Lähidemokratia

Lähidemokratian tarkoitus

Lähidemokratian tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa Lohjan asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia kaupungin päätöksentekoon ja palveluiden kehittämiseen. Lisäksi tavoitteena on tukea ja mahdollistaa asukkaiden ja yhdistysten omatoimisuutta.

Lohjan lähidemokratian mallin tavoitteena on

  • edistää asukkaiden mahdollisuuksia kehittää kunnan toimintaa ja palveluita,
  • vahvistaa kotiseutuhenkeä ja identiteettiä,
  • edistää kunnan eri osien asukkaiden edunvalvontaa,
  • edistää yhdistystoimintaa ja alueellista toimeliaisuutta,
  • luoda mahdollisuuksia tuoda esille asukkaille tärkeitä asioita,
  • edistää Lohjan eri alueiden välistä yhteistyötä.

Aluetoimikunnat

Alueiden kylä- tai asukasyhdistykset, järjestöt tai vastaavat muodostavat omalta alueeltaan aluetoimikunnan, joka on toimikaudeltaan valtuustokauden mittainen. Aluetoimikunnat järjestävät kokouksia ja asukasiltoja, jotka ovat tarkoitettu myös kesäasukkaille.


Tutustu alueiden toimintaan kotisivuilla

Aluetoimikunnat:

Aluetoimikuntien yhteystiedot ja alueiden toiminnat ovat näkyvillä heidän hallinnoimallaan kotisivulla www.lohjanlähidemokratia.fi


Alueiden johtokunta

Aluetoimikuntien yläpuolella toimii alueiden johtokunta. Aluetoimikunnat nimeävät kukin kaksi edustajaa alueiden johtokuntaan. Johtokunta kokoontuu kahdesta neljään kertaa vuodessa, ottaen kantaa mm. talousarvion valmisteluun, tilinpäätökseen, isoihin kaavahankkeisiin, maankäytön kehityskuvan kehittämiseen, kaupunkistrategiaan, toimialojen ajankohtaisasioihin, pienhankehakemuksia alueellisesti, kaavoitusasioita, joukkoliikenteeseen, palveluverkon kehittymiseen Lohjalla.

Alueiden johtokunnan esityslistat ja pöytäkirjat löydät täältä.

Aluetoimikuntien aluerajat karttapalvelussa


Yhteystiedot

Stina-Maarit Elo, puheenjohtaja
stinamaarit.elo@gmail.com
050 966 3877

Heikki Hanhimäki, varapuheenjohtaja
hhanhimaki@outlook.com
050 487 1360

 

Aiheeseen liittyvää: