Lomakkeet

Lohjalla on käytössä sähköinen luvanhakujärjestelmä 

Kaikki lupa-asiat käsitellään sen kautta. Tästä löytyy kuitenkin muutamia käytössä olevia liitelomakkeita. Hankkeen edellyttämät lomakkeet liitetään täytettyinä Lupapisteeseen. Asiat, joille ei tästä ei löydy lomaketta, hoidetaan suoraan sähköisesti Lupapisteessä.

HAKUVAIHEEN LOMAKKEITA

naapurin kuuleminen / suostumus

yhteenveto jätevesijärjestelmän suunnitelmasta

selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä

rakennusrekisterin korjauslomake

– Selvitys korjaus- ja muutostyön energiatehokkuudesta (Topten lomake YL 01 Muutos B), ohjeita Motivan sivuilla ja Ympäristöhallinnon verkkopalvelussa

tasauslaskentalomake ja -opas (Ympäristöministeriön oppaan lomake)  ohjeita Motivan sivuilla ja Ympäristöhallinnon verkkopalvelussa

kosteudenhallinnan laadunvarmistusketjun tarkastusraportti (Topten lomake YL 07)

malli pienten hankkeiden kosteudenhallintaselvityksen laadintaan

Paloturvallisuuden suunnittelun ja toteutuksen perusteet (Topten lomake Palo 01)

väestönsuojailmoitus (Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitoksen lomake)

hakemus kokoontumistilaksi

Rakennushankkeen akustisen suunnittelun perusteet (Topten lomake RAK 05 MUUTOS B)

RAKENTAMISEN AIKAISIA LOMAKKEITA

aloituskokouspöytäkirja

jätevesijärjestelmän tarkastuspöytäkirja

kosteudenhallinnan laadunvarmistusketjun tarkastusraportti (PKS-ravan lomake)

savuhormin ja tulisijan tarkastuspöytäkirja (ennen v 2018 luvitetut hankkeet)

tarkastusasiakirjan yhteenveto (lomarakennukset ja sitä isommat hankkeet)

pienten kohteiden tarkastusasiakirjan yhteenveto

ilmoitus loppukatselmusta varten

-selvitys rakennus/purkujätteen loppukäsittelystä

MUITA LOMAKKEITA

-aloittamisoikeutta koskeva hakemus ja ohjeet

rakennusrasitteen/ kiinteistöjen yhteisjärjestelyn perustamishakemus ja ohjeita

rakennusrekisterin korjauslomake

toimenpidepyyntö/ ilmoitus

 

Aiheeseen liittyvää: