Vesilaitoksen riskien arviointi ja vesiensuojelu

Lohjan vesi- ja viemärilaitos on mukana alueen pohjavesien yhteistarkkailussa ja Lohjanjärven yhteistarkkailussa. 


Riskien arvioinnin yhteenveto

Lohjan kaupungin talousveden riskienhallintasuunnitelma (Water Safety Plan, WSP) laadittiin vuonna 2022 Maailman terveysjärjestön suositteleman periaatteen mukaisesti. Työssä arvoitiin vedentuotantoketjun riskit, käytiin läpi käytössä olevat riskienhallintatoimenpiteet ja sovittiin uusista toimenpiteistä riskien hallitsemiseksi. WSP:tä päivitetään ja riskienhallinnan toimivuutta sekä uusien toimenpiteiden toteutumista seurataan osana Lohjan kaupungin vesihuollon jatkuvaa toimintaa. Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt riskienhallintasuunnitelman 19.11.2022. Talousveden laatua valvotaan terveydensuojeluviranomaisen hyväksymän valvontatutkimusohjelman mukaisesti ympäri vuoden.

Pohjavesien yhteistarkkailu

Lohjan vesi- ja viemärilaitos osallistuu Lohjan kaupungin koordinoimaan pohjavesien yhteistarkkailuun. Uusin julkaisu on vuodelta 2022.

Lohjanjärven yhteistarkkailu

Lohjan vesi- ja viemärilaitos osallistuu Lohjanjärven yhteistarkkailuun. Uusin julkaisu on vuodelta 2020.

 

Aiheeseen liittyvää: