Asuminen ja ympäristö

Vieraslajeiksi kutsutaan eliölajeja, jotka eivät alun perin kuulu Suomen luontoon vaan ovat levinneet sinne ihmisen mukana tarkoituksella tai tahattomasti. Lohjalla ongelmia aiheuttavat muun muassa jättiputki ja jättipalsami.

Suosituimmat:

Vieraslajit

Vieraslajeiksi kutsutaan eliölajeja, jotka eivät alun perin kuulu Suomen luontoon vaan ovat levinneet sinne ihmisen mukana tarkoituksella tai tahattomasti. Lohjalla ongelmia aiheuttavat muun muassa jättiputki ja jättipalsami.


Mitä vieraslajit ovat?

Kasvien kohdalla kyse on yleensä puutarhakarkulaisista, vieraseläimiä taas on tarkoituksella istutettu riistalajeiksi tai niitä on tullut Suomeen vahingossa tavarankuljetusten ja laivojen painolastivesien salamatkustajina.

Selkeitä haittoja aiheuttavia vierasperäisiä lajeja kutsutaan haitallisiksi vieraslajeiksi. Vieraslajit voivat aiheuttaa haittaa ekosysteemeille ja luonnon monimuotoisuudelle risteytyessään alkuperäisten lajien kanssa ja kilpaillessaan niiden kanssa elintilasta ja ravinteista. Pahimmillaan vieraslajit voivat paremmin menestyvinä syrjäyttää alkuperäiset lajit jopa kokonaan.

Ihmisten, eläinten ja kasvien terveydelle vahingolliset tai esteettisesti tai sosiaalisesti muuten haitalliset vieraslajit aiheuttavat myös merkittäviä taloudellisia haittoja, kun välttämättömiksi käyvien torjuntatoimien kustannukset kasvavat tai vieraslajien valtaamien kiinteistöjen arvot alenevat.

Suomessa esiintyvistä vieraslajeista saa lisätietoa kansallisesta vieraslajiportaalista, jonka avulla voi tunnistaa vieraslajeja ja ilmoittaa havainnoistaan. Vieraslajiportaalista löytyy hyvin tietoa ja kuvia eri vieraslajeista, karttoja vieraslajien levinneisyydestä sekä torjuntaohjeita eri vieraslajien hävittämiseksi.

Haitallisten vieraslajien torjunta Lohjalla

Lohjan kaupungin oman vieraslajien torjuntatyön painopiste on erityisen haitallisten vieraskasvien jättiputken ja jättipalsamin hävittämisessä ja leviämisen estämisessä. Lohjan ympäristönsuojelusta saa kuitenkin neuvontaa kaikkien haitallisten vieraslajien torjuntaan.

Ensisijaisesti kaupunki torjuu jättiputkea yleisiltä paikoilta, kuten päiväkotien, puistojen tai ulkoilualueiden läheltä. Yksityisomisteisilla mailla vieraslajien torjuntavastuu kuuluu maanomistajalle. Ympäristönsuojelusta voi kysyä asiasta lisätietoja tai tutustua Lohjan kaupungin vieraslajilinjaukseen. Linjaus on hyväksytty Lohjan kaupunginvaltuustossa 13.3.2024 § 26. Linjaus on laadittu vuosille 2024-2028 ja sitä voidaan päivittää tarpeen mukaan.

Vieraslajijätteen hävittäminen

Vieraslajijätteen hävittämisessä huomioitavaa

  •       Älä läjitä puutarha- tai vieraslajijätettä luontoon. Puutarhajätteiden läjitys kaupungin maille on ehdottomasti kielletty.
  •       Vieraslajien siemenet, juurenkappaleet tai esimerkiksi etanoiden munat eivät saa päästä leviämään torjuntatoimien jälkeen jätteen mukana.
  •       Vieraslajijäte tulee käsitellä ensisijaisesti sillä kiinteistöllä, missä se syntyy tai toimittaa jäteasemalle.
  •       Mikäli vieraslajin torjunta edellyttää maa-ainesten vaihtoa, juurenkappaleiden, siementen tai esimerkiksi espanjansiruetanan munien
    saastuttamat maa-ainekset tulee ehdottomasti toimittaa käsiteltäväksi – ei käyttää sellaisenaan uudelleen maanrakennuksessa.
  •       Vieraslajiportaalissa on hyvät ohjeet kotipuutarhureille ja talkoolaisille, miten vieraslajit tulee hävittää.

Haitallista vieraslajijätettä voi Lohjalla toimittaa Rosk’n Rollin toimipisteisiin Munkkaalle ja Pusulaan. Vieraslajit vastaanotetaan esimerkiksi jätesäkkeihin pakattuna palavana sekajätteenä. Pienkuormat eli esimerkiksi henkilöautolastillinen voidaan vastaanottaa veloituksetta. Jäteasemat vastaanottavat haitallisten vieraskasvilajien lisäksi esimerkiksi jätettä, jonka seassa on espanjansiruetanaa.

Ilmoita vieraslajihavaintosi

Asukkaita pyydetään ilmoittamaan erityisesti haitallisia vieraslajeja koskevat havainnot kansalliseen vieraslajiportaaliin.
Havainnoista voi ilmoittaa myös Lohjan palautepalveluun tai suoraan ympäristönsuojeluun, joka neuvoo tarvittaessa torjuntatoimenpiteissä.

Hyviä linkkejä

  •          Kansallinen vieraslajiportaali; tietoa vieraslajeista, torjuntatoimista ja vieraslajien ilmoituslomake www.vieraslajit.fi
  •          Suomen lajitietokeskuksen laji.fi -palvelu (vieraslajit kartalla)  https://laji.fi
  •           Vieraslajien hallintasuunnitelmat https://mmm.fi/vieraslajit

Lisätiedot

Anu Luoto
ympäristösuunnittelija
anu.luoto(a)lohja.fi
Puh. 044 374 44676