Arska-karttakauppa

Kantakarttaa voi tilata pdf- ja dwg-tiedostomuodoissa ARSKA-karttakaupasta, joka on arkiston sähköinen asiakaspalvelu. Arskasta voi tilata myös Lohjan kaupungin rakennusvalvonnan arkistoon tallennettuja rakennuspiirustuksia.

Kartta-aineisto

Arska-karttakauppa tarjotaan Lohjan kaupungin taajama-alueilta tuotettua sijaintitarkkaa, kaavoituksen pohjakarttana toimivaa kantakartta-aineistoa. Kartassa esitetään maastoa, rakennettua ympäristöä ja kiinteistöjaotusta kuvaavia tietoja. Aineisto on tuotettu ilmakuvaamalla, maastomittaamalla ja digitoimalla, sekä kiinteistötoimitusten ja rakennuslupakäsittelyn toimenpiteiden kautta. Aineisto sisältää kiinteistöt, rakennukset, liikenneväylät, nimistöt ja tunnisteet, aluejaotukset, vesistöt, korkeustiedot, maa- ja kasvipeitteen, runkopisteet sekä muita kohteita.

Aineistoa ylläpidetään ja päivitetään rakennusten ja kiinteistöjen osalta jatkuvasti. Muita kohteita päivitetään tarpeen mukaan.

Kantakartta on saatavissa pdf- ja tiff-muodossa, sekä lisäksi dwg-muotoisena CAD-suunnitteluohjelmistoihin soveltuvana tiedostona.

Tietojen oikeellisuutta ei voida taata, joten muun muassa kauppoihin ja lupa-asioihin tarvittavat viralliset karttaotteet tilataan Lohjan kaupungilta osoitteesta karttatilaukset@lohja.fi.