Saukkola

 

 

 

 

 

Alue sijaitsee Saukkolan taajaman välittömässä läheisyydessä, hyvien liikenneyhteyksien päässä.

Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Korttelialueelle ei saa sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa ympäristöä häiritsevää melua, tärinää, ilman pilaantumista, raskasta liikennettä tai muuta häiriötä. Ulkovarastointi on kielletty.

Lisätietoja :  maankäyttöinsinööri Riku Korhonen 044 369 4400

 

Alue  kortteli  tontti  osoite   
käyt.
tark.
 p-ala
teh.luku
rak.oik.
k-m² 
hinta
€/m² 
rak.velvote
%         k-m² 
Saukkola 67 1 Pahassuontie TY 6225 0,40 2490 6,00  30          374
2 Pahassuontie TY  5801  0,40 2320 6,00  30          348
3 Pahassuontie TY 5989 0,40 2396 6,00  30          359

 

Ote rakennuspaikkojen kartasta