Kartastopalvelut

Kartta-aineisto

Kartastopalvelut ylläpitää Lohjan kaupungin taajama-alueilta tuotettua sijaintitarkkaa, kaavoituksen pohjakarttana toimivaa kantakartta-aineistoa. Kartassa esitetään maastoa, rakennettua ympäristöä ja kiinteistöjaotusta kuvaavia tietoja. Aineisto on tuotettu ilmakuvaamalla, maastomittaamalla ja digitoimalla, sekä kiinteistötoimitusten ja rakennuslupakäsittelyn toimenpiteiden kautta. Aineisto sisältää kiinteistöt, rakennukset, liikenneväylät, nimistöt ja tunnisteet, aluejaotukset, vesistöt, korkeustiedot, maa- ja kasvipeitteen, runkopisteet sekä muita kohteita.

Aineistoa ylläpidetään ja päivitetään rakennusten ja kiinteistöjen osalta jatkuvasti. Muita kohteita päivitetään tarpeen mukaan.

Kantakartta on saatavissa pdf- ja tiff-muodossa, sekä lisäksi dwg-muotoisena CAD-suunnitteluohjelmistoihin soveltuvana tiedostona.

Viralliset kartta- ja kaavaotteet tilataan Lohjan kaupungilta

Hinnasto:

PAIKKATIETOHINNASTO JA PALVELUTAKSA 01.01.2024

 

Aiheeseen liittyvää: