Liikuntaesteisen pysäköintilupa

Liikuntaesteisen pysäköintiluvan myöntää Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.
Linkki pysäköintilupahakemukseen

Liikuntaesteisen pysäköintiluvalla saat pysäköidä ajoneuvon kaupungin hallinnoimille alueille:

  • pysäköintipaikalle, joka on merkitty pyörätuolimerkillä
  • maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta
  • alueelle, missä pysäköinti on kielletty liikennemerkillä ”pysäköinti kielletty” tai ”pysäköintikieltoalue” mikäli se ei aiheuta kohtuutonta haittaa
  • kaupungin hallinnoimilla pysäköintialueilla, jossa pysäköinnin enimmäisaika on liikennemerkein rajoitettu, rajoitusta pidemmäksi ajaksi
  • pihakadulle sillä varauksella, ettei pysäköinti kohtuuttomasti haittaa pihakadulla liikkumista.

Pysäköimistä valvovat kunnalliset pysäköinninvalvonnat.

Liikuntaesteisen pysäköintilupa ei oikeuta pysäköimään yksityisillä alueilla, vaan niillä on noudatettava alueiden omia pysäköimisen sääntöjä ja liikennemerkkejä.