Lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi

Lapsivaikutusten arvioinnissa selvitetään päätöksen tai toiminnan vaikutuksia lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen.

Vaikutusten arvioinnin tarkoituksena on tuoda koottua ja analysoitua tietoa päätöksenteon tueksi. Lapsivaikutusten arviointi lisää johtamisen tietoperustaisuutta. Vaikutus on mikä tahansa tietyn päätöksen tai toiminnan seurauksena tapahtunut muutos.

eOppiva ja kansallinen lapsistrategia ovat yhteistyössä työstäneet koulutuskokonaisuuden, josta jokainen lasten kanssa työskentelevä löytää tietoa ja työkaluja lapsen oikeuksien edistämiseen. Koulutus on osa Lohjan kaupungin perehdytysohjelmaa.

Lähtökohdat ja perusteet lapsivaikutusten arvioinnille ja lapsibudjetoinnille

Lisätietoa lapsivaikutusten arvioinnista

 

Aiheeseen liittyvää: