Liikuntaesteisen pysäköintilupa

Liikuntaesteisen pysäköintiluvan myöntää Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.
Linkki pysäköintilupahakemukseen

Liikuntaesteisen pysäköintiluvalla saa pysäköidä ajoneuvon kaupungin hallinnoimille alueille:

  • pysäköintipaikalle, joka on merkitty pyörätuolimerkillä
  • maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta
  • alueelle, missä pysäköinti on kielletty liikennemerkillä ”pysäköinti kielletty” tai ”pysäköintikieltoalue” mikäli se ei aiheuta kohtuutonta haittaa
  • kaupungin hallinnoimille pysäköintialueille, joissa pysäköinnin enimmäisaika on liikennemerkein rajoitettu, rajoitusta pidemmäksi ajaksi
  • pihakadulle sillä varauksella, ettei pysäköinti kohtuuttomasti haittaa pihakadulla liikkumista.

Pysäköimistä valvovat kunnalliset pysäköinninvalvonnat.

Liikuntaesteisen pysäköintilupa ei oikeuta pysäköimään yksityisillä alueilla, vaan niillä on noudatettava alueiden omia pysäköimisen sääntöjä ja liikennemerkkejä.

 

Aiheeseen liittyvää: