviradankadun osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä suunnittelun lähtökohdat pidetään nähtävillä 24.5.-22.6.2017.

Kaavan aineistoihin on mahdollisuus tutustua kaavaillassa 31.5.2017 Lohjan torilla klo 17:30-19:00.

L69 Kuulutus 24.5.2017
L69 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.5.2017
L69 Suunnittelun lähtökohdat 8.5.2017


 

Aiheeseen liittyvää: