Kaavoituksen POPUP-kesä 2016


Lohjan kaupungin kaavoitus piti POPUP-kioskeja neljänä kesätiistaina kauppakeskus Lohjantähdessä. Eri teemojen kautta kerättiin mielipiteitä keskustasta sekä kehitystoiveita. Kioskien lisäksi järjestettiin nettikysely keskusta-alueesta. POPUP-kioskit sekä keskustakysely järjestettiin, jotta saadaan tietoa lohjalaisten viihtymisestä keskustassa. Tietoja käytetään hyödyksi keskustan osayleiskaavan toteuttamisohjelman laadinnassa sekä kävelypainotteisen keskustan kehittämisessä.

POPUP-kioskeista on valmistunut POPUPkesän raportti, joka on annettu myös tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle. Keskustakyselyn raportti valmistuu ja sen tuloksia esitellään syksyllä 2016.


Ensimmäisen POPUP-kioskin satoa

Ensimmäisen kioskin teemana oli viihtyisyys, ja kioskille pysähtyi päivän aikana noin 50 asukasta ja matkaajaa antamaan mielipiteensä. Viihtyisyys herätti monenlaisia mielipiteitä suuntaan jos toiseenkin. Kehitettävistä alueista oltiin kuitenkin yllättävän yhtämielisiä, mikä selviää alla olevasta kartasta.

Sinisillä palloilla on merkattu alueet, joita ohikulkijat pitivät viihtyisinä. Tori ja keskuspuisto ovat keränneet paljon ääniä. Kirkon läheisyydestä, sekä luonnosta on myös löytynyt monta viihtyisää paikkaa. Punaiset pallot kuvastavat paikkoja, joiden viihtyisyyttä ohikulkijat toivoivat parannettavan. Kehitysalueet ovat selkeät; toria, keskuspuistoa ja Nahkurintoria toivotaan kehitettävän.


Vetovoima aiheena toisella POPUP-kioskilla

Toisella kerralla POPUP-kioski houkutti kävijöitä paikalle aiheella vetovoima. Vetovoimaisiksi ja kiinnostaviksi lohjalaisiksi paikoiksi miellettiin kirkko, Aurlahden ranta ja Tytyrin kaivosalue.

Keskustan vetovoimatekijöiden äänestyksessä kirkko ja ranta saivat johtopaikat. Tärkeinä keskustan vetovoimaa luovina tekijöinä pidettiin myös kulttuuria, ravintoloita ja kahviloita sekä urheilua. Äänestyksen lisäksi kerättiin ehdotuksia vetovoimatekijöiden ja vetovoimaisten paikkojen kehittämiseksi. Torille, rannalle ja museon alueelle saatiin monta kehitysehdotusta.


Keskustan vehreys POPUP-kioskin aiheena

Kolmannella POPUP-kioskilla aiheena oli keskustan vehreys. Vastaajat toivoivat koko keskustaan vehreyttä, mutta erityisiksi kehittämiskohteiksi nousivat tori ja Kauppakatu sekä keskusaukio. Laurinkadun puurivistöihin oltiin tyytyväisiä, ja samanlaisia puurivejä toivottiin Kauppakadulle.

Kioskin äänestyksessä selvisi, että kaupunkilaiset tahtoivat käyttää keskustan viheralueita istuskeluun ja eväsretkeilyyn. Myös ystävien tapaamista pidettiin tärkeänä. Penkit ja istutukset nousivat ylivoimaisiksi toiveiksi keskustan vehreyden kehittämisessä. Viherseinät ja suihkulähde saivat myös kannatusta.


Viimeisen POPUP-kioskin aiheena liikkuminen

Liikkumista kävellen ja pyörällä tarkasteltiin kesän viimeisellä kioskilla. Kioskilla puhuttiin myös kävelykadusta, ja sen sopimisesta Lohjan keskustaan. Pyöräily puhutti vastaajia eniten, ja pyöräilyn toivottiin olevan keskustassa helpompaa.

Kartassa näkyy Lohjan keskusta, jonne sai merkata mihin kävelykatu sopisi. Eniten ehdotuksia tuli Laurinkadulle. Kauppakatua ehdotettiin torin kohdalta kävelykaduksi. Myös poikkikatuja ja sisäpihan katuja ehdotettiin kävelykadulle sopiviksi paikoiksi, jotka eivät haittaisi liikennettä.

 

Aiheeseen liittyvää: