N2 Oinolan koulun ympäristö

Oinolan koulun ympäristön asemakaavan muutos ja osittainen kumoaminen


Nummella sijaitseva suunnittelualue sisältää osan maantiestä 110 (Turuntie) ja Oinolan koulukeskuksen sekä alueita koulukeskuksen ja Tiedonpolun, Lapinkujan, Pahkiaisenpätkän, Raatinkirkkotien ja Hieranummentien ympäristössä.

Lisäksi alue sisältää toteutumattomia tiealueita maantien eteläpuolella, Hieranummentien länsipuolella ja Nummen keskustan itäpuolisilla peltoalueilla. Alueen koko on n.35 ha. Tavoitteena on ajantasaistaa vanhentunut mm. tarpeettomia tievarauksia sisältävä asemakaava koulukeskuksessa ja sen ympäristössä sekä arvioida tarpeettomien tievarausten mahdollista kumoamista.

Nummi-Pusulan kunnanhallitus kuulutti kaavahankkeen vireille vuoden 2012 lopulla ennen kuntaliitosta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nyt päivitetty, tavoitteita on tarkistettu ja alueen rajausta on muutettu.

Asemakaavan muutos on Lohjan kaupungin kaavoitusohjelman mukaisesti vireillä oleva asemakaava, jota jatketaan. Kaavoitusohjelmassa on esitetty kaavan alustava aikataulu.

Kaupunginarkkitehti: Juha Anttila | juha.anttila(at)lohja.fi | p. 044-374 0144


Rakennuskielto

Vetovoimalautakunta on päätöksellään 18.12.2019 § 199 päättänyt jatkaa 24.1.2020 saakka voimassa olevaa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n mukaista rakennuskieltoa asemakaavan muuttamista, laajentamista ja kumoamista varten Oinolan koulukeskuksen ympäristön alueella kaksi vuotta. Kielto on voimassa 24.1.2022 saakka. Rakennuskielto ei koske rakennusten korjaus – ja muutostöitä, vähäistä laajentamista eikä jo olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen rakentamista. Vetovoimalautakunta on päättänyt määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n perusteella päätöksen tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päätös 18.12.2019
Kartta
Kuulutus 8.1.2020 


Aloitusvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti merkitä kokouksessaan 11.2.2016 § 12 N2 Oinolan koulun ympäristöasemakaavan muutos ja osittainen kumoaminen, päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja suunnittelun lähtökohdat tiedoksi ja kuuluttaa asemakaavan muutoksen ja osittaisen kumoamisen vireilletulosta uudelleen.

Asemakaavan N2 päivitetty osallistumis- ja arvioitisuunnitelma sekä suunnittelun lähtökohdat – aineisto pidetään nähtävillä 24.2.-24.3.2016.

Kaavahankkeesta pidetiin yleisötilaisuus tiistaina 8.3.2016 klo 18-20 Nummi-Pusulan koulun auditoriossa osoitteessa Tiedonpolku 4 (Koulukuja). Tilaisuudessa esiteltiin myös Oilaannummen yhtenäiskoulun hankesuunnitelmaa, joka koskee koulurakennuksen uudisrakentamis-, peruskorjaus- ja muutossuunnitelmia.

Kuulutus 24.2.2016
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.2.2016
Suunnittelun lähtökohdat 11.2.2016


Aloitusvaihe 2012

Osallistumis- ja arvointisuunnitelma 27.11.2012
Kuulutus kaavan vireilletulosta 10.12.2012