Y9 Taajamaosayleiskaavan päivitys


Suunnittelualue käsittää nykyiset taajama-alueet sekä taajamien lievealueita: kaava-alue alkaa etelässä Kirkniemestä ja Virkkalan Ristin eteläpuolelta, ulottuu luoteessa Paloniemen ja Kar­naisten alueille, rajautuu edelleen moottoritiehen E18 ja käsittää koillisessa Nummenkylän alueen Vihdin kunnan rajaan saakka. Idässä suunnittelualue rajautuu Loh­janharjun kaakkoispuoliseen peltolaaksoon Veijolaan saakka ja siitä etelään Siuntion kunnan rajaan.

Taajamaosayleiskaavan laatiminen aloitettiin vuonna 2006. Laatimisen aikana selvitettiin mm. Espoo-Salo (ESA) oikoradan linjaus Lohjan alueella (alustava yleissuunnitelma ja YVA). Kaavan hyväksymisen jälkeen ESA-radan virallinen toteuttamisjärjestys on muuttunut, varsinaisen yleissuunnitelman laatiminen on aloitettu, Uusimaa-kaava 2050 on valmistunut ja alueella on tapahtunut useita pienempiä, mutta kaupallisen kehityksen kannalta oleellisia muutoksia. Taajamaosayleiskaavan rakennetta ja väestön sijoittumista on syytä tarkastella uudestaan ja todeta keskeiset päivittämistarpeet.

Kaavoitusohjelmassa on esitetty kaavan alustava aikataulu. Y9 Taajamaosayleiskaavan päivitys kulkee myös nimellä Nauhakaupunki 2050, jonka nettisivuilta saat lisätietoa ja voit seurata kaavaa ja sen vaiheita.

Yleiskaavoittaja: Kaisa Leppikangas | kaisa.leppikangas(at)lohja.fi | p. 044-374 4419
Yleiskaavasuunnittelija: Tiitus Kuisma, tiitus.kuisma(at)lohja.fi, p. 044 374 0148


Aloitusvaihe

Kaupunginhallitus hyväksyi 11.04.2023 § 139 22.3.2023 päivätyn Y9 Taajamaosayleiskaavan päivityksen tavoitteet.

Osayleiskaavan tavoitteet ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä 3.5.-5.6.2023 kaupungin verkkosivulla lohja.fi/y9, kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, osoite Karstuntie 4 sekä Lohjan pääkirjastossa, osoite Karstuntie 3, MRL 63 §:n mukaisesti. Osallisilta pyydetään nähtävillä olon aikana palautetta kaavan tavoitteista, vaikutusten arvioinnista ja vuorovaikutuksen järjestämisestä.

Palaute tulee lähettää osoitteeseen kaavapalaute(at)lohja.fi tai Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja. Kaava-aineistoon voi tutustua koko kaavatyön ajan Lohjan kaupunkikehityksen kaavoituksessa ja kaupungin verkkosivulla.

Kaava-aineistoa esitellään seuraavissa tilaisuuksissa:

  • 10.5.2023 klo 18, Valtaväylien aluetoimikunta – Laurea ammattikorkeakoulu, Kauppakeskus Lohi, Vihdinkatu 1, 2.kerros, kokoustila Melba.
  • 11.5.2023 klo 17, Kaupunkikeskustan aluetoimikunta – Lohjan kaupungintalo Monkola, Karstuntie 4, Valtuustosali.
  • 23.5.2023 klo 18, Karstu-Paloniemi-Roution aluetoimikunta – Sinivuokon kerhotila, Salmenmäentie 26 D.
  • 24.5.2023 klo 18, Etelä-Lohjan aluetoimikunta – Järnefeltin koulu, Helsingiuksentie 56, sisäänkäynti koulun pääovesta.
  • 1.6.2023 klo 17.30-19 Kaavailta – Lohjan pääkirjasto, Karstuntie 3, Järnefeltinsali.

Kaavavalmistelijat ovat tavattavissa 11.5. ja 1.6. pääkirjaston 2. krs. ryhmätyötilassa klo 13-15 sekä etäyhteydellä. Muina aikoina vain erikseen sovittaessa. Puhelinajat: 8.5. klo 8.30-9.30, 9.5. klo 16-17.00, 15.5. klo 8.30-9.30, 16.5. klo 16-17.00, 22.5. klo 8.30-9.30, 23.5. klo 16-17.00, 29.5. klo 8.30-9.30, 30.5. klo 16-17.00.

Lisätiedot: yleiskaavoittaja Kaisa Leppikangas, puh. 044 374 4419, kaisa.leppikangas@lohja.fi tai yleiskaavasuunnittelija Tiitus Kuisma, puh. 044 374 0148, tiitus.kuisma@lohja.fi

Y9 Kuulutus 3.5.2023
Y9 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.3.2023
Y9 Tavoitteet 22.3.2023


Esiselvitys

Vetovoimalautakunta merkitsi tiedoksi 15.12.2020 § 185 selvityksen Y9 Taajamaosayleiskaavan päivittämistarpeet.

Taajamaosayleiskaavan päivittämistarpeita tarkastellaan suhteessa kaavan toteutumiseen, toimintaympäristön muutoksiin sekä lainsäädännön ja kaavoituksen kehittymisnäkymiin.

Taajamaosayleiskaavan päivittämistarpeet

 

Aiheeseen liittyvää: