L39 Mäntylän päiväkoti

11. kaupunginosa Keskilohja, kortteli 157 Mäntylän päiväkotin tontin asemakaavamuutos.


Kaupungin omistuksessa oleva kaava-alue, kortteli 157 on keskustan välittömässä läheisyydessä Lohjanharjuntien eteläpuolella Metsolankadun ja Männistönkadun välisellä alueella.

Mäntylän päiväkodin toiminta siirtyy Ojaniittutaloon vuonna 2016, jolloin kortteli 157 vapautuu muuhun käyttöön. Kaavamuutoksen tavoitteena on tutkia kaupungin omistaman tontin käyttötarkoituksen muutos asuinrakentamiseen ympäristön kaupunkikuva ja arvokkaat rakennukset huomioiden. Tarvittaessa tutkitaan myös viereisten kortteleiden 153-155 asemakaavan ajantasaisuus.

Asemakaavan muutos on Lohjan kaupungin kaavoitusohjelman mukaisesti vireillä oleva asemakaava, jota jatketaan. Kaavoitusohjelmassa on esitetty kaavan alustava aikataulu.


Aloitusvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsi kokouksessaan 17.3.2015  osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä 1 Suunnittelun lähtökohdat tiedoksi.
Katso kuulutus tästä

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
1 Suunnittelun lähtökohdat


Selvitykset

Lohjan melutilanteen peruskartoitus, 2005
Kaupunginvaltuuston 17.4.2013 hyväksymän taajamaosayleiskaavan selvitykset

 

Aiheeseen liittyvää: