L53 Kirkniemen asema ja koulu

Lohjan 17. kaupunginosa Jönsböle korttelin 327 ja korttelin 328 osan sekä liikenne-, virkistys- ja puistoalueen asemakaavan muutos


Suunnittelualue sijaitsee Hanko-Hyvinkää rautatien varrella Kirkniementien ja Lohjansaarentien risteysalueen itäpuolella. Tavoitteena on tutkia mahdollisuus yksityisomistuksessa olevan asema-alueen ja sen rakennusten muuttamiseksi asuntokäyttöön alueen ja rakennusten kulttuurihistoriallinen arvo huomioon ottaen. Samalla ajantasaistetaan kaupungin omistuksessa olevan Kirkniemen entisen ruotsikielisen koulun ja sen lähiympäristön asemakaava ja tarkistetaan koulurakennusten suojeluarvot, jatkaen vuonna 2006 nähtävillä olleen kaavaehdotuksen linjoilla.

Asemakaavan muutos on Lohjan kaupungin kaavoitusohjelman mukaisesti vireillä oleva asemakaava, jota jatketaan. Kaavoitusohjelmassa on esitetty kaavan alustava aikataulu.

Lisätiedot: Kaupunginarkkitehti: Juha Anttila | juha.anttila(at)lohja.fi | p. 044-374 0144


Valmisteluvaihe

Vetovoimalautakunta päätti kokouksessaan 11.3.2020 § 32 asettaa L53 Kirknimen aseman ja koulun asemakaavan muutoksen valmisteluaineiston kaavaluonnosvaihtoehdot VE1 ja VE2 nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

Suunnittelun lähtökohdat sekä valmisteluvaiheen aineisto pidetään nähtävillä 27.3.-27.4.2020.

L53 Kuulutus 25.3.2020
L53 Kaavakartta, vaihtoehto 1, 11.3.2020
L53 Kaavakartta, vaihtoehto 2, 11.3.2020
L53 Kaavaselostus 11.3.2020
L53 Päivitetty OAS 11.3.2020
L53 Saapuneet lausunnot


Aloitusvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti merkitä kokouksessaan 22.9.2016 § 101 Lohjan 17. kaupunginosan Jönsböle L53 Kirkniemen asema, asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja suunnittelun lähtökohdat tiedoksi ja kuuluttaa asemakaavan vireilletulosta.

Asemakaavamuutoksen L53 Kirkniemen asema osallistumis- ja arvioitisuunnitelma sekä suunnittelun lähtökohdat – aineisto pidetään nähtävillä 12.10.2016-11.11.2016.

L53 Kuulutus 12.10.2016
L53 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.9.2016
L53 Suunnittelun lähtökohdat 22.9.2016


Selvitykset

L53 Kirkniemen koulun rakennushistoriaselvitys 2018
L53 Kirkniemen aseman rakennushistoriaselvitys 2018
L53 Kirkniemen aseman tärinäselvitys 2018
L53 Kirkniemen aseman meluselvitys 2018
L53 Kirkniemen aseman maaperän pilaantuneisuusselvitys 2018

 

Aiheeseen liittyvää: