Suunnittelutarve­ratkaisut ja poikkeamiset


Sähköiset lomakkeet

Ohje poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisupäätöksen hakemista varten

Lupahakemus
Naapurien kuulemislomake
Asemapiirroksen mallikuvaPoikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu

Lohjalla käytössä on sähköinen asiointipalvelu.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti Lupapisteen kautta, noudattaen palvelun ohjeita tai kysymällä neuvoa hakemuksen keskustelu-osiosta. Jos haluat tavata lupavalmistelijaa, varaa aika etukäteen sähköpostilla tai puhelimitse.


Mikäli rakentamisessa halutaan poiketa asemakaavasta tai muista maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakentamisesta rantavyöhykkeelle, tarvitaan ennen rakennuslupaa poikkeamispäätös. Poikkeaminen voidaan myöntää vain erityisestä syystä rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, kiellosta ja rajoituksista.

Ennen kuin rakennuslupa voidaan myöntää alueelle, jolla ei ole voimassa asemakaavaa, tarvitaan usein suunnittelutarveratkaisu, jossa harkitaan edellytykset rakennusluvan myöntämiselle. Ratkaisu edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa.

Kun suunnittelet rakennushanketta suosittelemme ottamaan yhteyttä Lohjan rakennusvalvontaan lupapiste.fi -palvelun kautta. Kun rakennusvalvonta on todennut, että hanke edellyttää suunnittelutarveratkaisua ja/tai poikkeamispäätöstä, hae lupaa ohjeiden mukaisesti.

Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisupäätöksen hakemista varten on laadittu ohje. Mikäli haluat jättää hakemuksen paperisena, lupahakemuksen ja naapurien kuulemislomakkeen voi tulostaa tältä sivustolta.

Kaavoituksen lupavalmistelija:
kaavoitusinsinööri Pertti Piirilä, pertti.piirila(at)lohja.fi, puh. 050 543 9357 puhelinaika ti ja to klo 9-11
kaavoitusinsinööri Niko Mikkonen, niko.mikkonen(at)lohja.fi, puh. 040 6867096 puhelinaika ti ja to klo 9-11

kaavoitussihteeri Tuula Lintuniemi, tuula.lintuniemi(at)lohja.fi, puh. 044 3621600

Maksut perustuvat kaavoituksen taksaan.


Rakennuskiellot

 

Aiheeseen liittyvää: