L82 Gruotilan vaiheasemakaava

Vaiheasemakaava koskee Lohjan kaupunginosaa 10. Keskilohja, kortteleita 501, 503-506 ja kaupunginosaa 15. Gruotila, kortteleita 515, 520, 526-527, 530-536 sekä korttelien 521, 528, 529 ja 537 osia.


Kaava-alue sijaitsee Lohjan Gruotilan ja Keskilohjan kaupunginosissa, noin kahden kilometrin etäisyydellä Lohjan keskustasta koilliseen.

L82 Gruotilan vaiheasemakaavan tavoitteena on ajantasaistaa voimassa olevaa asemakaavaa talousrakennusten sijoituspaikkojen osalta ja selkeyttää rakennusoikeuden määrän merkintätapaa kaavakartalla. Kokonaisrakennusoikeuden määrää ei ole tarkoitus muuttaa. Muilta osin voimassa olevat asemakaavat määräyksineen säilyvät ennallaan.

Asemakaavan muutos on Lohjan kaupungin kaavoitusohjelman mukaisesti vireillä oleva asemakaavamuutos. Kaavoitusohjelmassa on esitetty kaavan alustava aikataulu.


Voimaantulo

Kaupunginhallitus on päätöksellään 15.6.2020 § 205 hyväksynyt 10. kaupunginosan Keskilohja kortteleita 501, 503-506 ja 15. kaupunginosan Gruotilan kortteleita 515, 520, 526-527, 530-536 sekä korttelien 521, 528, 529 ja 537 osia koskevan, L82 Gruotilan vaiheasemakaavan.

Vaiheasemakaava saa lainvoiman tällä kuulutuksella 12.8.2020

L82 Lainvoimaisuuskuulutus 12.8.2020
L82 Kaavakartta 3.6.2020


Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus päätti 15.6.2020 § 205 hyväksyä nähtävillä olleesta 10. kaupunginosan Keskilohja kortteleita 501, 503-506 ja 15. kaupunginosan Gruotilan kortteleita 515, 520, 526-527, 530-536 sekä korttelien 521, 528, 529 ja 537 osia koskevasta L82 Gruotilan vaiheasemakaavasta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin annetut vastineet (3.6.2020), ja 10. kaupunginosan Keskilohja kortteleita 501, 503-506 ja 15. kaupunginosan Gruotilan kortteleita 515, 520, 526-527, 530-536 sekä korttelien 521, 528, 529 ja 537 osia koskevan, 3.6.2020. päivätyn L82 Gruotilan vaiheasemakaavan.

L82 Kaavakartta 3.6.2020
L82 Kaavaselostus 3.6.2020
L82 Tiivistelmä lausunnoista ja muistutuksesta sekä niiden vastineet 3.6.2020


Ehdotusvaihe

Vetovoimalautakunta päätti kokouksessaan 11.3.2020 § 33 asettaa L82 Gruotilan vaiheasemakaavan asetettavaksi julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti.

Asiakirjat pidetään nähtävillä 27.3-27.4.2020 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa, os. Karstuntie 4, Lohja ja kaupungin verkkosivulla lohja.fi/kaavat.
Muistutukset tulee lähettää osoitteeseen Lohjan kaupunki, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja tai kaavapalaute(at)lohja.fi.

L82 Kuulutus 25.3.2020
L82 Kaavakartta 11.3.2020
L82 Kaavaselostus liitteineen 11.3.2020
R8 Gruotilan rakentamistapaohjeet, luonnos 11.3.2020


Vireilletulo ja valmisteluvaihe

Suunnittelun lähtökohdat sekä valmisteluvaiheen aineisto pidetään nähtävillä MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti. Osallisilta pyydetään palautetta nähtävillä olon ajan kaavamuutoksen suunnittelun lähtökohdista, vaikutusten arvioinnista, osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestämisestä sekä valmisteluaineistosta. Asemakaavamuutosta koskevat mielipiteet tulee esittää kirjallisesti nähtävillä olon aikana.

Asiakirjat pidetään nähtävillä 15.8.2018-14.9.2018 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4, Lohja ja kaupungin verkkosivulla lohja.fi/kaavat. Mielipiteet tulee lähettää osoitteeseen Lohjan kaupunki, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja tai kaavapalaute(at)lohja.fi.

Kaavan aineistoihin on mahdollisuus tutustua myös kaavaillassa 11.9.2018 klo 17.30-19.00 Lohjan pääkirjaston Järnefeltinsalissa.

L82 Kuulutus 15.8.2018
L82 Kaavakartta 15.8.2018
L82 Kaavaselostus 15.8.2018


 

Aiheeseen liittyvää: