Lapsen oikeudet tutuiksi

YK:n lapsen oikeuksien sopimus on maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus. Lapsen oikeuksien yleisperiaatteet rakentuvat lapsen oikeuksien sopimuksen neljän artiklan pohjalle: 

  • Yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto (artikla 2) 
  • Lapsen etu (3 artikla kohta 1) 
  • Lapsen oikeus elämään ja kehittymiseen (artikla 6) 
  • Lapsen näkemysten kunnioittaminen (artikla 12) 

Kansallisella lapsistrategialla varmistetaan, että lapsen oikeuksien sopimuksen velvoitteet toteutuvat Suomessa mahdollisimman hyvin. Kansallisen lapsistrategian koulutuskokonaisuus luo pohjan ja antaa työkaluja lapsen oikeuksiin perehtymiseen.  

Koulutuksen ensimmäinen osa Johdatus lapsen oikeuksiin – Turvaa lapsen oikeuksien toteutuminen toimii johdatuksena koulutuskokonaisuuden muihin osioihin. Koulutukset ovat kaikille avoimia. 

Muut lapsiystävällisen kunnan toimintasuunnitelman mukaiset perehtymiskoulutukset: 

Lapsen oikeudet kasvatus- ja opetusalalla – eOppiva 

Lapsen oikeudet vapaa-ajalla ja harrastuksissa – eOppiva 

Lapsen oikeudet – Osallisuus ja osallistuminen – eOppiva 

Lapsen oikeudet – Myös haavoittuvassa asemassa oleva lapsi on elämänsä pääosassa – eOppiva 

Lapsen oikeudet – Työkaluina lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi – eOppiva 

Unicefin valtakunnalliset Lapsiystävällisen kunnan verkkosivut sisältävät paljon materiaalia ja työkaluja lapsen oikeuksien edistämiseksi niin virkamiehille, päättäjille kuin kuntalaisille. 

 

Aiheeseen liittyvää: