Talousvesi

Vesilaitoksen toimittama talousvesi

Talousvesi on vettä, jota käytetään juomavetenä ja ruoan valmistuksessa sekä elintarvikealan yrityksissä tuotteiden valmistukseen. Hyvä talousvesi on terveydelle vaaratonta, hyvänmakuista, kirkasta ja väritöntä. Talousvesi ei saa aiheuttaa haitallista syöpymistä vedenkäsittelylaitteissa.

Talousvettä toimittavan laitoksen hyväksyminen ja olennainen muuttaminen

Talousvettä toimittavia laitoksia ovat kaikki laitokset, jotka jakavat vesijohtovettä. Niitä ovat myös vesiosuuskunnat ja toimijat, jotka pakkaavat vettä talousvetenä käytettäväksi. Talousvettä toimittavan laitoksen, jolla on omaa veden tuotantoa tai käsittelyä on haettava toimintansa hyväksymistä kunnan terveydensuojeluviranomaiselta viimeistään 3kk ennen suunniteltua toiminnan aloittamista. Laitos ei voi aloittaa toimintaansa ennen sen hyväksymistä terveydensuojelulain 18 § mukaisesti. Hakemukseen on liitettävä selvitys häiriötilanteisiin varautumisesta.

Toiminnan hyväksymistä on haettava myös, mikäli vedenottoa tai vedenkäsittelyä laajennetaan tai muutetaan olennaisesti tai jos veden laadussa tai jakelussa tapahtuu talousveden laadun kannalta olennaisia muutoksia. Muutosta koskeva hakemus on toimitettava hyväksyttäväksi viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan muuttamista ja toimintaa ei saa muuttaa ennen hyväksymistä.

Ilmoitusvelvollisuus vedenjakelualueesta

Toiminnanharjoittajan, joka ottaa talousvettä omilla laitteilla käytettäväksi osana julkista tai kaupallista toimintaa, ja muun kuin terveydensuojelulain 18 §:ssä tarkoitetun talousvettä toimittavan laitoksen, on tehtävä kunnan terveydensuojeluviranomaiselle terveydensuojelulain 13 §:ssä tarkoitettu ilmoitus. Yhteisessä käytössä olevan vedenottamon tai vesisäiliön omistajan on tehtävä kunnan terveydensuojeluviranomaiselle vedenjakelualueesta terveydensuojelulain 13 §:ssä tarkoitettu ilmoitus, jos vettä otetaan vedenkäyttäjien omilla laitteilla talousvetenä käytettäväksi yhteensä vähintään 50 henkilön tarpeisiin tai vähintään 10 kuutiometriä vuorokaudessa.

Verkostoveden laadunvalvonta

Toiminnan tarkoituksena on turvata kunnan alueella käytettävän talousveden laatu säännöllisin tutkimuksin. Laitoskohtaisesti laaditaan tarkkailusuunnitelma yhteistyönä talousvettä toimittavan laitoksen kanssa. Talousveden tulee täyttää Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1352/2015 tai 401/2001) laatuvaatimukset ja suositukset. Talousvettä toimittavat laitokset suorittavat itse käyttövesitarkkailua osana tarkkailusuunnitelmaa. Koko jakeluverkosta otetaan säännöllisen valvonnan näytteitä eri osista ja eri vuodenaikoina veden laadun varmistamiseksi. Talousvettä toimittava laitos on vastuussa laatuvaatimusten täyttymisestä kiinteistön vesijohtoon liittämiskohtaan saakka.
Linkkejä yhteistoiminta-alueen kunnallisten vesilaitosten sivustoille:
Karkkila, Lohja, Siuntio ja Vihti

Vesityökortti
Yli 50 henkilön tarpeisiin tai yli kymmenen kuutiometriä talousvettä päivässä toimittavassa laitoksessa työskentelevällä talousveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevällä henkilöllä on oltava Valviran antama todistus eli vesityökortti laitosteknisestä ja talousvesihygieenisestä osaamisesta. Suositeltavaa on, että myös soveltamisalaa pienempien laitosten talousveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevät henkilöt suorittaisivat osaamistestin. Vesityökortti-verkkosivulla on annettu ohjeita kuinka vesityökortin voi suorittaa. Valvira pitää yllä ja kehittää talousvesihygienian osaamistestausjärjestelmää sekä hyväksyy osaamistestaajaksi hakevia.

Pienet yksiköt
Pienten yksiköiden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista säädetään STM:n asetuksessa 401/2001. Pieni yksikkö on laitos, joka toimittaa vettä alle 10 m³ /vrk tai vettä toimitetaan alle 50 henkilölle. Tätä asetusta sovelletaan myös yksityistalouksien talousvesikaivoihin.

Lomakkeet

Linkki lisätietoihin

 

Aiheeseen liittyvää: