Kehittämishankkeet ja selvitykset


>>> Valmistuneet selvitykset

 


M1 Taajamaosayleiskaavan toteuttamisohjelma

Taajamaosayleiskaavan toteuttamisohjelmassa paneuduttiin kartta-analyysin pohjalta osayleiskaavaratkaisun kannalta keskeisten alueiden toteuttamisjärjestykseen, toteuttamisen keinona tässä yhteydessä yksityiskohtaisempien kaavatöiden ajoitus. Toteuttamisohjelman kuvailuliite.
Kaupungin talouden ja toimialojen kannalta taajamaosayleiskaavassa osoitettujen uusien alueiden toteuttamisjärjestys on merkittävä.
Toteuttamisjärjestys vaikuttaa mm. kunnallistekniikan ja palvelujen investointeihin, joukkoliikenteen järjestämismahdollisuuksiin sekä raakamaan hankinnan ja tonttitarjonnan ajoitukseen.
Kaupunginhallitus hyväksyi taajamaosayleiskaavan toteuttamisohjelman 13.6.2016 § 231.

 


M3 Keskustan kävelypainotteisen alueen idea- ja yleissuunnitelma

Lohja kävelypainotteinen keskusta on yksi Lohjan keskustan osayleiskaavassa määritellyistä pääaiheista. Keskustan osayleiskaava on tullut voimaan 14.9.2016. Lohjan keskustan kävelypainotteisen alueen kehittämiseksi on laadittu ideasuunnitelma osana keskustan osayleiskaavan toteuttamisohjelmaa ja keskustan idea- ja yleissuunnittelua.

Suunnitelmassa on arvioitu keskustan osayleiskaava-alueella mm. kävely-yhteyksiä sekä lähialueilta keskustaan että keskustassa, keskustan saavutettavuutta, viher- ja torialueita ja alueen palveluita. Lisäksi on esitelty esimerkkejä ratkaisuista muualta Suomesta sekä yleisiä strategisia suosituksia ja Lohjan keskustaan kehitettäviä strategioita. Lohjan ympäristötoimen kaavoitus järjesti kesällä 2016 popup-kioskeja ja nettikyselyn, joissa kerättiin lohjalaisten toiveita keskustan kehittämiseen. Em. aineistojen ja yllä mainitun Lohjan kävelypainotteisen keskustan ideasuunnitelman pohjalta on laadittu asiakirja, jonka tarkoituksena on viedä saatuja tuloksia eteenpäin suunnitelmatasolle. Asiakirjassa kuvataan projekteja, jotka on toistaiseksi tarkoitettu pienille kohteille ja lyhyellä aikavälillä toteutettavaksi. Lisäksi ehdotetaan, millaisia kävelykaturatkaisujen pilotteja voisi Lohjan keskustassa toteuttaa.
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi raportit 25.08.2016 ja kävelykeskustan selvitykset ja ideasuunnitelmat 23.02.2017

 


Asuntomessut

Keskusta kehittyy

Sininen Lohja

Townhouse-teema