Kaivantoilmoitukset ja sijoitusluvat

Katu- ja muilla yleisillä alueilla tehtävä kaivuu edellyttää kaivantoilmoitusta ja/tai sijoituslupaa.
Yleisiä alueita ovat kaikki Lohjan kaupungin omistamat maa-alueet, kuten esim. kevyen liikenteen väylät, kadut, puistot ja torit.

Pääosa kaivantoilmoituksista koskee kiinteistöjä varten rakennettavia kaukolämpö-, sähkö- ja puhelinkaapeliliittymiä.
Luvan hakijana on aina kiinteistö tai putken/laitteen/rakenteen/johdon omistaja.

Työstä vastaavan on tehtävä ilmoitus kunnalle 21 vuorokautta ennen työn aloittamista.

Luvat haetaan Lupapisteen kautta

Luvat myöntää rakennuttamisen & kaupunkitekniikan suunnitteluinsinööri.

Yleisille alueille sijoitettavien muuntamoiden ja maakaapeleiden sijoittamiseen liittyvät maksut:

Puistomuuntamoalueen vuokra peritään kertasuorituksena verottomaan hintaan a’ 735 €.
Lupa sähkö-, data- ja muiden kaapeleiden sijoittamisesta kiinteistöille verottomaan hintaan 37€.

Yleisten alueiden käytön maksut (tekninen lautakunta 8.11.2016 § 153):

Kaivannon pituus:

  • 1 – 100 metriä        400 €
  • 101 – 500 metriä    600 €
  • 501 – 1000 metriä  900 €
  • yli 1000 metriä     1600 €

Kadunalitusputkien hinta laitoksille (tilaajan mater.)

  • asennushinta kunnallistekniikan urakoiden yhteydessä 6 € (+alv) /jm /putki (1-3 putkea/ laitos)
  • asennushinta kunnallistekniikan urakoiden yhteydessä 3 € (+alv) /jm / putki (4 putkea tai enemmän /laitos)

Lupaehdot

Hinnat

kuva: Lupapiste.fi