Karnainen

 

 

 

 

 

Karnaisten alue mahdollistaa sijoittumisen tilaa vaativalle ja erikoiskaupalle, monipuoliselle pk-yritystoiminnalle sekä esimerkiksi sisäaktiviteettipuistolle tai muulle liikunnalliselle palvelutoiminnalle. Karnaisten liittymän alueelle voidaan sijoittaa myös liikennepalveluasema ja päivittäistavarakaupan yksikkö.

Karnaisten alueen vahvuuksia ovat läheinen sijainti Lohjan keskustaan nähden sekä erinomaiset liikenneyhteydet pääkaupunkiseudulle ja Turun suuntaan. Alueella on hyvät kunnallistekniset valmiudet.

Karnaisten alueella on vapaana yksi liike- ja toimitilarakennusten tontti (KMT) ja 2 toimitilarakennusten tonttia (KTY) yhteispinta-alaltaan n. 6,5 ha. Kunnallistekniikka on suunnittelu vaiheessa. Rakennusoikeus vaihtelee tehokkuusluvun 0,20-0,28 välillä.
Lisäksi alueella on yksi liikennepalvelurakennusten korttelialue (LHK) ja autopaikkojen korttelialue (LPA).
Tonttien rakentaminen vaatii vielä kunnallistekniikan rakentamista, jonka aikataulu tarkentuu syksyn 2017 aikana.
Alueelle tulee laatia erillinen sitova tonttijako.

Lisätietoja :  maankäyttöinsinööri Riku Korhonen 044 369 4400; maanmittausteknikko Toni Hägg puh. 044 369 4461

Alue Kortteli Tontti Osoite Käyt.
tark.
p-ala
  m²
teh.luku
e
Rak.oik
k-m²
hinta/po-
arvo
 Rak.velvote
 %        k-m²
Karnainen 102  Emojikatu KTY7 31906 0,20 6381 262 500€ 60       3828
102  Emojikatu KTY8 14154 0,28 3963 220 000€ 60       2378
104 Hossankaari LHK2 13722 0,14 1921 275 000€ 60       1153
105 Hossankaari KMT2 18521 0,27 5001 565 000€ 60       3001
105 Hossankaari LPA 2728 20 500€