KERROS- JA RIVITALOTONTTIEN LUOVUTTAMISEN YLEISET PERUSTEET V. 2013 ALKAEN

1. Tontteja luovutetaan ensisijaisesti rakennusliikkeille ja muille rakennusalan toimijoille vapaamuotoisten hakemusten perusteella kaupunginvaltuuston vahvistamilla hinnoilla.

2. Tontteja on myös mahdollista vuokrata. Vuosivuokra on 5 % myyntihinnasta. Vuokra aika on 40 – 50 vuotta.

3. Hakijan on esitettävä rakentamissuunnitelma, aikataulu sekä tarvittaessa myös rahoitussuunnitelma. Luovutuspäätös oikeuttaa ostajan/vuokralaisen teettämään tontilla maaperätutkimukset ja muut rakennussuunnittelun kannalta tarpeelliset tutkimukset ja hakemaan rakennuslupaa ennen luovutussopimuksen allekirjoittamista.

4. Luovutuspäätöksen mukainen kiinteistökauppa/maanvuokrasopimus on tehtävä 12 kuukauden kuluessa luovutuspäätöksen lainvoimaisuudesta. Kauppahinta on maksettava kokonaan kaupantekotilaisuudessa tai sitä ennen. Lisäksi peritään tontin lohkomiskustannukset.

5. Rakentamisessa on noudatettava asemakaavamääräyksiä ja rakentamistapaohjeita. Rakentamisvelvoitteen täyttämisen määräaika on kolme vuotta luovutussopimuksen allekirjoittamisesta. Maankäyttöinsinöörillä on oikeus myöntää poikkeus  rakentamisvelvoitteen määräaikaan.

6. Ostaja/vuokralainen sitoutuu olemaan luovuttamatta edelleen rakentamatonta tonttia tai sen vuokraoikeutta, ellei maankäyttöinsinööri anna tähän kirjallista suostumusta.

7. Mikäli ostaja luovuttaa tontin rakentamattomana edelleen, hän on velvollinen suorittamaan sopimussakkoa kauppahintaa vastaavan määrän. Mikäli rakennushankkeen valmistuminen viivästyy, ostaja on velvollinen suorittamaan sopimussakkona 10 %:a kauppahinnasta kultakin alkavalta viivästymisvuodelta.

8. Mikäli vuokralainen luovuttaa edelleen tontin vuokraoikeuden sen ollessa rakentamaton, vuokralainen on velvollinen suorittamaan sopimussakkoa 10-kertaista vuosivuokraa vastaavan määrän. Mikäli rakennushankkeen valmistuminen viivästyy, on vuokralainen velvollinen suorittamaan sopimussakkoa vuosivuokran suuruisen määrän kultakin alkavalta viivästymisvuodelta.

9. Mikäli vuokralainen ei ole aloittanut rakentamista puolentoista vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta, on kaupungilla oikeus purkaa vuokrasopimus ja vuokralainen sitoutuu kustannuksellaan kuolettamaan vuokraoikeuteen mahdollisesti hakemansa kiinnitykset.

10. Vuotuisen vuokranmaksun suorittamisen vakuudeksi vuokralainen valtuuttaa vuokranantajan tai hänen määräämänsä vuokralaisen kustannuksella hakemaan ja pitämään voimassa parhaalla etusijalla kiinnityksen sekä pitämään hallussaan panttikirjan vuokratun kiinteistön vuokraoikeuteen ja kiinteistöllä sijaitseviin vuokralaisen rakennuksiin vuotuisen vuokranmaksun suorittamisen vakuudeksi enintään (n. 3 x vuosivuokran) euron määrään asti sekä muiden sopimuksesta kaupungille johtuvien saamisten vakuudeksi enintään (n. 10 x vuosivuokra) euron määrään asti.