Vaaralliset jätteet

Vaarallinen jäte on jätettä, joka jonkin kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.


Vaarallisia jätteitä ei koskaan saa

 • kaataa viemäriin,
 • polttaa,
 • jättää luontoon,
 • laittaa muun jätteen sekaan,
 • haudata maahan tai
 • sekoittaa keskenään.

Pidä vaaralliset jätteet aina erillään muista jätteistä. Älä sekoita niitä keskenään äläkä myöskään muihin jätteisiin.

Tuotteiden alkuperäiset pakkaukset ovat parhaita vaarallisten jätteiden säilytysastioita – niissä on varoitusmerkitkin jo valmiina.

Vie vaaralliset jätteet kunnan järjestämään keräys- tai vastaanottopaikkaan. Merkitse pakkaukset selkeästi ja kerro vastaanottajalle, mitä jätettä tuot.

Vaarallisia jätteitä ovat muun muassa

 • lääkkeet (palautetaan apteekkiin)
 • elohopeakuumemittari (palautetaan apteekkiin)
 • maali-, liima- ja lakkajätteet
 • liuotinaineet
 • emäksiset pesu- ja puhdistusaineet
 • käytetyt öljyt ja öljyiset jätteet
 • akut ja akkunesteet
 • kasvinsuojelu- ja torjunta-aineet
 • paristot (palautetaan niitä myyviin liikkeisiin)
 • loisteputket ja energiansäästölamput
 • kyllästetty puu (palautetaan kestopuuteollisuuden keruupisteisiin)
 

Aiheeseen liittyvää: