Asuminen ja ympäristö

Ympäristön tilan seurannasta huolehtiminen kuuluu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin.

Suosituimmat:

Ympäristön tila

Ympäristön tilan seurannasta huolehtiminen kuuluu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin.


Erilaiset ympäristöä kuormittavat toiminnot saavat aikaan muutoksia elinympäristössämme, ja nämä muutokset vaikuttavat suuresti myös meihin. Ympäristön tilan jatkuva seuranta on tärkeää, jotta voidaan ennalta ehkäistä ja vähentää mahdollisia ongelmia. Lohjalla ympäristön tilan seurantaa tekee muun muassa Lohjan kaupungin ympäristönsuojelu yhteistyössä useiden paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan kunnan on alueellaan huolehdittava paikallisten olojen edellyttämästä tarpeellisesta ympäristön tilan seurannasta. Seurantatiedot on julkistettava ja niistä on tiedotettava tarvittavassa laajuudessa. Myös toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista ja ympäristöriskeistä.