L53 Kirkniemen asema-alue

Lohjan 17. kaupunginosa Jönsböle, korttelin 328 osan ja rautatie- ja tiealueen asemakaavamuutos


 

Suunnittelualue sijaitsee Kirkniementien ja Hanko-Hyvinkää-radan välisellä alueella. Alueella oleva Kirkniemen asema rakennuksineen on voimassaolevassa asemakaavassa rautatiealuetta. Aseman alue on yksityisessä omistuksessa, ja aseman alueella olevien rakennusten muuttamiseksi asuntokäyttöön on haettu poikkeuslupaa. Koska käyttö-tarkoituksen muutosta ei ole tarkoituksenmukaista tehdä liikennealueella, kaavamuutoksen käynnistäminen alueen muuttamiseksi korttelialueeksi on tarpeen.

Päätavoitteena on tutkia mahdollisuus em. rautatiealueen ja olemassaolevien rakennusten muuttamiseen asuntokäyttöön alueen ja rakennusten kulttuurihistoriallinen arvo huomioiden. Samassa yhteydessä on tavoitteena arvioida asemakaavan ajantasaistaminen viereisen puistoalueen ja tien osalta sekä tutkia yksityisomistuksessa olevan korttelin 328 osan ja tiealueen rajaus.

Asemakaavan muutos on Lohjan kaupungin kaavoitusohjelman 2018-20 mukaisesti vireillä oleva asemakaava, jota jatketaan. Kaavoitusohjelmassa on esitetty kaavan alustava aikataulu.

 

Kaavasuunnittelija: Iris Jägel-Balcan | iris.jagel-balcan(at)lohja.fi | p. 044-3740148


 

Aloitusvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti merkitä kokouksessaan 22.9.2016 § 101 Lohjan 17. kaupunginosan Jönsböle L53 Kirkniemen asema, asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja suunnittelun lähtökohdat tiedoksi ja kuuluttaa asemakaavan vireilletulosta.

Asemakaavamuutoksen L53 Kirkniemen asema osallistumis- ja arvioitisuunnitelma sekä suunnittelun lähtökohdat – aineisto pidetään nähtävillä 12.10.2016-11.11.2016.

L53 Kuulutus 12.10.2016
L53 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.9.2016
L53 Suunnittelun lähtökohdat 22.9.2016

 


Selvitykset