Ympäristön­suojelun lomakkeet

Lohjan ympäristönsuojelun lomakkeet on koottu tälle sivulle aihealueittain. Tallenna sähköiset pdf-lomakkeet koneellesi ennen täyttämistä.Jätteet

Luonto

 • Harvinaisten tai erikoisten kasvien kasvupaikat, lomake (pdf)

Maatalous

Melu

Ympäristönsuojelumääräyksiin liittyvät lomakkeet

Linkki ympäristönsuojelumääräyksiin

 • Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen, sähköinen lomake (pdf)
 • Öljysäiliön poistamisvelvoitteesta poikkeaminen, sähköinen lomake (pdf)
 • Lämmitysöljysäiliön poistaminen käytöstä ja/tai maaperästä, sähköinen lomake (pdf)
 • Ilmoitus öljysäiliöstä / tankkaussäiliöstä ja -pisteestä, lomake (pdf)

Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen

 • Jätevesi poikkeamiskaavake  Word (täytettävä) / pdf
 • Liite 2 Jätevesijärjestelmän kuvaus  Word (täytettävä) / pdf
 • Liite 3A Jätevesien vähäisyys  Word (täytettävä) / pdf
 • Liite 3B Liittäminen viemäriverkkoon  Word (täytettävä) / pdf
 • Liite 3C Elämäntilanteet  Word (täytettävä) / pdf
 • Liite 3 D Varallisuus  Word (täytettävä / pdf   

Sosiaalinen suorituseste poikkeamisen perusteena (päivitetty 12.2.2020)

Mikäli haette poikkeamista sosiaalisen suoritusesteen (esim. pitkäaikainen työttömyys tai sairaus) perusteella (lomake 3D), asiassa tulee pyytää sosiaalitoimen lausuntoa. Tällöin olkaa ystävällisesti yhteydessä Lohjan aikuissosiaalityön ajanvaraukseen ja puhelinneuvontaan. Puhelinneuvonnasta saatte lisätietoja ja teille varataan aika sosiaalitoimeen lausunnon saamiseksi. Ottakaa lomake 3 D ja siihen liittyvät tulo- ja menoselvitykset mukaanne sosiaalitoimeen.

Lohjan aikuissosiaalityön ajanvaraus ja puhelinneuvonta:
Puh. 044 374 3999, ma-pe klo 9-12

Ohjeet talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisen lomakkeiden täyttöön:

 1. Täytä ensin lomake (Poikkeamislupahakemus jätevesien käsittelystä). Hakukaavakkeeseen täytetään kiinteistön perustiedot ja valitaan syy, millä poikkeusta haetaan.
 2. Ensimmäiseksi liitteeksi tulee liittää kiinteistön asemapiirros (Liite 1).
 3. Toiseksi liitteeksi tulee liittää kuvaus olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä. Näitä tulee olla yhtä monta kuin on erillisiä purkupaikkoja kiinteistöllä. Eli näitä täytetään yksi kutakin jätevesijärjestelmää kohti (esimerkiksi asuinrakennuksessa ja erillisessä saunarakennuksessa voi olla erilliset jätevesijärjestelmät, joilla on omat purkupaikat) (Liite/Liitteet 2).
 4. Kolmanneksi liitteeksi täytetään (poikkeamissyy-lomake), jotka ovat jaoteltu neljään (A-D) ympäristönsuojelulain mukaisesti. Koska poikkeus täytyy hakea jätevesikäsittelyjärjestelmä kohtaisesti, pitää perustelut olla jokaiselle liitteen 2 järjestelmälle (Liite/Liitteet 3).
  A = jätevesien vähäisyys (Liite 3A)
  B = kiinteistön liitäminen viemäriverkostoon (Liite 3B)
  C = kiinteistön haltijan korkea ikä ja muut elämäntilanteet (Liite 3C)
  D = kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näihin rinnastuva sosiaalinen suoritusaste (Liite 3D)
 5. Toimita poikkeamishakemus kaikkine liitteineen Lohjan ympäristönsuojeluun 31.10.2019 jälkeen. Vajain tiedoin saapuvia hakemuksia ei voida käsitellä. Hakemuksesta annettu päätös on voimassa enintään 5 vuotta.

Lisätietoja täältä.

 

Aiheeseen liittyvää: