L64 Amerikankatu

 Lohjan 2. kaupunginosa Ahtsalmi korttelin 12 tonttien 1, 8, 17, 22 ja 23 asemakaavan muutos


Sunnittelualue sijaitsee Lohjan ydinkeskustassa. Aluetta rajaavat etelässä Amerikankatu ja lännessä Karnaistenkatu.


Voimaantulo

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 17.1.2018 § 8 hyväksynyt L64 Amerikankatu, 2. kaupunginosa Ahtsalmi, korttelin 12 asemakaavan muutoksen. Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin.
Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen 14.5.2020. Asemakaava saa lainvoiman tällä kuulutuksella.

L64 Lainvoimaisuuskuulutus 20.5.2020
L64 Kaavakartta


Hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 17.1.2018 § 8 hyväksyä 2. kaupunginosan Ahtsalmen korttelin osan 12 asemakaavan muutosehdotuksen 22.11.2017 (L64 Amerikankatu asemakaavan muutos).
Asemakaavan muutoksella muodostuu 2. kaupunginosan Ahtsalmi, korttelin osa 12.

L64 Kaavakartta
L64 Kaavaselostus
L64 Tiivistelmä ja vastineet
L64 Saapuneet lausunnot
L64 Havainnekuva
L64 Viitesuunnitelma ja varjotutkielmat 20.12.2017


Ehdotusvaihe

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kokouksessaan 22.5.2017 § 184 2. kaupunginosa Ahtsalmi, korttelin 12 tonttien 1, 8, 17, 22 ja 23asemakaavan muutosehdotuksen ja asettaa sen julkisesti nähtäville MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti.

Asemakaavan L64 Amerikankatu ehdotusvaiheen aineisto pidetään nähtävillä 7.6.-30.6.2017 ja 3.8.-11.8.2017.

L64 Kuulutus 7.6.2017
L64 Kaavaehdotus, kartta 11.5.2017
L64 Kaavaselostus 11.5.2017
L64 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.8.2016
L64 Tiivistelmä ja vastineet 11.5.2017
L64 Saadut palautteet
L64 Viitesuunnitelma Jatke Oy 24.4.2017


Aloitus- ja valmisteluvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsi kokouksessaan 13.10.2016 § 114 2. kaupunginosa Ahtsalmi korttelin 12 tonttien 1, 8, 17, 22 ja 23 osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi ja päätti asettaa 3.10.2016 päivätyt asemakaavan muutosluonnokset nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista (MRA 30§) varten ja pyytää valmisteluaineistosta lausunnot.

Asemakaavan L64 Amerikankatu osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluvaiheen aineisto pidetään nähtävillä 26.10.2016-25.11.2016.

L64 Kuulutus 26.10.2016
L64 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2016
L64 Kaavaselostus valmisteluvaiheessa 13.10.2016
L64 Luonnosvaihtoehdot 3.10.2016


Selvitykset

L64 Rakennusten ominaispiirteiden selvitys, Ark-byroo, 2017

 

Aiheeseen liittyvää: