Nummi – Saukkola

 

 

 

 

 

 

Nummen ja Saukkolan kaupunginosat sijaitsee lähellä pääkaupunkiseutua, Karkkilaa, Saloa, Someroa ja Vihtiä. Nummi-Pusulan erinomainen sijainti on tehnyt  alueesta yhä houkuttelevamman asuinpaikan.

Etäisyys eri alueilta kaupungin keskustaan on Pusulasta n. 35 km, Nummellta n. 26 km, Saukkolasta n. 22 km.

Taajamat Nummi, Pusula ja Saukkola sekä aidot, elinvoimaiset kylät mahdollistavat  perheystävällisen asumisen ja aktiivisen vapaa-ajan vieton. Oman kunnan alueella sijaitsevat monipuoliset peruspalvelut varmistavat laadukkaan ja turvallisen arjen.
Ulkoilu ja kuntoilu mahdollisuudet  hyvät, Keräkankareen upeat maastot tarjoavat hienot puitteet lenkkeilyyn, suunnistukseen, maastopyöräilyyn ja ratsastukseen. Talvella ainutlaatuiset hiihtomaastot tarjoavat eripituisia hiihtolenkkejä lapsiperheistä aktiivihiihtäjille.

Luonnon- ja kulttuurimaiseman harvinainen sopusointu ja vaihteleva luonto mahtavan mäkisine metsineen, kumpuilevine peltoineen, järvineen ja lampineen tarjoavat sekä asukkaille että matkailijoille elämyksiä. Lukuisista hienoista nähtävyyksistä mainittakoon Myllymäen torppa, Hyrsylän mutka, Kovelan traktorimuseo, Nummen harmaakivikirkko ja Pusulan puukirkko.

Kunnallistekniikka on valmiina.

Rakennuslupiin ja rakentamiseen liittyviin asioihin antaa tietoja alueen lupavalmistelija.

Lisätietoja: maanmittausteknikko Toni Hägg puh. 044 369 4461,
kiinteistösihteeri Sirkka Maula puh. 044 369 4403 ja tonttipalvelut(a)lohja.fi

NYBERG / SAUKKOLA

 

 

 

 

 

Alue sijaitsee Saukkolan taajamassa tien 110 läheisyydessä. Taajamasta löytyvät kaikki tarvittavat peruspalvelut, kuten ruokakauppa, apteekki, parturi, kirjasto, pankki ja huoltoasema. Nummen yhtenäiskoulu  sijaitsee noin 4 kilometrin etäisyydellä. Alueen kunnallistekniikka on rakennettu valmiiksi ja alueen kadut tullaan päällystämään ja valaisemaan.

Kortteli

Tontti

Kiint.tunnus

Pinta-ala/m²

Rak.oik./k-m²

Hinta/€

Rak.velv./k-m²

 62

3

444-538-1-274

1812

363

21744

145

65

2

444-538-1-288

2835

567

34020

227

5

444-538-1-291

2890

578

34680

231

6

444-538-1-292

2639

528

31668

211

9

444-538-1-294

1428

286

17136

114

66

2

444-538-1-305

2419

484

29028

194

3

444-538-1-306

1742

348

20904

139

68

2

444-538-1-312

1374

275

16488

110

 

  

 

.                                            . Korttelit 62-63 sekä osa64 ja 65  Korttelit osa64 ja 65 sekä 66-69

 

 

 

TAVOLA / SAUKKOLA

 

 

 

 

 

Alue on suunniteltu väljää pientaloasutusta varten yleiskaavan ja aiemmin laaditun kaavarungon osoittamien suuntaviivojen mukaisesti. Rakennuspaikkojen koko ja rakentamistiheys noudattavat kylän perinteistä rakentamistapaa. Rakennuspaikat on sijoitettu siten, että ne tukeutuvat olevaan asutukseen ja metsän reunaan. Niiden edustalla aukeaa avara maisema. Piha aukeaa yleensä aurinkoisuuden suhteen edullisimpaan suuntaan lounaaseen.Rakennusoikeus on 15 % (e=0,15) rakennuspaikan pinta-alasta, mikä merkitsee keskimäärin noin 300-400 kerrosala-m2:n rakennusoikeutta rakennuspaikkaa kohden.

Kortteli

Tontti

Kiint.tunnus

Pinta-ala/m²

Rak.oik./k-m²

Hinta/€

Rak.velv./k-m²

 1

1

444-555-7-62

3147

472

40000

188

2

444-555-7-63

2613

392

40000

157

3

1

444-555-7-65

2177

327

30000

131

2

444-555-7-66

2264

340

30000

136

3

444-555-7-67

1958

294

30000

117

4

444-555-7-68

1905

286

30000

114

5

444-555-7-69

1931

290

30000

116

6

444-555-7-70

1974

296

30000

118

7

444-555-7-71

1910

287

30000

115

4

1

444-555-7-73

1770

266

30000

106

 

  

 

MATEENNIEMI / NUMMI

 

 

 

 

 

Alue sijaitsee Nummen taajamassa. Taajamasta löytyvät peruspalvelut, kuten kauppa, laboratorio ja neuvola. Peruskoulu sijaitsee noin 2 kilometrin etäisyydellä. Asuinalue sijaitsee Pitkäjärven läheisyydessä. Kaikki tontit ovat ilta-auringon suuntaan ja joistakin jäljellä olevista tonteista avautuu näkymä järvelle. Asuinalueella on jäljellä enää muutama tontti, joiden koot vaihtelevat 1300 – 1500 neliömetriin. Tonttien hinnat ovat 30 000€. Alueella on asemakaava.

Kortteli

Tontti

Kiint.tunnus

Pinta-ala/m²

Rak.oik./k-m²

Hinta/€

Rak.velv./k-m²

59

1

444-481-1-145

1248

249

30000

100

3

444-481-1-147

1205

241

30000

96

5

444-481-1-149

1595

319

30000

128

 

  

Viistoilmakuva                       Valokuvia: K59 T1, K59 T3 ja K59 T5

KIHINTÖYRY / NUMMI

 

 

 

 

 

 

Kihintöyrään asuinalue sisältyy laajaan valtakunnallisesti arvokkaaseen Nummenjoen – Pusulanjoen viljelylaaksoon, sekä valtakunnallisesti merkittävään kulttuurihistorialliseen ympäristöön. Sen vieressä on maiseman ja kulttuurihistorian kannalta arvokasta rakennuskantaa ja vaalimisen arvoisia pihapiirejä.

Kylämäisen asutuksen kainaloon jäävä rinnepelto, joka liittyy laajaan Nummenjoen – Pusulanjoen peltoaukeaan. Alue on peltoa, jota rajaa kolmelta puolelta rakennetut tontit. Alue on vedenhankinnan kannalta tärkeää pohjavesialuetta. Kouluun on noin 1.2 km:n etäisyys. Kaupalliset palvelut ovat alueen vieressä. Asuinalueelle on tehty asemakaava ja rakennettu kunnallistekniikka. Alueelle on osoitettu 8 erillispien- talon (AO) tonttia, joista 7 on uusia. Rakennusoikeutta tonteilla on 300 neliötä + 50 neliön varastorakennus.

Kortteli

Tontti

Kiint.tunnus

Pinta-ala/m²

Rak.oik./k-m²

Hinta/€

Rak.velv./k-m²

 61

2

444-540-3-42

2058

350

30000

140

3

444-540-3-43

1960

350

30000

140

4

444-540-3-40

2509

350

40000

140

5

444-540-3-39

3101

350

40000

140

6

444-540-3-38

2998

350

40000

140

7

444-540-3-37

3189

350

40000

140

 

  

 

 

 

Viistoilmakuva                          Valokuva