Lähidemokratia

 

Lähidemokratian tarkoitus

Lähidemokratian tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa Lohjan asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia kaupungin päätöksentekoon ja palveluiden kehittämiseen. Lisäksi tavoitteena on tukea ja mahdollistaa asukkaiden ja yhdistysten omatoimisuutta.

Lohjan lähidemokratian mallin tavoitteena on

  • edistää asukkaiden mahdollisuuksia kehittää kunnan toimintaa ja palveluita,
  • vahvistaa kotiseutuhenkeä ja identiteettiä,
  • edistää kunnan eri osien asukkaiden edunvalvontaa,
  • edistää yhdistystoimintaa ja alueellista toimeliaisuutta,
  • luoda mahdollisuuksia tuoda esille asukkaille tärkeitä asioita,
  • edistää Lohjan eri alueiden välistä yhteistyötä.

Aluetoimikunnat

Alueiden kylä- tai asukasyhdistykset, järjestöt tai vastaavat muodostavat omalta alueeltaan aluetoimikunnan, joka on toimikaudeltaan valtuustokauden mittainen. Aluetoimikunnat järjestävät kokouksia ja asukasiltoja, jotka ovat tarkoitettu myös kesäasukkaille.


Tutustu alueiden toimintaan kotisivuilla

Aluetoimikunnat:

Aluetoimikuntien yhteystiedot ja alueiden toiminnat ovat näkyvillä heidän hallinnoimallaan kotisivulla www.lohjanlähidemokratia.fi


Alueiden johtokunta

Aluetoimikuntien yläpuolella toimii alueiden johtokunta. Aluetoimikunnat nimeävät kukin kaksi edustajaa alueiden johtokuntaan. Johtokunta kokoontuu kahdesta neljään kertaa vuodessa, ottaen kantaa mm. talousarvion valmisteluun, tilinpäätökseen, isoihin kaavahankkeisiin, maankäytön kehityskuvan kehittämiseen, kaupunkistrategiaan, toimialojen ajankohtaisasioihin, pienhankehakemuksia alueellisesti, kaavoitusasioita, joukkoliikenteeseen, palveluverkon kehittymiseen Lohjalla.
Alueiden johtokunnan esityslistat julkaistaan kaupungin kotisivulle kohdassa kaupunki ja hallinto -> Päätöksenteko -> Esityslistat ja pöytäkirjat.

Aluetoimikuntien aluerajat karttapalvelussa


Yhteystiedot

Arja-Leena Puhakka, alueiden johtokunnan puheenjohtaja
arjaleena.puhakka@gmail.com
050 544 1054

Olli Kilpinen, varapuheenjohtaja
ollikilpinen@outlook.com
0500 800 866