Kesä- ja talvikunnossapidon tasovaatimukset

Talvikunnossapito

Pääkatujen ja hoitoluokan 1 mukaisten kevyenliikenteen pääväylien auraus on suoritettu 6 tunnin kuluessa lähtökynnyksen täyttymisestä. Tonttikatujen ja 2 hoitoluokan kevyenliikenteen väylien auraus on suoritettu 12 tunnin kuluessa lähtökynnyksen sisältävän sateen päättymisestä.

Liukkautta torjutaan hiekoittamalla pääkatujen risteysalueet, mäet, linja-autojen reitit tarvittavilta osin sekä jalkakäytävät heti, kun vaarallista liukkautta ilmenee.

Suolan käyttöä vältetään ja sitä käytetään pääasiassa vain alku- ja lopputalvesta mustan jään torjumiseen.

Puhtaanapito

Hiekoitushiekka puhdistetaan kaduilta, kevyen liikenteen väyliltä ja muilta yleisiltä alueilta keväisin toukokuun alkuun mennessä. Puhdistus aloitetaan pääkaduilta ja kevyen liikenteen väyliltä. Katujen kevätsiivouksen kokonaiskesto on n. 5-6 viikkoa siitä, kun olosuhteet sallivat töiden aloittamisen täysitehoisesti.

Kesän aikana kaupunki puhdistaa vastuullaan olevat alueet tarvittaessa.

Kesäkunnossapito

Vaaraa aiheuttavat kuopat ja halkeamat sekä liikenneturvallisuudelle tärkeät liikennemerkit korjataan heti, kun ne on havaittu tai niistä on saatu tieto.

Sorateiden pinnat sidotaan keväisin suolaamalla. Käsittelyjä uusitaan, mikäli haitallista pölyämistä esiintyy.

 

Aiheeseen liittyvää: