Gunnarla

Gunnarlan rivitalotontit ovat haettavissa ostettavaksi tai maanvuokrattavaksi yhtiöille ja yksityisille

Gunnarlan rivitalotontit

Gunnarlan rivitalotontit

Gunnarlan alue sijaitsee Lohjan kaakkoisosassa, Lohjanharjun tuntumassa, Hanko-Hyvinkää radan luoteispuolella. Tontit sijaitsevat suhteellisen tasaisella vanhalla metsävyöhykkeellä.

Gunnarlan asuinalue tarjoaa laadukkaat olosuhteet asumiseen viihtyisässä luonnonympäristössä. Gunnarlan harjun erinomaiset ulkoilumaastot sekä golfkentän läheisyys tuovat Gunnarlan asukkaille myös monipuoliset mahdollisuudet liikuntaan, ulkoiluun ja virkistäytymiseen. Alueen peruspalvelutarjontaan kuuluvat päiväkoti ja koulu, muut palvelut löytyvät hyvien tieyhteyksien päästä kaupungin keskustasta (3,5 km) ja Tynninharjun liikekeskuksesta (1,5 km). Julkisen liikenteen yhteydet Helsingin suuntaan ovat Lohjan keskustasta. Pohjavesialue estää maalämmön.

Rakennusvalvonnan lupakäsittelijöiden aluejako on nähtävissä tästä ja yhteystiedot tästä.

Katso yleiset tiedot ’edelliseltä’ sivulta täällä.

Päivitys pe 30.9.2022 klo 12.01: määräaikainen haku on päättynyt ja korttelien 702 ja 703 tontteihin 1 tuli kumpaankin yksi hakemus. Korttelin 701 tontti 1 on nyt jatkuvassa haussa. Määräaikaisen haun tiedot [hakasulkeissa] jäävät näkyviin todistus- ja historiatiedon vuoksi. Kuntatekniikan työt ovat edelleen käynnissä, joten alueelle ei pidä mennä oman eikä muidenkaan turvallisuuden vuoksi. Kuntatekniikka valmistuu marraskuun 2022 alussa (varauksella).

Päivitys ke 12.10.2022 klo 10:30: kuntatekniikka on virallisesti valmistunut jo ke 12.10.2022. Alueella voi siis nyt liikkua normaalisti.

[9.8.2022:

[Seuraavien kolmen tontin haku on ensin määräaikainen haku pe 30.9.2022 klo 12:00 saakka tavalliseen asuntorakentamiseen; kuntatekniikka valmistuu marraskuun 2022 alussa (varauksella):]

Kortteli –
tontti

Käyt.
tark.

Pinta-ala

k-m²

Rak. velv.
60%

Hinta

€/k-m²

 1. kalenterivuoden maan-
vuokra  €

701-1AP66122314138823140010011 570
702-1AP443915549321554001007700
703-1AP497417411044MYYTY100MYYTY

[Useamman hakemuksen tullessa samaan tonttiin tehdään valinta arpomalla; ostolla/maanvuokrauksella ei ole merkitystä arvonnassa. Kuntatekniikan töiden ollessa käynnissä alueelle ei oman, eikä muidenkaan, turvallisuuden vuoksi pidä mennä.]

[Päätökset tästä määräaikaisesta hausta ehtivät kaupunkisuunnittelulautakunnan koko kokoukseen ti 11.10.2022:ksi. Päätökset ovat lainvoimaisia, ilman epäjatkuvuuksia, to 10.11.2022. Rakennuslupaa voi hakea heti päätöksen jälkeen. Tontin kauppakirjan tai maanvuokrasopimuksen allekirjoitus, ja sitä kautta rakennusluvan myöntäminen, on aikaisintaan päätöksen lainvoimaisuuden jälkeen. Tonttien 702-1 ja 703-1 osalta allekirjoitus on mahdollinen vasta niiden mentyä kiinteistörekisteriin joulukuussa 2022. Määräaikaisessa haussa menemättömät tontit siirtyvät jatkuvaan hakuun.]

***

Karttalinkki näiden kortteleiden lähelle. Voit vaihtaa eri aineistoja vasemman puolen valikoista.

Asemakaava
Gunnarlan rivitalotontit
Gunnarlan rivitalotontit

 
 
Katutöitä varten tehtyjä yleisluontoisia maaperätietoja on seuraavasti: pohjatutkimuspsteet, leikkaus A-B, leikkaus C-D ja perustamisolosuhdelausunto , nämä korttelit ovat alueella 1. Nämä korttelit 701, 702 ja 703 ovat leikkausten B ja C välissä.

Tonttikartta: kortteli 701, ja tonttijakokartat: kortteli 702 ja kortteli 703.  Huomaa, että kortteleissa 702 ja 703 varsinaisen rakennusalan ja at-rakennusalan väliset viivat ovat katkoviivoina ohjeellisia; toisaalta Muinasmerenkaudun puolella on kummassakin korttelissa nuolimerkintä, jonka osoittamaan linjaan rakennus on pääosin  rakennettava kiinni. Korttelissa 701 huomaa merkintä ’t 1,1m.’

Lisätietoja: vs. maankäyttöinsinööri Anthony Bange, p. 044 374 3599, ja kaupungingeodeetti Rita Pihlaja, puh. 040 686 7429, tai tonttipalvelut@lohja.fi .  Viite on Gunnarlan rivitalotontit.

Gunnarlan rivitalotontitGunnarlan rivitalotontit

 

Aiheeseen liittyvää: