CANEMURE-hanke asunto­messuilla Lohjalla 2021

Hiidensalmen asuntomessualueelle tavoiteltiin ilmastoystävällistä asumista osana valtakunnallista ilmastonmuutoksen hillinnän Canemure-hanketta. Rakentajia ohjattiin ottamaan ilmastonäkökulma monipuolisesti huomioon messutalojen rakentamisessa.


Asuntomessut osana Lohjan pitkäjänteistä ilmastotyötä

Osana Lohjan kaupungin ilmastotyötä Asuntomessut olivat mukana merkittävässä kansallisessa Canemure-ilmastohankkeessa. Lohjan Canemure-osahankkeessa hillittiin rakentamisen, asumisen ja liikenteen ilmastovaikutuksia vuoden 2021 asuntomessualueella Hiidensalmessa. Tämä tehtiin edistämällä toimenpiteitä, jotka paransivat energiatehokkuutta, lisäsivät uusiutuvan energian hyödyntämistä ja vähensivät päästöjä. Lisäksi alueella toteutuneita ilmastonmuutoksen hillinnän hyviä käytäntöjä levitettiin asuntomessujen saaman laajan julkisuuden avulla.

Canemure-hanke osana asuntomessujen toteuttamista Lohjalla

Lohjan Canemure-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2019 keskityttiin tuomaan ilmastonäkökulma mukaan Hiidensalmen asuntomessualueen suunnitteluprosessiin. Ilmastonäkökulma näkyykin esimerkiksi alueelle laadituissa rakentamistapaohjeissa, joista laadittiin omat versionsa omakotitaloille sekä kerros- ja rivitaloille. Ilmastonäkökulma myös nostettiin alueelle määriteltyihin rakentamisen aikaisiin teemoihin otsikolla Vihreä teko.

Hankkeen toisessa vaiheessa vuosina 2019–2020 alueelle valittuja rakentajia kannustettiin ilmastonäkökulman huomioimiseen alueen toteutuksessa. Tavoitteena oli, että ilmastovaikutusten monipuolisen huomioimisen ansiosta Hiidensalmeen rakentuisi energiatehokkaita taloja, joissa tuotetaan ja hyödynnetään uusiutuvaa energiaa ja joissa on varauduttu sähköisen liikenteen yleistymiseen.

Lohjan osahankkeen viimeisessä vaiheessa vuonna 2021 painopiste siirtyi alueella toteutuneiden, ilmastonäkökulmasta hyvien ratkaisujen tuomiseen laajemman yleisön tietoisuuteen.

Vihreä teko -kilpailu

Kaikille asuntomessualueen rakentajille julistettiin keväällä 2020 Vihreä teko -kilpailu rakentajien kannustamiseksi ottamaan ilmastonäkökulma huomioon rakennushankkeissaan. Kesällä 2021, Asuntomessujen avautuessa, kilpailun asiantuntijaraati valitsi messukohteiden joukosta yhden voittajan ja kaksi kunniamaininnan ansainnutta taloa:

Messukohteiden hiilijalanjälkilaskelmat

Lohjan kaupunki tilasi kaikille asuntomessualueen uudisrakennuskohteille hiilijalanjälkilaskelmat. Laskelmien teettämisessä tehtiin yhteistyötä ympäristöministeriön kanssa: ministeriö tarjosi konsultin käyttöön viimeisimmän version rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmästä, jota ministeriö on kehittänyt osana maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta ja jonka ensimmäinen julkinen koekäyttö toteuttiin Asuntomessuilla Lohjalla.

Kaikki hiilijalanjälkiraportit ovat vapaasti katsottavissa Virtuaalisilla Asuntomessuilla kohde-esittelyjen yhteydessä.

Vihreä teko -teema Asuntomessuilla Lohjalla

Vihreä teko -teemasta ja ilmastonäkökulmasta rakentamiseen kerrottiin hankkeen aikana useilla tiedotteilla.

  • 26.7.2021. Rakennuksen hiilijalanjälkeä kannattaa pienentää jo suunnitteluvaiheessa (STT Info)
  • 8.7.2021. TA-Asumisoikeus Oy Asuntomessujen Vihreä teko -kilpailun voittoon. Talo Pyörteelle ja Lohjan Saarennalle kunniamaininnat (STT Info)
  • 25.5.2021. Hiidensalmen vihreät teot syntyivät messurakentajien valinnoista, (pdf)
  • 11.5.2021. Lohjan kaupunki laskee Asuntomessujen talojen hiilijalanjäljen, (STT Info)
  • 28.10.2020. Asuntomessuilla Lohjalla asumisen väri on vihreä (pdf)


Asuntomessut Lohjalla -logo, jossa on vaaleansinisellä talojen siluetteja ja niiden alla mustalla teksti

 

Aiheeseen liittyvää: