Tupakkatuotteiden myyntiluvat

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyntiluvat

Tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä saa myydä tai muutoin luovuttaa vain kunnan valvontaviranomaisen (Lohjan ympäristöterveyspalveluiden) myöntämällä vähittäismyyntiluvalla Lohjan, Karkkilan, Siuntion ja Vihdin alueella. Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyjän tulee hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista jättää myyntilupahakemus  ja omavalvontasuunnitelma sähköisesti Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) valtakunnalliseen luparekisteriin tai toimittaa lupa-asiakirjat sijaintikunnan viranomaiselle.

Lohjan ympäristöterveyspalvelut perii tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyntiluvan haltijalta myyntiluvasta taksan mukaisen maksun sekä myynninvalvonnasta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä vuosittaisen valvontamaksun. Vuosittainen valvontamaksu peritään myyntipistekohtaisesti.

Maksut määräytyvät ympäristöterveysjaoston vahvistaman taksan mukaisesti.

Tupakkatuotteiden jäljitettävyys

Tupakkalain jäljitettävyysjärjestelmä on tullut porrastetusti voimaan 20.5.2019 alkaen. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien tupakkatuotteiden toimitusketjuun kuuluvien, valmistajasta aina vähittäismyyntipisteeseen asti tulee hakea tunnistekoodeja, jotka mahdollistavat yritysten ja toimipaikkojen tunnistamisen.

Tunnistekoodien hakeminen

Tupakkatuotteiden vähittäismyyjät hakevat tunnistekoodit sekä toimijalle (talouden toimija) että toimipaikalle (toimintayksikkö). Tunnistekoodeja myöntää Allexis s.r.o:. Ohjeet tunnistekoodien hakemiseen löytyy ID Issuer Suomi-verkkosivuilta,  linkki sinne on ID Issuer Suomi.

 

Aiheeseen liittyvää: