Y9 Taajamaosayleiskaavan päivittämistarpeet

 


Suunnittelualue käsittää nykyiset taajama-alueet sekä taajamien lievealueita seuraavasti: Suunnittelualue alkaa etelässä Kirkniemestä ja Virkkalan Ristin eteläpuolelta, ulottuu lännessä ja pohjoisessa Paloniemen ja Karnaisten alueille ja rajautuu edelleen Lempolan kohdalla rakenteilla olevan moottoritien E18 linjauksen pohjoispuolelle ja käsittää Nummenkylän alueen Vihdin kunnan rajaan saakka. Idässä suunnittelualue rajautuu Lohjanharjun kaakkoispuoliseen peltolaaksoon Veijolaan saakka ja siitä edelleen Siuntion kunnan rajaan.

Taajamaosayleiskaavan laatiminen aloitettiin vuonna 2006. Laatimisen aikana selvitettiin mm. Espoo-Salo (ESA) oikoradan linjaus Lohjan alueella (alustava yleissuunnitelma ja YVA). Kaavan hyväksymisen jälkeen ESA-radan virallinen toteuttamisjärjestys on muuttunut, varsinaisen yleissuunnitelman laatiminen on aloitettu, Uusimaa-Kaava 2050 on valmistumassa ja alueella on tapahtunut useita pienempiä, mutta kaupallisen kehityksen kannalta oleellisia muutoksia. Taajamaosayleiskaavan rakennetta ja väestön sijoittumista on syytä tarkastella uudestaan ja todeta keskeiset päivittämistarpeet.

Kaavoitusohjelmassa on esitetty kaavan alustava aikataulu.

Yleiskaavoittaja: Kaisa Leppikangas | kaisa.leppikangas(at)lohja.fi | p. 044-374 4419


Esiselvitys

Vetovoimalautakunta merkitsi tiedoksi 15.12.2020 § 185 selvityksen Y9 Taajamaosayleiskaavan päivittämistarpeet.

Taajamaosayleiskaavan päivittämistarpeita tarkastellaan suhteessa kaavan toteutumiseen, toimintaympäristön muutoksiin sekä lainsäädännön ja kaavoituksen kehittymisnäkymiin.

Taajamaosayleiskaavan päivittämistarpeet