Vesiensuojelu­julkaisut

Vesiensuojeluaiheiset julkaisut julkaisujärjestyksessä uusimmasta vanhimpaan:

Lohjan järvien perustilan selvitys (pdf) Hagman A-M. Ympäristölautakunta, julkaisu 2/08 (62 s.)

Lohjanjärven ja Hormajärven kalaston koostumus sekä ravintoketjukunnostuksen tarve koeverkkokalstuksen perusteella arvioituna. Sammalkorpi, I. & Hyytiäinen, U-L. & Ilmarinen, P. & Valjus, J.  Lohjan ympäristölautakunta, julkaisu 3/06 (44 s.)

Kuhan (Stizostedion lucioperca) sukukypsyyskoko Hiidenvedellä vuonna 2005 (pdf) Helttunen, S. Lohjan ympäristölautakunta, julkaisu 2/06 (8 s.)

Hiidenveden ranta-alueiden hajakuormitusselvitys. Helttunen, S. Lohjan ympäristölautakunta, julkaisu 1/06 (112 s. + 15 liites.)

Karjaanjoen valuma-alueen valuman ja huuhtouman mallinnus. Lauri, H. Lohjan ympäristölautakunta, julkaisu 8/05 (45 s.)

Karjaanjoen vesistö. Eläköön vesi! Svartåns vattendrag. Leve vattnet! Vuorinen, E. & Hyytiäinen, U-M. (toim). Lohjan ympäristölautakunta, julkaisu 7/05 (232 s.)

Lohjanjärven 3D-vesistömallit. Inkala, A. Lohjan ympäristölautakunta, julkaisu 5/05 (142 s.)

Lohjanjärven länsiosan hajakuormitusselvitys – Karjalohja, Tammistonniemi, Tallaanniemi ja Lohjansaaren länsipuoli. Turunen, S. Lohjan ympäristölautakunta, julkaisu 4/05 (85 s. +19 liites.)

Maikkalanselän kunnostusmenetelmävertailu. Valjus, J. Lohjan ympäristölautakunta, julkaisu 1/05 (67 s. + 11 liites.)

Lohjanjärven vedenlaatu 5.8.2004. Kiirikki, M. & Lindfors, A. & Huttunen Olli. Lohjan ympäristölautakunta, julkaisu 3/04 (7 s.)

Lohjanjärven eteläosan (Hållsnäsfjärden–Kyrköfjärden) hajakuormitusselvitys. Valjus, J. Lohjan ympäristölautakunta, julkaisu 8/03 (74 s. + 14 liites.)

Hormajärven hajakuormitusselvitys. Valjus, J. Lohjan ympäristölautakunta, julkaisu 7/03 (71 s. + 13 liites.)

Hajakuormitusselvitys Karstunlahden lähivaluma-alueella. Turunen, S. Lohjan ympäristölautakunta, julkaisu 6/03 (93 s. + 19 liites.)

Lohjan vesistöjen tila. Ranta, E. Lohjan ympäristölauta­kunta, julkaisu 4/02 (54 s.)

Hajakuormituksen arviointi Maikkalanselän lähivaluma-alueella. Luoto, A. Lohjan ympäristölautakunta, julkaisu 2/01 (109 s. + 13 liites.)

Hormajärvi vuodesta 1963 nyky­päivään. Lehmusluoto, P. & Eloranta, P. Lohjan kunnan ympäristölautakunta, julkaisu 1/93 (28 s.)

Yhteinen asiamme – Hor­majärvi. Kärkkäinen, A. & Tschokkinen, J. (toim.). Lohjan kunnan ympäristönsuojelulauta­kunta, julkaisu 3/90 (8 s.)

Hormajärven hajakuormitusselvitys. Marttinen, M. Lohjan kunnan ympäristönsuojelulauta­kunta, julkaisu 2/90 (38 s. + 6 liites.)

 

Aiheeseen liittyvää: