Luonnonsuojelu­alueet ja suojellut luontotyypit

Tälle sivulle on koottu luettelo luonnonsuojelulailla rauhoitetuista luonnonsuojelualueista ja suojelluista luontotyypeistä Lohjan alueella.Luetteloissa on mainittu suojelualueen nimi, sen sijainti (kylä ja tila tai tilat), milloin rauhoituspäätös on tehty ja päätöksen numero, suojelualueen pinta-ala, omistajataho sekä suojelualueen tyyppi.

Lohjan luonnonsuojelualueet ja suojellut luontotyypit näkyvät myös Lohjan karttapalvelussa.

Luonnonsuojelualueet

Lohjalla on yhteensä 211 luonnonsuojelualuetta, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 1599 ha. Luonnonsuojelualueet on lueteltu rauhoituspäätösten ajankohdan mukaan vanhimmasta uusimpaan.

  1. Jalassaaren lehto (Tamminiemi)
   Jalassaari; Jalassaari RN:o 1:1 ja Leponiemi RN:o 2:2; 8.1.1946; nro. 77; 8,8 ha; yksityinen; lehto
  2. Paavolan rantalehto (Kynäjalavalehto)
   Paavola; Pasimo I RN:o 2:1; 19.3.1946; nro. 116; 0,6 ha; yksityinen; lehto
  3. Iso-Teutarin kartanon puisto
   Iso-Teutari; Iso-Teutari RN:o 1:71; 27.4.1964; nro.2998; 1,54 ha; yksityinen; puisto
  4. Lohilammen säästömetsä
   Lohilampi; Suojamännikkö RN:o 1:35; 19.5.1964; nro. 3419; 0,38 ha; Lohjan kaupunki; mäntymetsä
  5. Tattarmäen lehto
   Tavola; Tattarmäki RN:o 7:21; 31.3.1976; 0,3 ha; yksityinen; lehto
  6. Savijärven luonnonsuojelualue
   Koski; Koski RN:o 1:39; 28.2.1980; nro.1761; 10,5 ha; yksityiset; järvi
  7. Moisionranta
   Moisio; Moisio RN:o 1:182; 9.12.1983; nro.5741; 1,8 ha; Lohjan kaupunki; rantalehto
  8. Ojamonrannan luonnonsuojelualue
   Ojamo; Ojamo RN:o 1:227; 9.12.1983; nro. 5739; 3,2 ha maa-aluetta ja 0,6 ha vesialuetta; Lohjan kaupunki; rantalehto
  9. Ojamon moreenikumpare
   Ojamo; Ojamo RN:o 1:227; 9.12.1983; nro. 5740; 1,2 ha; Lohjan kaupunki; moreenikumpare
  10. Osuniemen lehdon luonnonsuojelualue
   Osuniemi; Leppäranta RN:o 1:124 ja Pähkinä RN:o 1:123; 25.7.1984; nro.3978; 2 ha; Lohjan kaupunki; lehto
  11. Matariston pähkinälehto
   Suurniemi; Mataristo RN:o 1:6; 26.7.1984; 0,5 ha; yksityinen; lehto
  12. Pellin lehtorinne
   Härjänvatsa; Turri RN:o 9:2; 21.11.1984; 5 ha; Lohjan kaupunki; lehto
  13. Skraatilan puronvarsilehto
   Skraatila; Kokkolahti RN:o 1:39; 21.11.1984; nro. 6155; 0,4 ha; yksityinen; lehto
  14. Keson saaren luonnonsuojelualue
   Ahtiala; Ahtiniemi RN:o 1:8; 16.7.1986; nro.3047; 0,5 ha; yksityinen; lehto, saari
  15. Kaitalammin rantalehto
   Skraatila; Päiväranta RN:o 1:48; 10.11.1986; nro. 5435; 0,5 ha; yksityinen; lehto
  16. Kaitalammin rotkolehto
   Skraatila; Kirkkovuori RN:o 1:44; 25.11.1986;  nro. 5799; 0,7 ha; yksityinen; lehto
  17. Huhtasaaren Mustlahden lehto
   Paavola; Mustlahti RN:o 8:2; 7.11.1989; ymt.1250; 2,5 ha; yhteisö; lehto
  18. Taka-Hikiän lehto
   Osuniemi; Takahikiä RN:o 1:93; 13.3.1990; ymt. 248; 11,5 ha; yksityinen; lehto
  19. Taka-Hikiän lehto
   Osuniemi; Vainiola RN:o 1:120; 21.3.1991; ymt. 409; 1,4 ha; yksityinen; lehto
  20. Viljolan lehto (Taka-Hikiän lehto)
   Osuniemi; Viljola RN:o 1:186; 19.11.1992; ymt. 1165;  2 ha; yksityinen; lehto
  21. Åkärrin luonnonsuojelualue
   Kirkniemi; Suopelto RN:o 1:170, Näremäki RN:o 1:173 ja Mäntymäki RN:o 1:162; 31.12.1992; ymt.1328; 17,7 ha; yksityiset; suo
  22. Kirkkovuoren kalkkikivikallio
   Skraatila; Kirkkovuori RN:o 1:44; 19.4.1993; luo 96; 2,7 ha; yksityinen; kallio
  23. Myllylampi
   Ojamo; Porla III RN:o 1:37, Suiva RN:o 1:79, K VII T6 RN:o 1:102 ja Lill-Ojamo RN:o 1:137; 18.10.1993; luo 271; 1,7 ha; Lohjan kaupunki; rantalehto ja lampi
  24. Kuismankaari
   Karnainen; Pokala I RN:o 1:10, Pokala II RN:o 1:81 ja Lisämaa RN:o 1:26; 20.12.1993; luo 334; 0,2 ha; yksityiset; lehto
  25. Ahtialan lehdon luonnonsuojelualue
   Ahtiala; Ahtiala RN:o 1:49; 8.6.1994; luo 183; 2,7 ha; yhteisö; lehto
  26. Märkmäen luonnonsuojelualue
   Jalassaari; Jalaskylä RN:o 3:7; 9.6.1994; luo 184; 10 ha; yhteisö; kallio ja ranta-alue
  27. Jalaskylän rantalehto
   Jalassaari; Jalaskylä RN:o 3:7; 10.6.1994; luo 185; 0,63 ha; yhteisö; lehto
  28. Seppälänsaaren lehto
   Seppälä; Seppälä RN:o 1:91; 23.6.1994; luo 195; 5,9 ha; yksityinen; lehto
  29. Sikamäki
   Lieviö; Sikamäki RN:o 2:58; 9.11.1994; luo 277; 1,0 ha; yksityinen; lehto
  30. Kalkkisaaren luonnonsuojelualue
   Ojamo; Kalkberg II RN:o 1:41; 23.11.1994; luo 292; 0,38 ha; yksityinen; kalkkikallio
  31. Kuulukaisen kallion suojelualue
   Paavola; Kuulukainen II RN:o 2:8 ja Kuulukainen I RN:o 1:45; 23.11.1994; luo 293; 2,8 ha; yhteisö; kallio
  32. Kuulukaisen pahtanurmikan suojelualue
   Paavola; Kuulukainen I RN:o 1:45; 23.11.1994; luo 294; 0,1 ha; yhteisö; kallio
  33. Pilvilinnan lehto
   Karstu; Pilvilinna RN:o 10:123; 30.11.1994; luo 314; 1,8 ha; yksityinen; lehto
  34. Paavolan tammikko
   Paavola; Paavola RN:o 8:3; 12.12.1994; luo 318; 3,7 ha; yhteisö; lehto
  35. Paavolan keto
   Paavola; Paavola RN:o 8:3; 13.12.1994; luo 319; 0,318 ha; yhteisö; keto
  36. Koikkalan lehto
   Koikkala; Alitalo RN:o 1:167; 13.12.1994; luo 320; 1,4 ha; yksityinen; lehto ja kangasmetsä
  37. Markkisen luonnonsuojelualue
   Lieviö; Markkinen RN:o 2:59; 21.12.1995; luo 136; 1,74 ha; yksityinen; lehto
  38. Marttilan rantalehto ja Marttilan kalasääsken pesäpuun alue
   Marttila; Martti RN:o 1:29; 13.12.1996; luo 299; 2,465 ha; yksityinen; lehto ja kalasääsken pesäpuu
  39. Kohnamäki
   Karnainen; Heikkilä RN:o 2:182; 21.10.1997; luo 521; 2,17 ha; yksityinen; lehto
  40. Kalliojärven laskupuro
   Lieviö; Markkinen RN:o 2:59; 14.12.1998; luo 545; 4,73 ha; yksityinen; puro ja puronvarsi
  41. Karstunlahden metsän luonnonsuojelualue I
   Outamo; Pikkuhiekka RN:o 1:164; 23.3.1999; luo 181; 2,6 ha; yksityinen; vanha metsä
  42. Tulijärven luonnonsuojelualue
   Linhamari; Rajakumpu RN:o 5:51 ja 5:123; 6.4.1999; 9,6 ha; yksityinen; suoalue
  43. Sorvaston luonnonsuojelualue
   Outamo; Sorvasto I RN:o 1:81; 23.9.1999; luo 551; 6,9 ha; yksityinen; kallio, tuore kangasmetsä ja lehto
  44. Ristlakian kallion luonnonsuojelualue
   Paloniemi; Ristlakia RN:o 4:5; 6.10.1999; luo 566; 0,9 ha; yksityinen; kallio
  45. Tennoonmäki-Pietarinluolan luonnonsuojelualue
   Karstu; Pekki RN:o 10:172; 6.10.1999; luo 567; 6,2 ha; yksityinen; kallio
  46. Tennoonmäen luonnonsuojelualue
   Karstu; Patamäki RN:o 10:157; 14.1.2000; luo 28; 5,8 ha; yksityinen; kallio
  47. Markuksen muistolehto
   Osuniemi; Viljola RN:o 1:215; 31.3.2000; luo 419; 6,0 ha; yksityinen; lehto
  48. Hausnummi
   Paavola; Viljola RN:o 2:27; 31.3.2000; luo 422; 3,19 ha; yksityinen; kallio
  49. Lakimäen luonnonsuojelualue
   Paloniemi; Hakala RN:o 1:369; 9.5.2001; 1/01, 19 ha; yksityinen; vanha metsä
  50. Torholan luolan ja Pitkäperänlahden luonnonsuojelualue
   Skraatila ja Torhola; Pitkänperä RN:o 1:70 ja Luola RN:o 1:107; 9.5.2001; 1/01, 8 ha; valtio; lehto ja ranta
  51. Kihilänkorpi
   Vanhakylä; Kihilänpelto RN:o 1:144, Lehtikallio RN:o 1:145, Ahmankallio RN:o 1:54, Ketunmäki RN:o 1:55 ja Linnunkivi RN:o 1:56; Vaanila; Kihilänniemi RN:o 1:81; 31.5.2001; luo 373; 1,17 ha; yksityiset; puronvarsilehto
  52. Reinonlehdon luonnonsuojelualue
   Jalassaari; Ranta-Iivari RN:o 3:21; 1.11.2001; luo 883; 0,3754 ha; yksityinen; lehto (kynäjalavat rauhoitettu SLM10)
  53. Hiidenkallion vanha metsä
   Outamo; Hiidenkallio RN:o 1:166; 7.11.2001; luo 899; 2,0 ha; yksityinen; vanha metsä (Natura, vanhojen metsien suojeluohjelma)
  54. Hermalan kettuluolat
   Hermala; Pietilän kalkkivuoret RN:o 4:23; 7.11.2001; luo 900; 4,3 ha; yksityinen; kallio (Natura)
  55. Suurniemen luonnonsuojelualue
   Suurniemi; Suurniemi RN:o 1:33; 5.4.2002; LUO 260; 15 ha; yksityinen, kallio
  56. Pytekdungen
   Vähäteutari; Skylars RN:o 3:12; 18.6.2002; LUO 517; 6,63 ha; yksityinen; kivinen lehtorinne (Natura)
  57. Kertunlehdon luonnonsuojelualue
   Paloniemi; Outamäki RN:o 1:278; 22.7.2002; LUO 559; 5,2 ha; yksityinen; lehto
  58. Immoon luonnonsuojelualue
   Lohjankylä; Lindkulla RN:o 5:8; 2.6.2003; LUO 538; 0,15 ha; yksityinen; saari
  59. Neidonvaippa
   Ahtiala; määräala RN:o 1:64; 15.5.2003; LUO 497; 0,3 ha; yksityinen; lehto
  60. Linnunsilmän luonnonsuojelualue
   Lieviö; Myllymäki RN:o 2:65; 15.5.2003; LUO 498; 6,72 ha; yksityinen; lehto
  61. Mustasaaren luonnonsuojelualue Franks Park
   Seppälä; Mustasaari RN:o 1:82; 2.10.2003; LUO 1012; 1,8 ha; yksityinen; kallio
  62. Kyynäräjärven luonnosuojelualue
   Koisjärvi ja Sitarla; 19.12.2003; 57,8 ha; yksityinen; pääosin metsien ympäröimä, rehevä, lähes umpeenkasvanut järvi
  63. Musterpyynjärven luonnonsuojelualue
   Hyrsylä, Mäntsälä, Salo, Sitarla ja Vivola; 6.4.2004; 81,3 ha; yksityinen; järvi
  64. Maijalan kallio
   Seppälä; Kalliolahti RN:o 1:85; 29.10.2004; LUO 1035; 0,8 ha; yksityinen; kallio
  65. Kutsilanselän luonnonsuojelualue
   Hietainen, Karnainen, Koski, Kutsila ja Suittila; 17.12.2004; LUO 1297;  83,6 ha; yksityinen; lintuvesi
  66. Vasarlanlahden luonnonsuojelualue
   Pulli, Vaanila ja Vasarla; 17.12.2004; LUO 1298; 83,6 ha; yksityinen; lintuvesi
  67. Vappulan pohjoinen luonnonsuojelualue
   Vappula; Jusola RN:o 1:245; 18.7.2005; LUO 687; 3,7 ha; yksityinen; aarnilehto
  68. Orsnäsin lehto
   Osuniemi; Hakametsä RN:o 1:194; 17.3.2006; LUO 198; 3,8 ha; yksityinen; lehto
  69. Naturarysä
   Torhola; Torhola RN:o 1:109; 15.6.2006; nro. 430; 0,45 ha; yksityinen; rantametsä
  70. Toivarin luonnonsuojelualue
   Paavola; Toivari RN:o 3:8; 6.7.2006; nro. 503; 3,6 ha; yksityinen; sekametsä
  71. Ristlakian kallionsuojelualue
   Paloniemi; Ristlakia RN:o 4:5; 9.11.2006; nro. 921; yksityinen; kallio
  72. Annen satumetsä
   Vohloinen; Vohloisten kartano RN:o 1:244; 8.2.2007; nro. 123; 4,5 ha; yksityinen; pähkinäpensaslehto
  73. Hagalundin luonnonsuojelualue
   Vähäteutari; Hagalund RN:o 3:9; 20.3.2007; nro. 223; 0,4 ha; yksityinen; lehtorinne
  74. Stor-Tötär naturskyddsområde
   Isoteutari; Iso-Teutari RN:o 1:246; 26.3.2007; nro. 238; 0,7 ha; yksityinen; lehto
  75. Pikkujärven luonnonsuojelualue
   Kukkumäki; Pikkujärvi 1 RN:o 1:345 ja Jönsböle RN:o 1:504; 31.12.2007; nro. 1052; 84,4 ha; yritys; lintuvesi
  76. Myllypuro 1
   Karnainen; Kotikallio RN:o 2:195; 14.1.2008; nro. 30; 0,5 ha; yksityinen; kangasmetsä
  77. Myllypuro 2
   Karnainen; Saniaismäki RN:o 2:196; 14.1.2008; nro. 29; 0,4 ha; yksityinen; kangasmetsä
  78. Myllypuro 3
   Karnainen; Heikkilä RN:o 2:182; 14.1.2008; nro. 28; 0,6 ha; yksityinen; kangasmetsä
  79. Toivarin lehtoluonto
   Paavola; Toivari RN:o 3:8; 8.7.2008; nro. 494; 0,75 ha; yksityinen; sekametsälehto
  80. Saaren koululaisten luonnonsuojelualue
   Paavola; Paavolan kansakoulu I RN:o 1:2; 29.7.2008; nro. 524; 0,6 ha; yksityinen; sekametsälehto
  81. Sorronsuon luonnonsuojelualue
   Immula; Sauvo RN:o 5:177 ja Suopalsta RN:o 878:1; 18.8.2008; nro. 554; 6,3 ha; Lohjan kaupunki; suo
  82. Vappulan eteläinen luonnonsuojelualue
   Vappula; Saarnisuo RN:o 20:6 ja Saarnila RN:o 18:4; 19.2.2009; nro. 207; 1,4 ha; Lohjan kaupunki; saarnilehto
  83. Selkäsaarten luonnonsuojelualue
   Selkäsaaret; Vesialue 876-9-1; 12.3.2009; nro. 295; 1,23 ha; yksityinen; kalkkikallio
  84. Tannen kivikko
   Immula; Teeri RN:o 5:34; 3.7.2009; nro. 546; 2 ha; yksityinen; geologisesti arvokas harjumetsä
  85. Pähkinäniemen lehto
   Virkkala; Pähkinäniemi RN:o 18:0 ja Valkovuokko-Vitsippan RN:o 4:107; 23.10.2009; nro. 771; 5,3 ha; Lohjan kaupunki; pähkinälehto
  86. Rauhalehdon luonnonsuojelualue
   Tavola; Katajisto RN:o 7:24; 23.10. 2009; nro. 772; 0,2 ha; yksityinen; lehto
  87. Kaitalammen rantalehto 2
   Skraatila; Päiväranta RN:o 1:48; 13.11.2009; nro. 821; 1,8 ha; yksityinen; kangasmetsä
  88. Tamsaaren lehto, Seppälä, Seppälä RN:o 1:91, 28.6.2010, nro. 247, 9,9 ha, yksityinen, kuusi-pähkinälehto, rantalehto
  89. Viljalan eteläinen luonnonsuojelualue
   Veijola; Viljala l RN:o 1:28; 15.12.2010; 3,6 ha; yksityinen; lehto
  90. Limberg
   Isoteutari; Limberg RN:o 1:258; 16.12.2010; 16,1 ha; yksityinen; kangasmetsä
  91. Viljalan pohjoinen luonnonsuojelualue
   Veijola; Viljala l RN:0 1:28; 18.3.2011; 1,5 ha; yksityinen; lehto
  92. Lehmäkallio
   Paavola; Pähkinämäki RN:o 5:6; 2.9.2011; 1,48 ha; yksityinen; kalkkikallio
  93. Tokkisniemen kalkkikallio
   Marttila; Terva RN:o 2:11; 9.2.2012; 2,6 ha; yksityinen; kalkkikallio
  94. Tamminiemen eteläranta
   Jalassaari; Jalassaari RN:o 1:1; 29.2.2012; 1,4 ha; yksityinen; rantalehto
  95. Pumminmäki-Kaijola
   Kaijola; Jyrkkä RN:o 1:55 ja Metsäkaijola RN:o 1:53; 19.3.2012; 26,9 ha; yksityinen; jäkäläkallio sekä kangasmetsä
  96. Matinkallio
   Kaijola; Matinkallio RN:o 1:58; 19.3.2012; 17,7 ha; yksityinen; kangasmetsä
  97. Porlan lehto
   Lohjankylä; Porla II RN:o 1:14; 29.3.2012; 0,8 ha; Lohjan kaupunki; lehto
  98. Kesämäki
   Leikkilä; Kesämäki RN:o 2:44; 31.8.2012; 1,9 ha; yksityinen; kangasmetsä
  99. Patunmäki
   Paloniemi; Hirvikallio RN:o 1:308; 19.9.2012; 3,1 ha; yksityinen; lehto
  100. Tulijärvi-Björnsjön
   Lönnhammar; Vesialue 876:1; 20.3.2007; 12,26 ha; yksityinen; lehto
  101. Koisjärven luonnosuojelualue
   Hakula, Hyrsylä, Koisjärvi ja Salo; useita tiloja; 22.12.2003; 62,3 ha; yksityinen; rehvä, lähes umpeenkasvanut järvi
  102. Pihkakorven kallio
   Vivola; Suoniemi RN:o 1:39; 17.3.2006; 3,1 ha; yksityinen; kalliolakimetsä
  103. Myllymäen luonnosuojelualue
   Maskila; Maskila RN:o 1:26; 3.5.2007; 6,6 ha; yksityinen; karu kiillegneissikallio
  104. Haukkamäen luonnonsuojelualue
   Hyrkkölä; Haukkala RN:o 18:4; 22.5.2007; 16,7 ha; yksityinen; korkea ja jyrkänteinen kallio
  105. Näpönsyrjä
   Raati; Pakanen RN:o 1:17; 22.12.2009; 2,2 ha; yksityinen; lehto
  106. Hauklammen lehto
   Raati; Pakanen RN:o 1:17; 9.3.2011; 2,6 ha; yksityinen; lehto
  107. Kukonharju
   Hirvijoki; Mäki RN:o 3:23; 16.6.2011; 6,6 ha; yksityinen; lehto
  108. Söderkullan luonnonsuojelualue
   Kovela; Söderkulla 444-528-1-72 ja Ylitalo 444-528-1-74; 19.12.2011; 26,4 ha; yksityinen; sekametsä
  109. Rauhalan kalkkikallio
   Maila; Rauhala RN:o 3:143; 18.2.2005; 1,34 ha; yksityinen; kallio
  110. Pähkinälehdon puro
   Karkalniemi; Pähkinälehto RN:o 1:17; 21.9.2007; 2 ha; yksityinen; lehto
  111. Lepolan luonnonsuojelualue
   Karkalniemi; Lepola RN:o 1:15; 21.9.2007; 2 ha; yksityinen; lehto
  112. Karkalniemen luonnonsuojelualue
   Karkalniemi; Karkali RN:o 1:3; 21.9.2007; 3,2 ha; yksityinen; kallioinen lehto
  113. Metsolan luonnonsuojelualue
   Puujärvi; Metsola RN:o 1:93; 25.9.2007; 0,2 ha; yksityinen; sekametsä
  114. Rauhalan luonnonsuojelualue
   Puujärvi; Rauhala RN:o 1:81; 25.9.2007; 0,6 ha; yksityinen; sekametsä
  115. Vähäjärven luonnonsuojelualue
   Kattelus; Aurinkoniitty RN:o 1:68; 21.11.2007; 13,6 ha; yksityinen; lintuvesi
  116. Kotojärven luonnonsuojelualue
   Kattelus; Kattelus RN:o 1:55; 29.11.2007; 19,5 ha; yksityinen; lintuvesi
  117. Vuoriniemen luonnonsuojelualue
   Puujärvi; Vuoriniemi RN:o 1:53; 19.12.2007; 5,3 ha; yksityinen; lehto
  118. Sikasuon luonnonsuojelualue
   Nummijärvi; Sikakoski RN:o 1:57; 14.2.2008; 0,6 ha; yksityinen; neva, räme, puro
  119. Särkilammen luonnonsuojelualue
   Puujärvi; Särkiänmetsä RN:o 1:104; 14.2.2008; 0,2 ha; yksityinen; sekametsä
  120. Särkilammen eteläinen luonnonsuojelualu
   Puujärvi; Särkilampi RN:o 1:103; 14.2.2008; 0,04 ha; yksityinen; sekametsä
  121. Kotkansaari
   Härjänvatsa; Tammikko RN:o 4:44; 16.7.2008; 2,2 ha; yksityinen; saari
  122. Rinnemäen luonnonsuojelualue
   Maila; Mattila RN:o 3:169; 30.7.2008; 1,9 ha; yksityinen; lehto
  123. Särkilammen läntinen luonnonsuojelualue
   Puujärvi; Uusitalo RN:o 1:114; 2.10.2008; 0,72 ha; yksityinen; sekasuo
  124. Haapsaaren luonnonsuojelualue
   Maila; Tamsaari RN:o 3:72; 13.1.2009; luo 26; 0,6 ha; yksityinen; saari
  125. Tamsaarenkallion luonnonsuojelualue
   Maila; Tamsaari RN:o 3:72; 13.1.2009; 0,37 ha; yksityinen; kallio
  126. Mailaanlahden luonnonsuojelualue
   Maila; Tamsaari RN:o 3:72; 13.1.2009; 3,95 ha; yksityinen; rantalehto
  127. Tammistonrannan luonnonsuojelualue
   Tammisto; Kiili RN:o 1:25; 3.11.2009; 23,6 ha; säätiö; sekametsä
  128. Hyypiänmäki
   Hirvijoki; Sorttalähde 444-513-4-71 ja Ali-Knaapi 444-531-1-20; 16.12.2010; 15 ha; yksityinen; kangasmetsä ja lehto
  129. Yrjölä
   Luttula; Yrjölä 444-531-1-20; 16.12.2010; 8,8 ha; yksityinen; kangasmetsä
  130. Urhon korpi
   Pappila; Pappilanniemi RN:o 7:46; 18.5.2011; 20,9 ha; yksityinen; kangasmetsä ja suo
  131. Kattelus
   Kattelus; Kattelus RN:o 1:55; 12.12.2011; 12,4 ha; yksityinen; kalliometsä
  132. Turrin luonnonsuojelualue
   Härjänvatsa; Turri RN:o 9:2; 4.4.2012; 4,5 ha; yksityinen; sekametsää
  133. Ruonanhaka ja Sittalan pähkinälehto
   Kattelus; Kattelus RN:o 1:55; 5.4.2012; 6,6 ha; yksityinen; kalliometsä ja pähkinälehto
  134. Erkkilä
   Pusula; Erkkilä 444-542-6-226; 14.12.2012; 4,6 ha; yksityinen; kangasmetsä
  135. Metsämäki
   Raati; Metsämäki RN:o 2:4; 22.2.2013; 4,2 ha; yksityinen; lehtomaista kangasta ja kalliometsää
  136. Naatu
   Myllykylä; Naatu RN:o 7:7; 6.3.2013; 2,2 ha; yksityinen; lehto, runsaslajinen
  137. Karhunkontu
   Outamo; Uusi-Outamo RN:o 1:108; 4.7.2013; 2,7 ha; yksityinen; lehto
  138. Kylmälähteenkatve
   Hauhula; Pönkälammenpirtti RN:o 1:86 ja Salmela RN:o 6:16; 5.9.2013; 0,45 ha; yksityinen; huurresammallähde
  139. Kirkkosaaren luonnonsuojelualue
   Kirkniemi; Gerknäs RN:o 1:148; 18.9.2013; 31,3 ha; yksityinen; lehto
  140. Strykmossenin luonnonsuojelualue
   Kirkniemi; Gerknäs RN:o 1:148, Kalfmossen I RN:o 1:18 ja 4 muuta kiinteistöä; 18.9.2013; 31,1 ha; yksityinen; keidassuo
  141. Vanhatalo
   Kuusia; Vanhatalo II RN:o 1:28 ja Lasola RN:o 2:24; 30.9.2013; 14,2 ha; yksityinen; kangasmetsä
  142. Hilkka-tädin muistometsä
   Lohjantaipale; Metsä-Peltola RN:o 3:71; 18.10.2013; 1 ha; yksityinen; sekametsä
  143. Myllyojan luonnonsuojelualue
   Hyönölä; Yli-Hannula RN:o 2:74; 11.3.2014; 3,3 ha; yksityinen; sekametsä
  144. Ilmarinmetsä
   Kaijola; Ranta-Kaijola RN:o 1:57; 1.4.2014; 9,7 ha; yksityinen; lahopuinen kangasmetsä ja metsäisiä kallioita
  145. Kalliomäki
   Karstu; Haukkamäki 444-413-2-3; 12.6.2014; 2,5 ha; yksityinen; vanha mäntyvaltainen kalliometsä
  146. Martelin
   Lönnhammar; Nybacka 444-490-5-143; 1.7.2014; 2,2 ha; yksityinen; vanha kangasmetsä
  147. Yksipuinen
   Kiikala; Paakkari 444-469-4-81; 18.8.2014; 0,1 ha; Lohjan kaupunki; lintujen pesimäluoto.
  148. Mössö
   Huhti; Mössö 444-514-2-33; 23.9.2014; 8,6 ha; yksityinen; kangasmetsä
  149. Haukkala
   Hirvijoki; 444-513-4-97; 27.3.2015; 6,2 ha; yksityinen; kangasmetsä (määräaikainen 31.3.2035 saakka)
  150. Korvenmäki
   Karjalohjan Pappila; Rajamäki 444-480-2-1; 17.4.2015; 1,7 ha; yksityinen; kuusimetsä
  151. Pipola
   Pipola; Kanta-Pipola 444-496-1-71 ja Pipola 444-496-1-67; 17.6.2015; 9,7 ha; yksityinen; lehto
  152. Kultsuo
   Pitkälahti; Ali-Kuoksa 444-489-2-12, Skeppars 444-489-1-44 ja Kultsuo 444-489-3-0; 19.10.2015; 41,3 ha; yksityinen; luonnontilainen suo
  153. Jyrkännokka
   Torhola; Metsä-Torhola 444-450-1-110; 23.11.2015; 2,3 ha; yksityinen; lehto, kangasmetsä, harvinaisia jäkälälajeja
  154. Ernestin lähde
   Hongisto; Loukkee 444-406-1-102; 2.2.2016; 3,9 ha; yksityinen; kaksi erillistä lähteikköaluetta ja vanhaa metsää
  155. Koskikara
   Pusula; Jokipelto 444-542-1-60; 7.4.2016; 1,2 ha; yksityinen; jalopuuvaltainen lehto laskupuron varressa
  156. Päivärinne
   Varola; 444-455-1-24; 13.5.2016; 5,5 ha; yksityinen; kangasmetsä, kalliometsä
  157. Myllypuro
   Hyrkkölä ja Ahonpää; Waherma 444-515-7-1 ja Yrjölä 444-505-16-99; 4.7.2016; 22,7 ha; yritys; kangasmetsä
  158. Huhtasaaren luonnonsuojelualue
   Paavola; Mustlahti 444-437-8-17; 4.7.2016; 5,2 ha; yritys; kangasmetsä
  159. Myllykorpi
   Ahonpää; Yrjölä 444-505-16-99; 4.7.2016; 5 ha; yritys; korpijuotti
  160. Marja-Ankeleen luonnonsuojelualue
   Järvenpää; Kuusirinne 444-522-8-1; 15.7.2016; 6,53 ha; yksityinen; lehtomainen kangas
  161. Munkkaanpuro
   Laakspohja; Kaistale 444-423-1-1106; 18.7.2016; 0,83 ha; yksityinen; puronvarsilehto
  162. Tavolan pähkinäpensaslehto
   Tavola; Katajisto 444-555-7-24; 20.7.2016; 1 ha; yksityinen; lehto ja kangasmetsä
  163. Laakspohjan luonnonsuojelualue
   Laakspohja; Laakspohja 444-423-1-1249; 8.11.2016; 0,94 ha; yksityinen; kangasmetsä
  164. Muorinkorpi
   Kiikala; Ruiskaunokki 444-469-3-326; 10.11.2016; 1 ha; yksityinen; ruoho- ja heinäkorpi
  165. Pitkämäki
   Karstu; Härkäinmäki 444-413-5-8; 29.12.2016; 5,8 ha; yksityinen; kangasmetsä
  166. Hasselkärr
   Tammisto; Hasselgård 444-504-2-1; 14.2.2017; 2,9 ha; yksityinen; lehtomainen kangasmetsä
  167. Lohjantaipaleen rantalehto
   Lohjantaipale; 444-488-9-0; 27.7.2017; 0,97 ha; yksityinen; rantalehto ja tervaleppäluhtia
  168. Pekkarinmäki
   Haarjärvi; 444-467-4-89; 24.10.2017; 8,4 ha; yksityinen; kallio
  169. Kaitalammenkallio
   Skraatila; 444-447-1-58; 25.10.2017; 6,3 ha; yksityinen; kallio
  170. Havasniemi
   Kattelus; 444-485-1-4; 2.11.2017; 8,5 ha; yksityinen; kangasmetsä ja suo
  171. Salovesi
   Kärkölä; 444-529-5-0; 23.11.2017; 10,8 ha; yksityinen; kangasmetsä
  172. Leporanta
   Pyöli; 444-498-5-29, 444-498-5-41, 444-498-5-43; 0,44 ha; yksityinen; kangasmetsä (itsenäisyyden juhlavuoden suojelukohde)
  173. Kiviniemen lehto
   Hirvijoki; 444-513-3-17; 4,0 ha; yksityinen; kuusi-haapavaltainen lehto
  174. Hevoshaka
   Lohjantaipale; 444-488-10-0; 2,1 ha; yksityinen; kuusi-mäntyvaltainen lehto
  175. Kaitalampi
   Skraatila; 444-447-1-44; 0,15 ha; yksityinen; Mänty- ja kuusivaltainen kangasmetsä
  176. Patakallio
   Särkijärvi; 444-502-1-2; 25,56 ha; yksityinen; Kangasmetsää ja suota
  177. Maijanmetsä
   Kaijola; 444-411-1-53; 10,2 ha; yksityinen; kangasmetsä
  178. Pipola
   Pipola; 444-496-1-71; 8,4 ha; yksityinen; mänty- ja kuusivaltainen kangasmetsä
  179. Rantalan Suntinsuon
   Rantala; 444-524-9-13; 0,8 ha; yksityinen; mäntyvaltainen kangasmetsä
  180. Herniemenkallio
   Puujärvi; 444-497-1-81; 3,9 ha; yksityinen; mänty- ja kuusivaltainen kalliometsä
  181. Papinniemi
   Karjalohjan Pappila; 444-480-1-40; 11,2 ha; yhteisö; kuusivaltainen lehtomainen kangasmetsä
  182. Pappilanmäki II
   Pappilanmäki II; 444-467-13-2; 9 ha; yksityinen; kuusivaltainen kangasmetsä
  183. Keuraanmäki
   Lehitimäki II; 444-519-1-40; 5,30 ha; yhteisö, kangasmetsä
  184. Vikatteenmäki
   Mäntyniemi II; 444-467-14-2; 2,2 ha; yksityinen, kangasmetsä
  185. Onnelan metsä
   Onnelanmetsä; 444-413-2-47; 5,88 ha; yritys; mäntyvaltainen karuhko kallioalue ja kangasmetsää
  186. Hollarin luonnonsuojelualue
   Arimaan kartano; 444-515-4-2; 2 ha; yksityinen; hieskoivuvaltainen luhta
  187. Takametsän räme
   Takametsä; 444-482-8-4; 4,6 ha; yksityinen; isovarpuräme, suopursua, juolukkaa, tupasvillaa
  188. Lohjantaipaleen lehti
   Suojelualue; 444-891-1-1; 3 ha; valtio; lehto
  189. Karjalohjan kalkkimäki
   Särkijärvi; 444-502-1-64; 25 ha; valtio
  190. Liisan ikimetsä
   Järvenpää; 444-522-5-48; 5 ha; yksityinen; kangasmetsä
  191. Hormalan suojelualue
   Paloniemi; 444-439-1-417; 19,2 ha; yksityinen; kangasmetsää, lehtoa ja suota
  192. Lehmähaka
   Kattelus; 444-485-1-55; 2,9 ha; yksityinen; kangasmetsää, pähkinäpensaita, metsäiset kalliot
  193. Maikkalan luonnonsuojelualue
   Maikkala; 444-428-1-3; 5,3 ha; yksityinen; kangasmetsää, pähkinäpensaita
  194. Ernestin lähde
   Hongisto; 444-406-1-102; 3,3 ha; yksityinen; kangasmetsää, siiria avolähteitä
  195. Mustikkasuo
   Suittila; 444-448-8-2; 14,4 ha; yksityinen; kangasmetsää, suo
  196. Tammenmäen luonnonsuojelualue
   Hirvijoki; 444-513-2-56; 4,6 ha; yksityinen; Itä-osa lahopuista kuusikkoa, Länsi-osa mäntyvaltaista kalliometsää
  197. Peikkometsä
   Ahonpää; 444-505-10-70; 4 ha; yksityinen; Iäkästä kuusikkoa, kangasmetsää
  198. Kruotinojan lehtojen luonnonsuojelualue
   Lohjankylä, Moisio; 444-463-11-19, 444-463-11-16, 444-463-11-11, 444-464-1-181; 7,3 ha; Lohjan kaupunki; Pääosin harmaaleppävaltaista kosteaa ja tuoretta suurruoholehtoa
  199. Lehtikallion luonnonsuojelualue
   Vanhakylä; 444-453-1-13; 4,2 ha; yksityinen; lehto- ja kangasmetsää
  200. Elämänlähde
   Sierla; 444-552-9-80; 21,7 ha; yksityinen; lehtomaista kangasmetsää
  201. Mesikämmen
   Karjalohjan pappila; 444-480-7-40; 0,7 ha; yksityinen; kangasmetsää
  202. Hyypiänmäki 2
   Hirvijoki; 444-513-4-72; 4 ha; yksityinen; lehtomaista kangasmetsää
  203. Vaarinkallio
   Varttila; 444-557-1-23; 1,9 ha; yksityinen; kangasmetsää ja kalliometsää
  204. Laaksolan luonnonsuojelualue
   Maskila; 444-532-1-25; 4,7 ha; yksityinen; kalliota ja kangasmetsää
  205. Maihuntti
   Kattelus; 444-485-1-75; 4,6 ha; yksityinen; kuusivaltaista kangasmetsää
  206. Lohnassuo
   Kiikala; 444-469-2-108; 18,8 ha; yksityinen; suoaluetta
  207. Oxarin luonnonsuojelualue
   Pyöli; 444-498-1-82, osa Oksarin saaresta 444-498-2-44; 11,1 ha; yritys; lehtomaista tuoretta kangasmetsää
  208. Holman luonnonsuojelualue
   Ahonpää; 444-505-3-40; 3,8 ha; yritys, kangasmetsää
  209. Haviseva
   Marttila; 444-430-1-33; 2,8 ha; säätiö; lehto
  210. Mossbäcken
   Vaanila; 444-451-1-155; 3,1 ha; yksityinen; lehto
  211. Yli-Hannulan suojelualue
   Hyönölä; 444-518-2-74; 7,6 ha; yksityinen; ruohokorpea ja kangasmetsää
   (Alkuun)

Suojellut luontotyypit

Lohjalla on yhteensä 26 suojeluun rajattua luontotyyppiä, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 35 ha. Suojellut luontotyypit on lueteltu rajauspäätösten ajankohdan mukaan vanhimmasta uusimpaan. Lisätietoa luonnonsuojelulain luontotyypeistä ja niiden suojelusta löytyy ymparisto.fi-verkkopalvelusta.

 1. Miilunpohjan pähkinäpensaslehto
  Maikkala; Miilunpohja RN:o 1:130; 27.9.1999; luo 555; 1,8 ha; yhteisö; pähkinäpensaslehto
 2. Mailan vuorijalavikko
  Maila; Kuusela RN:o 3:171; 10.12.1999; nro. 781; 0,2 ha; yksityinen; jalopuumetsä
 3. Suurniemen pähkinäspensaslehto
  Suurniemi; Suurniemi RN:o 1:33; 8.9.2000; nro. 933; 0,6 ha; yksityinen; pähkinäpensaslehto
 4. Kovalanniemen tammikko
  Paavola; Paavola RN:o 8:14; 27.12.2002; luo 987; 0,15 ha; yhteisö; 
tammikko
 5. Knappsbergsbergetin pähkinäpensaslehto
  Osuniemi; Virkistys RN:o 1:213; 22.4.2003; luo 401; 1,4 ha; yhteisö; pähkinäpensaslehto
 6. Sjöbackan pähkinäpensaslehto
  Isoteutari; Viksberg RN:o 1:5, Sjöbacka RN:o 1:77, Teutarin kaatopaikka RN:o 1:208 ja Mustapää RN:o 1:49; 22.4.2003; luo 402; 1,7 ha; yksityiset ja yhteisö; pähkinäpensaslehto
 7. Vilniemen pähkinäpensaslehto
  Härjänvatsa; Pähkinä RN:o 1:62; 1.7.2003; nro. 701; 0,25 ha; yksityinen; pähkinäpensaslehto
 8. Kokkolahden pähkinäpensaslehto
  Skraatila; Rautaloma RN:o 1:82 ja Varkaanlahti RN:o 1:78; 19.11.2003; luo 1277; 0,8 ha; yksityiset; pähkinäpensaslehto
 9. Peräkorven pähkinäpensaslehto
  Skraatila; Kaisla RN:o 1:56; 12.12.2003; luo 1390; 0,4 ha; yksityinen; pähkinäpensaslehto
 10. Pahnamäen pähkinäpensaslehto
  Veijola; Pahnamäki RN:o 1:74; 16.12.2003; luo 1431; 1,2 ha; yksityinen; pähkinäpensaslehto
 11. Haukilahden pähkinäpensaslehto
  Hiittinen; Haukilahti RN:o 1:276; 27.9.2004; luo 902; 0,34 ha; yhteisö; pähkinäpensaslehto
 12. Haukkavuoren pähkinäpensaslehto
  Vappula; Haukkavuori RN:o 1:241; 27.9.2004; luo 903; 0,66 ha; yhteisö; pähkinäpensaslehto
 13. Ristlakian pähkinäpensaslehto
  Paloniemi; Ristlakia RN:o 4:5; 27.9.2004; luo 904; 0,94 ha; yksityinen; pähkinäpensaslehto
 14. Karstunjoen itäpuolen pähkinäpensaslehto
  Karstu; Pohjola RN:o 2:22; 27.9.2004; luo 905; 0,34 ha; yksityinen; pähkinäpensaslehto
 15. Knappersbergetin eteläpuolen pähkinäpensaslehto
  Osuniemi; Greves Rn:o 1:198, Perälä RN:o 1:171, Peltoniemi RN:o 1:43 ja Kokko-aho RN:o 1:222; 27.9.2004; luo 906; 1 ha; yksityiset ja yhteisö; pähkinäpensaslehto
 16. Öljynpuristamon jalopuumetsä
  Kukkumäki ja Isoteutari; Kirkniemen viljavarasto II RN:o 1:299 ja Ora RN:o 1:120; 27.9.2004; luo 907; 0,47 ha; yhteisö; jalopuumetsä
 17. Kohagabergetin pähkinäpensaslehto
  Kirkniemi; Gerknäs RN:o 1:148; 15.11.2004; luo 1131; 5,4 ha; yksityinen; pähkinäpensaslehto
 18. Vikkaraisen pähkinäpensaslehto ja jalopuumetsikkö
  Härjänvatsa; Pelli RN:o 5:78; 15.11.2004; nro. 1132; 1,5 ha; yhteisö; pähkinäpensaslehto ja jalopuumetsä
 19. Särkijärven pähkinäpensaslehto
  Särkijärvi; Koivumäki RN:o 1:114; 19.11.2004; nro. 1166; 0,7 ha; yksityinen; pähkinäpensaslehto
 20. Pähkinonnen pähkinäpensaslehto
  Luskala; Kokkoniemi RN:o 3:106; 13.12.2004; nro. 1279; 1,1 ha; yksityinen; pähkinäpensaslehto
 21. Hiilimäen lehmusmetsikkö
  Kiikala; Helkkylä RN:0 4:184; 29.12.2004; nro. 1347; 1 ha; yksityinen; sekametsä
 22. Sittalan pähkinäpensaslehto,
  Kattelus; Koivula RN:o 1:24 ja Kattelus RN:o 1:55; 30.12.2004; nro. 1350; 0,53 ha; yksityinen; pähkinäpensaslehto
 23. Myllylammen pähkinäpensaslehto
  Outamo; Toivoniemi RN:o 1:50, Uusi-Outamo RN:o 1:108 ja Vesialue RN:o 6:0; 10.6.2005; luo 545; 4 ha; yksityinen; pähkinäpensaslehto
 24. Heponiemen tammimetsä
  Pipola; Kanta-Pipola RN:o 1:71, Heponiemi RN:o 1:1 ja Kiviranta RN:o 1:3; 3.10.2005; nro. 910; 6 ha; yhteisö; jalopuumetsä ja pähkinäpensaslehto
 25. Nummenkylän tammimetsikkö
  Nummenkylä; Päivärinne RN:o 1:49; 30.10.2008; nro. 766; 0,4 ha; yksityinen; tammimetsikkö
 26. Torholan pähkinäpensaslehto
  Torhola; Pitkäperä RN:o 1:5; 5.11.2008; nro 804; 1,6 ha; yksityinen; sekametsä