Tontit

Järvikaupunki – ihana paikka asua

Lohjan saaristosta löytyvät merkit jo kivi- ja rautakautisesta elämästä kertovat tarinaa järvestä elämän antajana. Epäilemättä Lohjan alueen leppeä pienilmasto on jo tuolloin luonut suotuisat edellytykset kaikelle elämälle. Sama pienilmasto on täällä edelleen.

Pitkän kunnioitusta herättävän historian rinnalla nykyaikaisen elämän mukaiset monipuoliset ja vaihtoehtoiset asumisen ja vapaa-ajanvieton ratkaisut ovat saatavillasi Lohjalla

Jotka haluavat asua tiiviimmässä yhteisössä, löytävät oman paikkansa kävelymatkan kokoisesta kaupungista. Niille taas, joita maaseutu vetää puoleensa, on Lohjalla antaa lukemattomin kauniita mäensyrjiä ja saarekkeita eripuolilta kaunista seutuaan. Puhtaantuoksuinen luonto ei koskaan ole kovin kaukana lohjalaisesta.

Lohjan liikenneyhteydet ovat hyvät. Turku-Helsinki moottoritie yhdistää kaupungin ja sen asukkaat pääkaupunkiseutuun ja muihin eteläsuomen keskuksiin. Parhaillaan sähköistyvä Hyvinkää-Hanko -rata avautuu henkilöliikenteelle lähivuosina ja jo tekeillä oleva Espoo-Salo -oikorata kytkee Lohjan lopulta kaikkeen.

Omakotitontit alueittain

Kaikki Lohjan vapaat omakotitontit kartalla

Tulossa 5.8.2023 Lohjan lumo – kierros unelmiesi kotikaupungissa

Opastettu bussikierros elosta ja asumisesta Lohjalla sekä fiilistelyä Lohjan torilla. Lisätietoja ja ennakkoilmoittautumiset: tonttipalvelut@lohja.fi


Alueet

Alta löydät lisätietoa Lohjan alueista, joilla tontit sijaitsevat.

Routio

Routio on Lohjan 22. kaupunginosa. Paikannimen ajatellaan johtuvan Rautio-nimestä, jolla tarkoitetaan esihistoriallisen ajan rautaseppää – mahtimiestä, jolla oli yliluonnollisia kykyjä.

Ammoin myös Hiidenmäeksi kutsutulla Routiolla ollaan järven puolella Lohjan keskustaa. Sinne kuljetaan kaupungista Hiidensalmen siltaa myöden ja noustaessa ylös mäelle, järvi välkehtii vieressä. Routiolla, järvi on läsnä.

Routio on sopivalla paikalla. Matka Lohjan torille taittuu kävellen. Automatka minne tahansa alkaa nopealla pääsyllä moottoritielle. Nopea tulee olemaan myös kulku Espoo-Salo -oikoradan tulevalle Lempolan asemalle.

Routiolla on vuonna 2017 valmistunut Monitoimitalo. Kaikkien käyttöön tarkoitetussa rakennuksessa on päiväkoti, alakoulu, Jalavan erityiskoulu, kirjasto ja nuorisotila. Se on sopivasti keskellä alueen asujaimistoa.

Routiolla on venepaikkoja, Jos olet veneilijä ja mielit kulkea ison Lohjanjärven vesistöjä, kohteet eivät lopu. Idässä Vihtiin ja Saukkolaan ojentuva järvi kanavineen vie lännessä jopa Karjalohjalle asti. Järvessä on kuhaa.

Roution tontit ovat pääosin rinteisiä. Paikan päällä voi käydä toteamassa, että rinteisiin rakennetuissa taloissa on identiteettiä. Paikoin vähän haastavampi rakentaminen antaa vastineeksi ryhdikkään ja arvokkaan profiilin talollesi. Roution tonttien hinnat ovat keskimäärin 40 € neliöltä. Tonttien koot ovat 800 – 1000 m² ja niiden rakennusoikeudet 160 -205 k-m².

Gunnarla

Palkitun St. Laurencen golfkentän vieressä sijaitseva pientaloalue on syntynyt entisen Gunnarlan tilan maille. Oiva sijainti tekee siitä suositun. Pientaloalue rajautuu luoteispuolella Lohjanharjun erinomaisiin lenkkeily- ja ulkoilumaastoihin. Hiljaisen hongiston kauneudelle ei voi olla antautumatta. Poluilla, jotka talvella tehdään laduiksi, on tilaa kaikille.

Lähellä on myös Tynninharjun monipuolinen kaupallinen keskus. Sieltä saa päivittäistavaroiden lisäksi lähes kaiken tarvitsemansa. Koulu ja päiväkoti ovat reilun kilometrin etäisyydellä.

Kohtalaisen tasaisena maastona Gunnarla on rakentajille mieluisaa aluetta. Asemakaavan mukainen rakennusoikeus on kiinteä 200 k-m², jonka lisäksi saa rakentaa 40 k-m² autotallin ja 20 k-m² talousrakennuksen. Kerroksia saa olla paikasta riippuen 1 tai 2.  Vuoden 2022 aikana alueelle valmistuu 37 uutta pientalotonttia. Tonttien koot ovat 700 – 1000 m². Neliöhinta on 56 €.

Muijala

Uusi, vuonna 2023 varattavaksi tulevien 40 pientalotontin asemakaava-alue sijaitsee Muijalan kaupunginosassa, Lohjan nauhataajamassa, noin 10 kilometrin etäisyydellä Lohjan keskustasta ja noin 4,5 kilometrin etäisyydellä Lempolan kaupallisista palveluista. Päivittäistavarakauppa on alle 2 km päässä.

Alue sijaitsee Muijalan koululta n. 500 m kaakkoon Muijalannummentien eteläpuolella. Asemakaavaa laadittaessa on periaatteena ollut luoda edellytykset viihtyisälle elinympäristölle, palveluiden alueelliselle saavutettavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Tavoitteena on ollut, että alueella tai sen lähiympäristössä tulee olla riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita.

Alue on kaavoitettu asuinalueeksi, pääosin pientaloasumiseen. Se vahvistaa Lohjan pohjoista kaupunkitaajamaa. Erityistä huomiota on kiinnitetty alueen toiminnallisuuteen: liikkumiseen, palveluihin, virkistykseen ja työpaikkoihin. On syvennytty luonnon- ja kulttuuriympäristön esteettisyyteen ja laatuun sekä turvallisuuteen. Erityisessä tarkastelussa ovat olleet vaikutukset terveellisyyteen. Kaavan ja sen mukaisen rakentamisen ja asumisen tuottamiin mahdollisiin ympäristöhäiriöihin ja vaikutuksiin ympäristön puhtauteen kuten pohjaveden ja maaperän pilaantumiseen sekä vaikutukset ilmanlaatuun. Virkistysalueiden määrään, niiden saavutettavuuteen ja niiden alueelliseen jatkuvuuteen kiinnitettiin huomiota.

Vohloinen, Vappula

Läntisellä Lohjalla, maaseutumaisessa rauhassa Vohloistenniemellä on vuonna 2011 voimaan tulleen asemakaavan mukaisia pientalotontteja tulossa myyntiin. Vanhaan kulttuurimaisemaan sijoittuva, maaseutu- mainen alue tulee olemaan kaunis ja kodikas. Vaikka kulku Vohloisiin käy Tynniharjulta Lohja Sairaalan sivuitse nopeasti ja vaivattomasti, tuntee kuitenkin perillä olevansa poissa maailman menosta. Maalla. Vohloisten alueella ovat omenanviljelyn 600-vuotiset juuret. Edelleen siellä täällä näkyy hyvin hoidettuja omenatarhoja, jotka kukkiessaan ovat pysäyttävä näky.

Pientalotontteja alueelle, kun se on valmis, tulee yli 50. Ojamon koulu, terveydenhoito- palvelut, Tynninharjun monipuoliset päivittäistavara- ja muut kaupat ovat kaikki n. 2 km sisällä kukin suunnassaan. Lohjanharjuntie ja siten sujuva yhteys moottoritielle on myös samalla ulottuvuudella. Ei hassumpi paikka asua!

