Tupakkatuotteiden myyntiluvat

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyntiluvat

Tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä saa myydä tai muutoin luovuttaa vain kunnan valvontaviranomaisen (Lohjan ympäristöterveyspalveluiden) myöntämällä vähittäismyyntiluvalla Lohjan, Karkkilan, Siuntion ja Vihdin alueella. Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyjän tulee hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista jättää myyntilupahakemus  ja omavalvontasuunnitelma sähköisesti Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) valtakunnalliseen luparekisteriin tai toimittaa lupa-asiakirjat sijaintikunnan viranomaiselle.

Lohjan ympäristöterveyspalvelut perii tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyntiluvan haltijalta myyntiluvasta taksan mukaisen maksun sekä myynninvalvonnasta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä vuosittaisen valvontamaksun. Vuosittainen valvontamaksu peritään myyntipistekohtaisesti.

Maksut määräytyvät ympäristöterveysjaoston vahvistaman taksan mukaisesti.