Saukkola

Alue sijaitsee Saukkolan taajaman välittömässä läheisyydessä, hyvien liikenneyhteyksien päässä.

Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Korttelialueelle ei saa sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa ympäristöä häiritsevää melua, tärinää, ilman pilaantumista, raskasta liikennettä tai muuta häiriötä. Ulkovarastointi on kielletty.


Lisätietoja :  vs. maankäyttöinsinööri Anthony Bange, p. 044 374 3599

Alue kortteli tontti osoite  
käyt.
tark.
 p-ala
teh.luku
rak.oik.
k-m² 
hinta
€/m² 
rak.velvote
%         k-m² 
Saukkola671PahassuontieTY62250,4024906,00 30          374
2PahassuontieTY 5801 0,4023206,00 30          348
3PahassuontieTY59890,4023966,00 30          359

Ote rakennuspaikkojen kartasta

 

Aiheeseen liittyvää: