Hyväksytty elintarvikehuoneisto

Eläinperäisten elintarvikkeiden valmistus

Hyväksymismenettelyn piirissä ovat ainoastaan eläimistä saatavia elintarvikkeita käsittelevät laitokset, jotka myyvät valmistamansa elintarvikkeet muihin elintarvikehuoneistoihin. Toimintaa ei saa aloittaa eikä toimintaa oleellisesti muuttaa ilman valvontaviranomaisen hyväksyntää.

Myös omavalvontasuunnitelma hyväksytään samassa yhteydessä.

Hakemuslomake

Elintarvikevalvonta

Linkki omavalvontaohjeisiin

Linkki lisätietoihin

Elintarvikehuoneiston perustaminen

Yhteystiedot