Nummi – Saukkola

Nummen ja Saukkolan kaupunginosat sijaitsee lähellä pääkaupunkiseutua, Karkkilaa, Saloa, Someroa ja Vihtiä. Nummen ja Pusulan erinomainen sijainti on tehnyt  alueesta yhä houkuttelevamman asuinpaikan.

Etäisyys eri alueilta kaupungin keskustaan on Pusulasta n. 35 km, Nummellta n. 26 km, Saukkolasta n. 22 km.

Taajamat Nummi, Pusula ja Saukkola sekä aidot, elinvoimaiset kylät mahdollistavat  perheystävällisen asumisen ja aktiivisen vapaa-ajan vieton. Oman kunnan alueella sijaitsevat monipuoliset peruspalvelut varmistavat laadukkaan ja turvallisen arjen.
Ulkoilu ja kuntoilu mahdollisuudet  hyvät, Keräkankareen upeat maastot tarjoavat hienot puitteet lenkkeilyyn, suunnistukseen, maastopyöräilyyn ja ratsastukseen. Talvella ainutlaatuiset hiihtomaastot tarjoavat eripituisia hiihtolenkkejä lapsiperheistä aktiivihiihtäjille.

Luonnon- ja kulttuurimaiseman harvinainen sopusointu ja vaihteleva luonto mahtavan mäkisine metsineen, kumpuilevine peltoineen, järvineen ja lampineen tarjoavat sekä asukkaille että matkailijoille elämyksiä. Lukuisista hienoista nähtävyyksistä mainittakoon Myllymäen torppa, Hyrsylän mutka, Kovelan traktorimuseo, Nummen harmaakivikirkko ja Pusulan puukirkko.

Kunnallistekniikka on valmiina.

Kun haluat jättää hakemuksen voit siirtyä toivomaasi kohteeseen suoraan jollakin alla olevista karttaotteista.

Tonttia, karttakuvan vihreää nelikulmiota klikkaamalla näkymän oikeaan reunaan avautuvat keskeiset tonttikohtaiset tiedot. Hakemuslomakkeelle pääset kentän alareunassa olevasta painikkeesta ”Lisää tämä tontti hakemukseen”. Tontti on varattu sinulle heti, kun lähetät hakemuksen – huolellisesti ja ajatuksella täytetyn. Karttakuvassa voit heti nähdä varaamasi tontin rajojen muuttuvan katkoviivaksi.

Rakennuslupiin ja rakentamiseen liittyviin asioihin antaa tietoja alueen lupavalmistelija.

Lisätietoja:
kiinteistökoordinaattori Antti Weiland puh. 044 369 4403 ja tonttipalvelut(a)lohja.fi

NYBERG / SAUKKOLA

Alue sijaitsee Saukkolan taajamassa tien 110 läheisyydessä. Taajamasta löytyvät kaikki tarvittavat peruspalvelut, kuten ruokakauppa, apteekki, parturi, kirjasto, pankki ja huoltoasema. Nummen yhtenäiskoulu  sijaitsee noin 4 kilometrin etäisyydellä. Alueen kunnallistekniikka on rakennettu valmiiksi ja alueen kadut tullaan päällystämään ja valaisemaan.

  

.                                            . Korttelit 62-63 sekä osa64 ja 65  Korttelit osa64 ja 65 sekä 66-69

 

TAVOLA / SAUKKOLA

Alue on suunniteltu väljää pientaloasutusta varten yleiskaavan ja aiemmin laaditun kaavarungon osoittamien suuntaviivojen mukaisesti. Rakennuspaikkojen koko ja rakentamistiheys noudattavat kylän perinteistä rakentamistapaa. Rakennuspaikat on sijoitettu siten, että ne tukeutuvat olevaan asutukseen ja metsän reunaan. Niiden edustalla aukeaa avara maisema. Piha aukeaa yleensä aurinkoisuuden suhteen edullisimpaan suuntaan lounaaseen.Rakennusoikeus on 15 % (e=0,15) rakennuspaikan pinta-alasta, mikä merkitsee keskimäärin noin 300-400 kerrosala-m2:n rakennusoikeutta rakennuspaikkaa kohden.

  

MATEENNIEMI / NUMMI

Alue sijaitsee Nummen taajamassa. Taajamasta löytyvät peruspalvelut, kuten kauppa, laboratorio ja neuvola. Peruskoulu sijaitsee noin 2 kilometrin etäisyydellä. Asuinalue sijaitsee Pitkäjärven läheisyydessä. Kaikki tontit ovat ilta-auringon suuntaan ja joistakin jäljellä olevista tonteista avautuu näkymä järvelle. Asuinalueella on jäljellä enää muutama tontti, joiden koot vaihtelevat 1300 – 1500 neliömetriin. Tonttien hinnat ovat 30 000€. Alueella on asemakaava.

  

Viistoilmakuva                       Valokuvia: K59 T1, K59 T3 ja K59 T5

KIHINTÖYRY / NUMMI

Kihintöyrään asuinalue sisältyy laajaan valtakunnallisesti arvokkaaseen Nummenjoen – Pusulanjoen viljelylaaksoon, sekä valtakunnallisesti merkittävään kulttuurihistorialliseen ympäristöön. Sen vieressä on maiseman ja kulttuurihistorian kannalta arvokasta rakennuskantaa ja vaalimisen arvoisia pihapiirejä.

Kylämäisen asutuksen kainaloon jäävä rinnepelto, joka liittyy laajaan Nummenjoen – Pusulanjoen peltoaukeaan. Alue on peltoa, jota rajaa kolmelta puolelta rakennetut tontit. Alue on vedenhankinnan kannalta tärkeää pohjavesialuetta. Kouluun on noin 1.2 km:n etäisyys. Kaupalliset palvelut ovat alueen vieressä. Asuinalueelle on tehty asemakaava ja rakennettu kunnallistekniikka. Alueelle on osoitettu 8 erillispien- talon (AO) tonttia, joista 7 on uusia. Rakennusoikeutta tonteilla on 300 neliötä + 50 neliön varastorakennus.

  

 

Viistoilmakuva                          Valokuva

 

Aiheeseen liittyvää: