Tupakka- ja lääkelain valvonta

Tupakkalain tarkoituksena on ehkäistä tupakkatuotteiden käytön aloittamista, edistää niiden käytön lopettamista ja suojella väestöä tupakansavulle altistumiselta. Lain tavoitteena on ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppuminen.

Tupakkalain piiriin kuuluvat tupakkatuotteiden lisäksi sähkösavukelaitteet, niissä käytettävät nesteet (nikotiinilliset ja nikotiinittomat) sekä poltettavaksi tarkoitetut kasviperäiset tuotteet esim. yrttisavukkeet ja vesipiipputupakka.

Kunnan tehtävät
Kunnan tehtävänä on alueellaan valvoa tupakkalain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista. Kunta suorittaa ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaisesti ja tehtyjen ilmoitusten perusteella tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden varastointi- ja myyntipaikkojen tarkastuksia.
Kunta valvoo tupakkatuotteiden, tupakan vastikkeiden, tupakointivälineiden, sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden myyntiä ja muuta luovuttamista, esilläpitokieltoa, omavalvontaa koskevien säännösten noudattamista, mainontaa ja muuta myynninedistämistoimintaa samoin kuin tupakointikieltojen ja -rajoitusten noudattamista.

Tupakkatuotteiden ja niiden tavaramerkkien esilläpitokielto tupakkatuotteiden vähittäismyynnissä on ollut voimassa 1.1.2012 lähtien.

Lisäksi valvotaan Lääkelain mukaisten nikotiinikorvausvalmisteiden myyntiä ja myynnistä annettuja määräyksiä.

Tupakkatuotteiden myyntiluvat

Tupakointikieltojen valvonta

Nikotiinikorvausvalmisteet

 

Aiheeseen liittyvää: