Vaaralliset koulutiet

Lohjalla on käytössä valtakunnalliset Koululiitu -ohjelman mukaiset kouluteiden vaarallisuusluokitukset. Ohjelma laskee tasapuolisesti teiden vaarallisuuksia eri luokka-asteille huomioiden mm. liikennemäärät, raskaan liikenteen osuuden, nopeusrajoitukset, ajoradan/pientareen leveyden, tien päällysteen, valaistuksen, kevyen liikenteen järjestelyt, sekä tien toiminnallisen- ja kunnossapitoluokituksen.

 

Aiheeseen liittyvää: