L29 Karstunraitti


Suunnittelualue sijaitsee keskustan välittömässä läheisyydessä Karstunraitin, Rantapuiston, Tehtaankadun ja Pohjolankadun välisellä alueella. Suunnittelun tarve on käynnistynyt Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n aloitteesta. Kaavamuutoksen tavoitteena on tutkia asuinkerrostalojen korttelialueen täydennysrakentamisen mahdollisuus osassa korttelia 166. Alue sopii vuokra-asuntojen rakentamiseen.  Samassa yhteydessä on tarkoituksenmukaista arvioida asukaspysäköinnin uudelleenjärjestelyn tarve.

Asemakaavan muutos on Lohjan kaupungin kaavoitusohjelman mukaisesti vireillä oleva asemakaava. Kaavoitusohjelmassa on esitetty kaavan alustava aikataulu.

Suunnittelija: Kalle Lindblom | kalle.lindblom(at)lohja.fi | p. 044-3694404


Hyväksymisvaihe

täydennetään


Ehdotusvaihe

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kokouksessaan 19.12.2016 § 416 1. kaupunginosan Anttilan asemakaavamuutosehdotuksen L29 Karstunraitti ja siihen liittyvän tonttijaon muutoksen osaan korttelia 166  ja asettaa sen julkisesti nähtäville MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti.

Asemakaavamuutoksen ehdotusvaiheen aineistot sekä tonttijako pidetään nähtävillä 8.2.-13.3.2017.

L29 Kuulutus 8.2.2017
L29 Kaavakartta 8.12.2016
L29 Kaavaselostus 8.12.2016
L29 Voimassaolevat kaavat / ajantasa 25.8.2016
L29 Kaupungin kannanotto lausuntoihin ja mielipiteisiin 8.12.2016
L29 Tonttijakokartta 30.1.2017


Valmisteluvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kokouksessaan 25.8.2016 § 83  asettaa 25.8.2016 päivätyn asemakaavan muutoksen L29 Karstunraitti valmisteluaineiston (maankäyttökaaviot ja kaavaluonnosvaihtoehdot 25.8.2016) nähtäville MRA 30 §:n mukaisesti ja pyytää valmisteluaineistosta lausunnot.

Asemakaavan L29 Karstunraitti, valmisteluvaiheen aineisto pidetään nähtävillä 14.9.2016-14.10.2016.

L29 Kuulutus 14.9.2016
L29 Kaavaluonnosvaihtoehdot ja havainnekuvat 25.8.2016
L29 Maankäyttökaaviot 25.8.2016
L29 Kaavaselostus 25.8.2016
L29 Ajantasakaava 25.8.2016


Aloitusvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsi kokouksessaan 9.12.2014 osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi.
Kuulutus kaavan muutoksen vireille tulosta.

L29 Karstunraitti Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Aiheeseen liittyvää: