Alkutuotanto

Alkutuotannolla tarkoitetaan alkutuotannon tuotteiden tuotantoa, kasvatusta ja viljelyä sekä sadonkorjuuta, lypsämistä että kaikkia eläintuotannon vaiheita ennen teurastusta. Se sisältää myös metsästyksen, kalastuksen ja luonnonvaraisten tuotteiden keräämisen.

Alkutuotantoon ei sen sijaan kuulu alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus eikä eläinten teurastaminen.

Alkutuotantoon sisältyy alkutuotannon tuotteiden tuottamisen lisäksi tuotteiden varastointi ja käsittely tuotantopaikalla siten, ettei tuotteiden luonne merkittävästi muutu. Alkutuotantoon sisältyy myös alkutuotannon tuotteiden kuljetus elintarvikeketjun seuraavaan käsittelypaikkaan kuten vähittäismyymälään. Sadonkorjuu ja kaikki eläintuotannon vaiheet ennen teurastusta ovat alkutuotantoa. Lisäksi alkutuotannoksi katsotaan elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen alkutuotannon tuotteiden luovutus suoraan kuluttajalle.

Alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus kuten juustojen valmistus ja kasvisten kuoriminen eivät ole alkutuotantoa. Linkki alkutuotannoksi luettavista toiminnoista

http://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikkeiden-alkutuotanto/

Hyväksytty itujen alkutuotantopaikka

Itujen alkutuotantoa harjoittavan toimijan on haettava kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselta alkutuotantopaikan elintarvikelain 9 §:n mukaista hyväksyntää ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Hyväksyntää ei kuitenkaan tarvitse hakea, jos harjoitetaan pienimuotoista itujen tuotantoa. Pienimuotoisesta toiminnasta on kuitenkin tehtävä elintarvikelain 8 §:n mukainen ilmoitus.

Alkutuotantopaikasta ilmoittaminen

Alkutuotantopaikasta, siellä harjoitettavasta alkutuotannosta tai alkutuotannon tuotteiden kuljetuksesta on ilmoitettava kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Täytettävä lomake on ilmoitus elintarvikelain 8 §:n mukaisesta alkutuotantopaikasta.

Alkutuotantoilmoitusta ei tarvitse tehdä metsästyksestä, luonnonvaraisen riistan luovutuksesta suoraan kuluttajalle eikä luonnonvaraisten yrttien ja sienien poimimisesta. Alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus edellyttää elintarvikehuoneistoilmoituksen tekemistä.

Elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen alkutuotannon tuotteiden luovutus suoraan kuluttajalle tai paikalliseen vähittäismyyntiin

Tällä tarkoitetaan paikallista pienimuotoista vähäriskistä toimintaa, jossa alkutuotannon tuotteen matka tuottajalta on kuluttajalle lyhyt, joko suoraan tuottajalta kuluttajalle tai paikallisen vähittäismyynnin kautta. Alkutuottajat voivat myydä torilla itse tuottamiaan alkutuotannon tuotteita ilman elintarvikehuoneistoilmoitusta. Jalosteiden myyminen ei kuitenkaan ole sallittua ilman elintarvikehuoneistoilmoitusta. Raakamaitoa ja tuoretta ternimaitoa saa luovuttaa suoraan kuluttajalle vain alkutuotantopaikalla. Torilla myytävät kananmunat on leimattava kanalatunnuksella. Raakamaitoa ei saa toimittaa vähittäismyyntiin lainkaan, ternimaitoa saa toimittaa jäädytettynä.

Elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäiset alkutuotannon tuotantomäärät ja –rajat on määrätty VN:n asetuksessa 1258/2011.

VN:n asetus 1258/2011

Alkutuotannon omavalvonta

Alkutuotannon toimijalla on oltava kirjallinen omavalvonnan kuvaus, jos toimitetaan alkutuotannon tuotteita jatkojalostukseen elintarvikehuoneistoon tai laitokseen tai myydään alkutuotannon tuotteita muille pakattavaksi tai tukun kautta vähittäismyyntiin. Kirjallista kuvausta ei vaadita toimijoilta, jotka harjoittavat luonnonvaraisen riistan metsästystä tai luonnonvaraisista kasveista ja sienistä saatavien tuotteiden keräilyä eikä VN:n asetuksen 1258/2011 mukaiselta elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäiseltä toiminnalta.

Alkutuotannon veden laatuvaatimukset ja vesitutkimukset

Alkutuotannon toimija vastaa siitä, että veden laatua koskevat tarpeelliset tutkimukset on tehty Ruokaviraston hyväksymässä laboratoriossa. Jos toimijan käytössä on oma vesilähde, käytettävä vesi on tutkitutettava seuraavissa tapauksissa: Kasteluvesi tulee tutkituttaa, kun kastellaan sellaisenaan syötäviä kasvien osia ja vesi päätyy syötävään osaan, esim. sadetuskastelu suoraan salaatille tai marjoille. Puhdistus-, pesu- tai jäähdytysvesi tulee tutkituttaa, kun vettä käytetään kasvien elintarvikkeeksi tarkoitettujen osien puhdistamiseen tai elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevien astioiden pesuun ja huuhteluun, esim. porkkanoiden pesuun tai suoraan jäähdyttämiseen tai maidon säilytysastioiden pesuun ja huuhteluun. Tutkimuksia ei vaadita, jos käytössä on terveydensuojelulain mukaisesti valvotun talousvettä toimittavan laitoksen vesi (esimerkiksi kunnallinen vesilaitos tai vesiosuuskunta). Alkutuotannon toimijan on osoitettava olevansa liittynyt vesilaitoksen verkostoon esimerkiksi laskun avulla.

Ennen toiminnan aloittamista on hyvä tutustua seuraaviin säädöksiin ja ohjeisiin:

Kirjanpito

Ketjuinformaatio

Täydentävät ehdot

Pakkausmerkinnät

Toimijan vastuu

Lainsäädäntöä

Elintarvikelaki 297/2021

Elintarvikehygienia-asetus (EY) 852/2004

Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus (EY) 853/2004

MMM:n asetus elintarvikehygieniasta 318/2021

Valtioneuvoston asetus eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista 1258/2011

Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta 72/2020

 

Aiheeseen liittyvää: