Ympäristön­suojelun lomakkeet

Lohjan ympäristönsuojelun lomakkeet on koottu tälle sivulle aihealueittain. Tallenna sähköiset pdf-lomakkeet koneellesi ennen täyttämistä.Jätteet

Luonto

  • Ilmoitus haitallisesta vieraslajista, sähköinen lomake (verkkolomake)
  • Harvinaisten tai erikoisten kasvien kasvupaikat, lomake (pdf)

Maatalous

  • Aumausilmoitus, lomake (pdf)
  • Ilmoitus lannan levityksestä poikkeustilanteessa, lomake (pdf)

Melu

  • Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, sähköinen lomake (pdf)

Ympäristönsuojelumääräykset

  • Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen, sähköinen lomake (pdf)
  • Öljysäiliön poistamisvelvoitteesta poikkeaminen, sähköinen lomake (pdf)
  • Lämmitysöljysäiliön poistaminen käytöstä ja/tai maaperästä, sähköinen lomake (pdf)
  • Ilmoitus öljysäiliöstä / tankkaussäiliöstä ja -pisteestä, lomake (pdf)