Vaaralliset koulutiet

Lohjalla otetaan lukuvuoden 2017–2018 alusta käyttöön valtakunnallinen Koululiitu -ohjelman mukaiset, kouluteiden vaarallisuusluokitukset. Ohjelma laskee tasapuolisesti teiden vaarallisuuksia eri luokka-asteille huomioiden mm. liikennemäärät, raskaan liikenteen osuuden, nopeusrajoitukset, ajoradan/pientareen leveyden, tien päällysteen, valaistuksen, kevyen liikenteen järjestelyt, sekä tien toiminnallisen- ja kunnossapitoluokituksen. Nämä vaarallisuusluokitukset on nähtävissä tämän linkin kautta:
Vaarallisuusluokitukset

Lisäksi kouluteiden vaarallisuutta arvioitaessa Lohjalla kokoontuu erillinen työryhmä, missä on edustettuna kaupungin logistiikkayksikkö, teknisen toimen kunnallistekniikka, opetus- ja varhaiskasvatus, sekä poliisin ja Uudenmaan ELYn edustajat. Tarvittaessa työryhmään kutsutaan mukaan myös esim. terveydenhuollon edustajia. Työryhmässä käsitellään huoltajilta tulleita palautteita mm. kouluteiden vaarallisuudesta ja oppilaiden hakupaikoista, sekä esitetään parannusehdotuksia kouluteiden turvallisuuden lisäämiseksi.

Työryhmä kokoontuu keväällä ennen tulevan lukuvuoden kuljetussuunnittelun aloittamista, sekä syksyllä koulujen alettua. Voit laittaa viestiä työryhmälle tämän linkin kautta:
Palaute
Kaikki tulleet palautteet käsitellään aina seuraavassa kokouksessa ja palautteen antajaan ollaan yhteydessä.