Infrarakentamisen Vohloisissa arvioidaan alkavan jo vuoden 2023 syksyllä ja tontit tulisivat siten varattaviksi vuonna 2024.

Moisio

Moisio on perinteinen, rauhallinen lohjalainen omakotialue. Vanhimmat rakennukset ovat jo 1940-luvun lopulta. Alueen puutarhat ovat vehreitä ja kadut rauhallisia kävellä ja lasten turvallisia leikkiä.

Vapaa-ajanviettoon Moisio tarjoaa monia mahdollisuuksia. Moisionlahdelta on pääsy Pappilanselän ja Hiidensalmen kautta Lohjanjärven ehtymättömille vesistöille. Venepaikan voi saada lahdenpohjan suojaisaan pienvenesatamaan, jonka läheisyydessä ovat uimaranta ja tenniskenttä. Moisionpolku, alueella pujotteleva pieni kävelytie, sopii hyvin lenkkeilyyn. Entisen Moision koulun pihalla voi harrastaa jalka- ja koripalloa. Talvisin jalkapallokentästä tehdään luistinrata. Jopa lumilautailu on alueella mahdollista.

Keskustan laadukkaat koulut ovat Moision asukkaiden käytössä. Kirjasto, niin ikään on lähellä. Ylipäätään kaikki palvelut ovat moisiolaista lähellä, kävelymatkan päässä.

Sijainniltaan ihanteellisella alueella on 14.6.2016 voimaan tullut keskustan osayleiskaava. Kuvassa A-tunnuksella olevasta alueesta kaavamääräyksissä todetaan:

”Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi pääosin kaupunkimaisen tiiviiksi asuntoalueeksi. Suunnittelun lähtökohtana on alueen liittyminen kaupunkikeskustan täydennysrakentamiseen ja rakentamisen sovittamiseen kulttuurihistoriallisesti merkittävään ympäristöön. Valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön alueella uudisrakentaminen on rakennustavaltaan ja sijainniltaan sovitettava kulttuurihistoriallisesti merkittävään ympäristöön.” Yleiskaavan mukaan alue kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön.

Asemakaavan valmistelu on alkuvaiheessa. Alueelle saadaan aikanaan uusia omakotitontteja ajanmukaisine palveluineen. Tonttien valmistumista on vielä vaikea arvioida.

Hiidensalmi

Kaupunginhallituksen 20.6.2022 § 204 hyväksymä asemakaavamuutos  Hiidensalmi II (L89) ja tonttijako, pidetään MRL 65 § ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 10.8.-16.9.2022. L89_Kaavakartta_1000_A4

Kerrostalovaltaisessa asemaakavamuutoksessa korttelit 205 ja 207 ovat varatut 3- 4 kerroksisille kerrostaloille. Kortteli 206, asuinrakennusten korttelialue (A) on varattu pienimuotoisempaan asumiseen. Sille saisi kaavaehdotuksen mukaan sijoittaa erityyppisiä pienkerrostaloja, rivitaloja tai muita esimerkiksi varastoin tai katoksin kytkettyjä pientaloja. Korttelin 206 tonteille saisi ehdotuksen mukaan  sijoittaa myös erillistaloja.

Maasto laskee pohjoiseen ja rakennusalojen sijoittelu maisemamuotojen mukaisesti mahdollistaa järvinäkymät myös eteläisimmille rakennuksille.

Jos kaavoitusprosessin jäljellä olevat vaiheet etenevät yllätyksittä voisivat Hiidensalmi II -mukaiset tontit olla varattavissa jo vuoden 2023 lopulla.


Lisätietoja:

  • Tonttipalveluinsinööri Antti Laitakari, puh. 044 369 4460 (asuntotontit)
  • Kiinteistökoordinaattori Antti Weiland, puh. 044 369 4403 (asuntotontit)
  • Maankäyttöinsinööri Riku Korhonen, puh. 044 369 4400 (liike- ja teollisuustontit)
  • tonttipalvelut(a)lohja.fi