N2 Oinolan koulun ympäristö

Oinolan koulun ympäristön asemakaavan muutos ja osittainen kumoaminen


Nummella sijaitseva suunnittelualue sisältää osan maantiestä 110 (Turuntie) ja Oinolan koulukeskuksen sekä alueita koulukeskuksen ja Tiedonpolun, Lapinkujan, Pahkiaisenpätkän, Raatinkirkkotien ja Hieranummentien ympäristössä.

Lisäksi alue sisältää toteutumattomia tiealueita maantien eteläpuolella, Hieranummentien länsipuolella ja Nummen keskustan itäpuolisilla peltoalueilla. Alueen koko on n.35 ha. Tavoitteena on ajantasaistaa vanhentunut mm. tarpeettomia tievarauksia sisältävä asemakaava koulukeskuksessa ja sen ympäristössä sekä arvioida tarpeettomien tievarausten mahdollista kumoamista.

Nummi-Pusulan kunnanhallitus kuulutti kaavahankkeen vireille vuoden 2012 lopulla ennen kuntaliitosta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nyt päivitetty, tavoitteita on tarkistettu ja alueen rajausta on muutettu.

Asemakaavan muutos on Lohjan kaupungin kaavoitusohjelman 2018-20 mukaisesti vireillä oleva asemakaava, jota jatketaan. Kaavoitusohjelmassa on esitetty kaavan alustava aikataulu.

Asemakaava-arkkitehti: Juha Anttila | juha.anttila(at)lohja.fi | p. 044-374 0144


Aloitusvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti merkitä kokouksessaan 11.2.2016 § 12 N2 Oinolan koulun ympäristöasemakaavan muutos ja osittainen kumoaminen, päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja suunnittelun lähtökohdat tiedoksi ja kuuluttaa asemakaavan muutoksen ja osittaisen kumoamisen vireilletulosta uudelleen.

Asemakaavan N2 päivitetty osallistumis- ja arvioitisuunnitelma sekä suunnittelun lähtökohdat – aineisto pidetään nähtävillä 24.2.-24.3.2016.

Kaavahankkeesta pidetiin yleisötilaisuus tiistaina 8.3.2016 klo 18-20 Nummi-Pusulan koulun auditoriossa osoitteessa Tiedonpolku 4 (Koulukuja). Tilaisuudessa esiteltiin myös Oilaannummen yhtenäiskoulun hankesuunnitelmaa, joka koskee koulurakennuksen uudisrakentamis-, peruskorjaus- ja muutossuunnitelmia.

Kuulutus 24.2.2016
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.2.2016
Suunnittelun lähtökohdat 11.2.2016

 


Aloitusvaihe 2012

Osallistumis- ja arvointisuunnitelma 27.11.2012
Kuulutus kaavan vireilletulosta 10.12.2012