L10 Suojeluskuntatalo ja Åsvalla

Lohjan 1. kaupunginosan Anttilan korttelin 110 osan ja korttelin 110 sekä puisto- ja katualueen asemakaavan muutos


Suunnittelualue sijaitsee Lohjan keskustan itäreunassa, kaupunkiin tulevan valtatien 25 sisääntulotien varrella. Alue rajautuu Lohjaharjun- ja Nummentiehen.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena oli päivittää asemakaava vastaamaan olevaa ympäristöä ja rakennuskantaa ja osoittaa alueelle sen vaatimat suojelutarpeet.


Voimaantulo

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 27.5.2020 § 39 hyväksynyt L10 Suojeluskuntatalo ja Åsvalla, 1. Anttilan kaupunginosan korttelin 110a osan ja korttelin 110 sekä puisto- ja katualueen asemakaavan muutoksen.
Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen 25.5.2021. Kaava saa lainvoiman kuulutuksella 4.8.2021.

L10 Lainvoimaisuuskuulutus 4.8.2021


Hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä 27.5.2020 § 39 1. Anttilan kaupunginosan korttelin 110a ja 110 osaan ja katu- sekä puistoalueille laaditun 23.1.2020 päivätyn L10 Suojeluskuntatalo ja Åsvalla asemakaavan muutosehdotuksen.
Asemakaavamuutoksella muodostuu 1. kaupunginosan Anttila kortteli 108, katualuetta ja suojaviheraluetta.

L10 Kaavakartta 2.3.2020
L10 Kaavaselostus 23.1.2020
L10 Yhteenveto lausunnoista ja mielipiteistä 23.1.2020


Ehdotusvaihe

Kaupunginhallitus hyväksyi 6.5.2019 § 131 1. kaupunginosan Anttila asemakaavan muutosehdotuksen L10 Suojeluskuntatalo ja Åsvalla ja asettaa ehdotusvaiheen julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti.

Asiakirjat pidetään nähtävillä 22.5.-28.6.2019 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4, Lohja. Palaute tulee lähettää osoitteeseen Lohjan kaupunki, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja tai kaavapalaute(at)lohja.fi.

Kaavan aineistoihin on mahdollisuus tutustua kaavaillassa 11.6.2019 Lohjan pääkirjaston Järnefeltinsalissa 17:30–19.00.

L10 Kuulutus 29.5.2019
L10 Kaavakartta 24.4.2019
L10 Kaavaselostus 24.4.2019
L10 Yhteenveto lausunnoista ja mielipiteistä 24.4.2019
L10 Työneuvottelun muistio 20.9.2018


Valmisteluvaihe

Vetovoimalautakunta päätti kokouksessaan 21.3.2018 § 44 merkitä (1. kaupunginosan Anttila) asemakaavamuutoksen L10 Suojeluskuntatalo ja Åsvalla päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja suunnittelun lähtökohdat (21.3.2018) tiedoksi ja asettaa asemakaavan muutoksen valmisteluaineiston (kaavaluonnos ja päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman (21.3.2018) nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

Asemakaavamuutoksen valmisteluvaiheen aineisto pidetään nähtävillä 4.4.2018-4.5.2018 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4, Lohja ja kaupungin verkkosivulla lohja.fi/kaavoitus.

Palaute tulee lähettää osoitteeseen kaavapalaute(at)lohja.fi. tai Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys-kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja.

Kaavan aineistoihin on mahdollisuus tutustua kaavaillassa 10.4.2018 Lohjan pääkirjaston Järnefeltinsalissa 17:30-19:00.

Kuulutus 4.4.2018
Kaavakartta 21.3.2018
Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.3.2018
Kaavaselostus 21.3.2018
Vireille tulosta saapunut palaute 2014


Aloitusvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsi kokouksessaan 10.12.2013 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma


Selvitykset

Åsvallan rakennushistoriaselvitys
Suojeluskuntatalon rakennushistoriaselvitys

 

Aiheeseen liittyvää: