Kulttuuripalveluiden avustukset

Kulttuuriavustusten tarkoituksena on tukea Lohjan kaupungin elinvoimaisuutta. Avustuksilla mahdollistetaan Lohjan kaupungin asukkaille suunnattua taide- ja kulttuuritoimintaa, muun muassa esittävää taidetta, konsertteja, näyttelyitä sekä esimerkiksi runouteen, kirjallisuuteen tai historiaan liittyviä seminaareja ja tapahtumia. Lisäksi avustuksilla voidaan tukea taiteen ja kulttuurin harrastamiseen liittyvää toimintaa.

Avustuspäätösten arvioinnissa otetaan huomioon erityisesti: 

  • saavutettavuutta, yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja/tai kuntalaisten hyvinvointia edistävä toiminta;
  • alueellista tasa-arvoa edistävä ja Lohjan kyliin ja kaupunginosiin suuntautuva toiminta; sekä
  • tapahtumien/toiminnan monipuolisuus ja eri ikäryhmien huomioiminen.

Avustuksia myönnetään sellaiseen toimintaan, joka on linjassa Lohjan kaupunkistrategian arvojen ja tavoitteiden sekä Lohjan kulttuurihyvinvointisuunnitelman tavoitteiden kanssa.

Haettavissa ovat Lohjan kaupungin kulttuuriavustukset:

Toiminta-avustus: Toiminta-avustus on tarkoitettu lohjalaisten rekisteröityjen kulttuurialan yhdistysten vakiintuneen perustoiminnan tukemiseen.

Kohdeavustus: Kohdeavustus on tarkoitettu yksittäisten kulttuuritapahtumien ja -hankkeiden toteuttamiseen liittyviin kuluihin. Kohdeavustusta voidaan myöntää yhdistyksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille. Myös muut kuin kulttuurialojen yhdistykset ja yhteisöt sekä yksityishenkilöt voivat hakea kohdeavustusta yksittäisiin taiteeseen ja kulttuuriin liittyviin tapahtumiin.

Asukasyhdistysten avustus: Asukasyhdistysten avustus on tarkoitettu rekisteröityjen lohjalaisten asukas- ja kyläyhdistysten perustoimintaan sekä hankkeisiin ja tapahtumiin. Avustuksen suuruus on 200€/yhdistys/vuosi.

Lisäksi haettavissa on neljä kulttuurirahastoa:

  • Kulttuurirahaston avustus
  • Lasten ja nuorten kulttuurirahaston avustus
  • Ikääntyneiden kulttuurirahaston avustus
  • Vähävaraisten kulttuurirahaston avustus

Kulttuurirahastojen avustuksia voidaan myöntää vain lohjalaisille toimijoille. Jokainen hakija voi saada avustusta jokaisesta rahastosta vain kerran. Rahastoista jaetaan vuosittain enintään 5 000€ ja summa voidaan jakaa useamman hakijan kesken.

Vuonna 2024 avustusten hakuaika on 1.3.-30.4.2024. Hakemusten tulee olla perillä viimeistään viimeisenä hakupäivänä klo 15.00 mennessä. Hakuaika koskee kaikkia avustusmuotoja.

Mikäli avustusmäärärahaa jää jakamatta kevään avustushaussa, kohdeavustuksille ja asukasyhdistysten avustuksille järjestetään toinen avustushaku elokuussa. Toisesta avustushausta ilmoitetaan erikseen.

Toisen avustushaun hakuaika alkaa to 1.8.2024 klo 8.00 ja päättyy pe 30.8.2024 klo 15.00. Haussa ovat kohdeavustukset ja asukasyhdistysten avustukset.

Tutustu huolellisesti kulttuuriavustusten ja kulttuurirahastojen jakosääntöihin ja hakuohjeisiin:

Lohjan kaupungin kulttuuriavustusten jakosääntö 

Kulttuurirahastojen hakuohjeet 

Voit halutessasi tutustua myös avustusklinikoiden materiaaliin:

Avustusklinikat 2024

Kulttuuriavustusten ensisijainen hakumuoto on sähköinen hakemus.

Toiminta-avustuksen sähköinen hakulomake (Hakuaika on päättynyt.)

Kohdeavustuksen sähköinen hakulomake (Hakuaika 1.-30.8.2024)

Asukasyhdistysten avustuksen sähköinen hakulomake (Hakuaika 1.-30.8.2024)

Kulttuuripalveluiden rahastojen sähköinen hakulomake (Hakuaika on päättynyt.)

Kirjehakemusten toimitusosoite: Lohjan kaupunki / Kirjaamo, PL 71, 08101 Lohja. Merkitse kuoreen selkeästi hakemasi avustuksen nimi.

Kulttuuripalveluiden tulostettava avustushakemuskaavake

Hakulomakkeen voi hakea myös asiakaspalvelukeskuksesta.

 

Aiheeseen liittyvää: