Hyväksytty elintarvikehuoneisto

Eläinperäisten elintarvikkeiden valmistus

Elintarvikelain 11 §:n mukaisen hyväksymismenettelyn piirissä ovat ainoastaan eläimistä saatavia elintarvikkeita käsittelevät laitokset, jotka myyvät valmistamansa elintarvikkeet muihin elintarvikehuoneistoihin. Toimintaa ei saa aloittaa eikä toimintaa oleellisesti muuttaa ilman valvontaviranomaisen hyväksyntää. Hyväksymismenettelyn piirissä ovat myös elintarvikelain 9 §:n mukaiset itujen alkutuotantopaikat. 

Myös omavalvontasuunnitelma hyväksytään samassa yhteydessä.

Hakemuslomake

Elintarvikevalvonta

Linkki omavalvontaohjeisiin

Linkki lisätietoihin

Elintarvikehuoneiston perustaminen

Yhteystiedot

 

Aiheeseen liittyvää: