Asuminen ja ympäristö

Vieraslajeiksi kutsutaan eliölajeja, jotka eivät alun perin kuulu Suomen luontoon vaan ovat levinneet sinne ihmisen mukana tarkoituksella tai tahattomasti. Lohjalla ongelmia aiheuttavat muun muassa jättiputki ja jättipalsami.

Vieraslajit

Vieraslajeiksi kutsutaan eliölajeja, jotka eivät alun perin kuulu Suomen luontoon vaan ovat levinneet sinne ihmisen mukana tarkoituksella tai tahattomasti. Lohjalla ongelmia aiheuttavat muun muassa jättiputki ja jättipalsami.


Mitä vieraslajit ovat?

Kasvien kohdalla kyse on yleensä puutarhakarkulaisista, vieraseläimiä taas on tarkoituksella istutettu riistalajeiksi tai niitä on tullut Suomeen vahingossa tavarankuljetusten ja laivojen painolastivesien salamatkustajina.

Selkeitä haittoja aiheuttavia vierasperäisiä lajeja kutsutaan haitallisiksi vieraslajeiksi. Vieraslajit voivat aiheuttaa haittaa ekosysteemeille ja luonnon monimuotoisuudelle risteytyessään alkuperäisten lajien kanssa ja kilpaillessaan niiden kanssa elintilasta ja ravinteista. Pahimmillaan vieraslajit voivat paremmin menestyvinä syrjäyttää alkuperäiset lajit jopa kokonaan.

Ihmisten, eläinten ja kasvien terveydelle vahingolliset tai esteettisesti tai sosiaalisesti muuten haitalliset vieraslajit aiheuttavat myös merkittäviä taloudellisia haittoja, kun välttämättömiksi käyvien torjuntatoimien kustannukset kasvavat tai vieraslajien valtaamien kiinteistöjen arvot alenevat.

Suomessa esiintyvistä vieraslajeista saa lisätietoa kansallisesta vieraslajiportaalista, jonka avulla voi tunnistaa vieraslajeja ja ilmoittaa havainnoistaan. Vieraslajiportaalista löytyy hyvin tietoa ja kuvia eri vieraslajeista, karttoja vieraslajien levinneisyydestä sekä torjuntaohjeita eri vieraslajien hävittämiseksi.

Haitallisten vieraslajien torjunta Lohjalla

Lohjan kaupungin oman vieraslajien torjuntatyön painopiste on erityisen haitallisten vieraskasvien jättiputken ja jättipalsamin hävittämisessä ja leviämisen estämisessä. Lohjan ympäristönsuojelusta saa kuitenkin neuvontaa kaikkien haitallisten vieraslajien torjuntaan.

Kaupungin työ vieraslajien torjumiseksi Lohjalla alkoi kesällä 2010, jolloin ympäristönsuojelu pyysi ensimmäistä kertaa median välityksellä lohjalaisilta tietoja jättiputken ja jättipalsamin kasvupaikoista. Jättiputken torjunta aloitettiin koeluontoisesti luonnonhoitoryhmän tekemällä mekaanisella torjunnalla kaupungin alueilla.

Ensisijaisesti kaupunki torjuu jättiputkea yleisiltä paikoilta, kuten päiväkotien, puistojen tai ulkoilualueiden läheltä.

Asukkaita pyydetään ilmoittamaan kaikki jättiputki- ja jättipalsamihavainnot sekä niiden torjumiseksi tehdyt toimet kaupungin ympäristönsuojeluun vieraslajien ilmoituslomakkeella. Samalla lomakkeella voi ilmoittaa myös muista haitallisista vieraslajeista.

Lisätiedot

Laura Ahopelto, ympäristösuunnittelija
laura.ahopelto(a)lohja.fi, Puh. 044 374 4467