Tontit

Järvikaupunki – elämästä nauttivien ihmisten valinta

Tervetuloa Lohjalle, kestävän kasvun järvikaupunkiin, jossa on mahdollista elää suomalaista asumisen unelmaa.

Lohjalla arjen perusasiat ovat kunnossa. Sijainti, yhteydet, palvelut ja puitteet tekevät elämästä sujuvaa ja mutkatonta. 700-vuotias Lohja on lähellä, mutta kaukana melusta ja stressistä. Lohjan keskeinen sijainti, upea luonto sekä laadukkaat liikunta- ja kulttuuripalvelut tarjoavat erinomaiset puitteet asumiselle. Tarjolla on edullisia omakoti-, pari- ja rivitaloja sekä tontteja ihanissa kylissä ja kaupungissa. Eikä meillä tunneta ruuhkia!

Täällä voit keskittyä nautiskelemaan kauniista ympäristöstä, jossa on tilaa asua ja elää lähellä luontoa, harrastuksia, kouluja ja työpaikkoja. Perheen pienimmille järjestetään esi- ja perusopetusta sekä suomeksi että ruotsiksi alueen päiväkodeissa ja kouluissa. Perheen isommat löytävät opetus- ja koulutustarjontaa niin toisella asteella, korkea-asteella kuin opistoissa. Tarjolla on myös laadukasta taiteen perusopetusta musiikin, kuvataiteen tai tanssin saralta.

Täällä on tilaa ajatella, oppia, harrastaa ja myös pitää hauskaa. Niin tekivät aikoinaan myös mm. Sanni, Elias Kaskinen, Elias Lönnrot ja Ruben Stiller.

Alueet

Alta löydät lisätietoa Lohjan alueista, joilla tontit sijaitsevat.

Routio

Routio on Lohjan 22. kaupunginosa. Paikannimen ajatellaan johtuvan Rautio-nimestä, jolla tarkoitetaan esihistoriallisen ajan rautaseppää – mahtimiestä, jolla oli yliluonnollisia kykyjä.

Ammoin myös Hiidenmäeksi kutsutulla Routiolla ollaan järven puolella Lohjan keskustaa. Sinne kuljetaan kaupungista Hiidensalmen siltaa myöden ja noustaessa ylös mäelle, järvi välkehtii vieressä. Routiolla, järvi on läsnä.

Routio on sopivalla paikalla. Matka Lohjan torille taittuu kävellen. Automatka minne tahansa alkaa nopealla pääsyllä moottoritielle. Nopea tulee olemaan myös kulku Espoo-Salo -oikoradan tulevalle Lempolan asemalle.

Routiolla on vuonna 2017 valmistunut Monitoimitalo. Kaikkien käyttöön tarkoitetussa rakennuksessa on päiväkoti, alakoulu, Jalavan erityiskoulu, kirjasto ja nuorisotila. Se on sopivasti keskellä alueen asujaimistoa.

Routiolla on venepaikkoja, Jos olet veneilijä ja mielit kulkea ison Lohjanjärven vesistöjä, kohteet eivät lopu. Idässä Vihtiin ja Saukkolaan ojentuva järvi kanavineen vie lännessä jopa Karjalohjalle asti. Järvessä on kuhaa.

Roution tontit ovat pääosin rinteisiä. Paikan päällä voi käydä toteamassa, että rinteisiin rakennetuissa taloissa on identiteettiä. Paikoin vähän haastavampi rakentaminen antaa vastineeksi ryhdikkään ja arvokkaan profiilin talollesi. Roution tonttien hinnat ovat keskimäärin 40 € neliöltä. Tonttien koot ovat 800 – 1000 m² ja niiden rakennusoikeudet 160 -205 k-m².

Gunnarla

Palkitun St. Laurencen golfkentän vieressä sijaitseva pientaloalue on syntynyt entisen Gunnarlan tilan maille. Oiva sijainti tekee siitä suositun. Pientaloalue rajautuu luoteispuolella Lohjanharjun erinomaisiin lenkkeily- ja ulkoilumaastoihin. Hiljaisen hongiston kauneudelle ei voi olla antautumatta. Poluilla, jotka talvella tehdään laduiksi, on tilaa kaikille.

Lähellä on myös Tynninharjun monipuolinen kaupallinen keskus. Sieltä saa päivittäistavaroiden lisäksi lähes kaiken tarvitsemansa. Koulu ja päiväkoti ovat reilun kilometrin etäisyydellä.

Kohtalaisen tasaisena maastona Gunnarla on rakentajille mieluisaa aluetta. Asemakaavan mukainen rakennusoikeus on kiinteä 200 k-m², jonka lisäksi saa rakentaa 40 k-m² autotallin ja 20 k-m² talousrakennuksen. Kerroksia saa olla paikasta riippuen 1 tai 2.  Vuoden 2022 aikana alueelle valmistuu 37 uutta pientalotonttia. Tonttien koot ovat 700 – 1000 m². Neliöhinta on 56 €.

Muijala

Hakemuksia pääsee jättämään keväällä/kesällä 2024 kunnallistekniikan valmistumisen jälkeen. Varattavaksi on tulossa noin 40 pientalotonttia. Uusi asemakaava-alue sijaitsee Muijalan kaupunginosassa, Lohjan nauhataajamassa, noin 10 kilometrin etäisyydellä Lohjan keskustasta ja noin 4,5 kilometrin etäisyydellä Lempolan kaupallisista palveluista. Päivittäistavarakauppa on alle 2 km päässä.

Alue sijaitsee Muijalan koululta n. 500 m kaakkoon Muijalannummentien eteläpuolella. Asemakaavaa laadittaessa on periaatteena ollut luoda edellytykset viihtyisälle elinympäristölle, palveluiden alueelliselle saavutettavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Tavoitteena on ollut, että alueella tai sen lähiympäristössä tulee olla riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita.

Alue on kaavoitettu asuinalueeksi, pääosin pientaloasumiseen. Se vahvistaa Lohjan pohjoista kaupunkitaajamaa. Erityistä huomiota on kiinnitetty alueen toiminnallisuuteen: liikkumiseen, palveluihin, virkistykseen ja työpaikkoihin. On syvennytty luonnon- ja kulttuuriympäristön esteettisyyteen ja laatuun sekä turvallisuuteen. Erityisessä tarkastelussa ovat olleet vaikutukset terveellisyyteen. Kaavan ja sen mukaisen rakentamisen ja asumisen tuottamiin mahdollisiin ympäristöhäiriöihin ja vaikutuksiin ympäristön puhtauteen kuten pohjaveden ja maaperän pilaantumiseen sekä vaikutukset ilmanlaatuun. Virkistysalueiden määrään, niiden saavutettavuuteen ja niiden alueelliseen jatkuvuuteen kiinnitettiin huomiota.

Maaperä on alueella varsin vaihtelevaa, jopa yksittäisen tontin sisällä (asemakaavoituksen rakennettavuusselvitys).

Vohloinen, Vappula

Läntisellä Lohjalla, maaseutumaisessa rauhassa Vohloistenniemellä on vuonna 2011 voimaan tulleen asemakaavan mukaisia pientalotontteja tulossa myyntiin. Vanhaan kulttuurimaisemaan sijoittuva, maaseutu- mainen alue tulee olemaan kaunis ja kodikas. Vaikka kulku Vohloisiin käy Tynniharjulta Lohja Sairaalan sivuitse nopeasti ja vaivattomasti, tuntee kuitenkin perillä olevansa poissa maailman menosta. Maalla. Vohloisten alueella ovat omenanviljelyn 600-vuotiset juuret. Edelleen siellä täällä näkyy hyvin hoidettuja omenatarhoja, jotka kukkiessaan ovat pysäyttävä näky.

Pientalotontteja alueelle, kun se on valmis, tulee yli 50. Ojamon koulu, terveydenhoito- palvelut, Tynninharjun monipuoliset päivittäistavara- ja muut kaupat ovat kaikki n. 2 km sisällä kukin suunnassaan. Lohjanharjuntie ja siten sujuva yhteys moottoritielle on myös samalla ulottuvuudella. Ei hassumpi paikka asua!

Infrarakentamisen Vohloisissa arvioidaan alkavan jo vuoden 2023 syksyllä ja tontit tulisivat siten varattaviksi vuonna 2024.

Moisio

Moisio on perinteinen, rauhallinen lohjalainen omakotialue. Vanhimmat rakennukset ovat jo 1940-luvun lopulta. Alueen puutarhat ovat vehreitä ja kadut rauhallisia kävellä ja lasten turvallisia leikkiä.

Vapaa-ajanviettoon Moisio tarjoaa monia mahdollisuuksia. Moisionlahdelta on pääsy Pappilanselän ja Hiidensalmen kautta Lohjanjärven ehtymättömille vesistöille. Venepaikan voi saada lahdenpohjan suojaisaan pienvenesatamaan, jonka läheisyydessä ovat uimaranta ja tenniskenttä. Moisionpolku, alueella pujotteleva pieni kävelytie, sopii hyvin lenkkeilyyn. Entisen Moision koulun pihalla voi harrastaa jalka- ja koripalloa. Talvisin jalkapallokentästä tehdään luistinrata. Jopa lumilautailu on alueella mahdollista.

Keskustan laadukkaat koulut ovat Moision asukkaiden käytössä. Kirjasto, niin ikään on lähellä. Ylipäätään kaikki palvelut ovat moisiolaista lähellä, kävelymatkan päässä.

Sijainniltaan ihanteellisella alueella on 14.6.2016 voimaan tullut keskustan osayleiskaava. Kuvassa A-tunnuksella olevasta alueesta kaavamääräyksissä todetaan:

”Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi pääosin kaupunkimaisen tiiviiksi asuntoalueeksi. Suunnittelun lähtökohtana on alueen liittyminen kaupunkikeskustan täydennysrakentamiseen ja rakentamisen sovittamiseen kulttuurihistoriallisesti merkittävään ympäristöön. Valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön alueella uudisrakentaminen on rakennustavaltaan ja sijainniltaan sovitettava kulttuurihistoriallisesti merkittävään ympäristöön.” Yleiskaavan mukaan alue kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön.

Asemakaavan valmistelu on alkuvaiheessa. Alueelle saadaan aikanaan uusia omakotitontteja ajanmukaisine palveluineen. Tonttien valmistumista on vielä vaikea arvioida.

Hiidensalmi

Kaupunginhallituksen 20.6.2022 § 204 hyväksymä asemakaavamuutos  Hiidensalmi II (L89) ja tonttijako, pidetään MRL 65 § ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 10.8.-16.9.2022. L89_Kaavakartta_1000_A4

Kerrostalovaltaisessa asemaakavamuutoksessa korttelit 205 ja 207 ovat varatut 3- 4 kerroksisille kerrostaloille. Kortteli 206, asuinrakennusten korttelialue (A) on varattu pienimuotoisempaan asumiseen. Sille saisi kaavaehdotuksen mukaan sijoittaa erityyppisiä pienkerrostaloja, rivitaloja tai muita esimerkiksi varastoin tai katoksin kytkettyjä pientaloja. Korttelin 206 tonteille saisi ehdotuksen mukaan  sijoittaa myös erillistaloja.

Maasto laskee pohjoiseen ja rakennusalojen sijoittelu maisemamuotojen mukaisesti mahdollistaa järvinäkymät myös eteläisimmille rakennuksille.

Jos kaavoitusprosessin jäljellä olevat vaiheet etenevät yllätyksittä voisivat Hiidensalmi II -mukaiset tontit olla varattavissa jo vuoden 2023 lopulla.


Lisätietoja:

  • Tonttipalveluinsinööri Erika Tatti, puh. 044 369 4460 (asuntotontit)
  • Vs. maankäyttöinsinööri Anthony Bange, puh. 044 374 3599 (liike- ja teollisuustontit)
  • tonttipalvelut(a)lohja.fi

 

Aiheeseen liittyvää: