Lasten ja nuorten osallisuus

Oikeus osallistumiseen perustuu lapsen oikeuksien yleissopimukseen.

Lapsen oikeuksien sopimus artikla 12: Sopimusvaltiot takaavat lapselle, joka kykenee muodostamaan omat näkemyksensä, oikeuden vapaasti ilmaista nämä näkemyksensä kaikissa lasta koskevissa asioissa. Lapsen näkemykset on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti. 

Tämän toteuttamiseksi lapselle on annettava erityisesti mahdollisuus tulla kuulluksi häntä koskevissa oikeudellisissa ja hallinnollisissa toimissa joko suoraan tai edustajan tai asianomaisen toimielimen välityksellä kansallisen lainsäädännön menettelytapojen mukaisesti. 

Lasten ja nuorten ääni kuullaan ja heidän osallisuus oman hyvinvointinsa edistämiseksi toteutuu ensisijaisesti luonnollisissa arjen ympäristöissä – kodeissa, varhaiskasvatuksessa, kouluissa, vapaa ajantoiminnan puitteissa, somessa.  

Lohjalla toimii lasten ja nuorten edustuksellisina rakenteina varttivaltuusto ja nuorisovaltuusto. Nuorisovaltuusto on vaikuttajaelin, joka pyrkii edistämään nuorten etua kunnallisessa päätöksenteossa. Nuorisovaltuuston toimikausi kestää kaksi vuotta. Varttivaltuusto on 5.-6.-luokkalaisten ryhmä, jossa osallistujat pääsevät tutustumaan poliittisten päättäjien maailmaan ja vaikuttamaan omaan asuinympäristöönsä. 

Lapsiystävällisen Lohjan tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten kanssa yhdessä pysyviä rakenteita lasten ja nuorten näkemysten esiin tuomiseksi eri ikäkausina. Erityisesti huomioidaan toimintarajoitteiset, maahanmuuttajataustaiset, kodin ulkopuolelle sijoitetut ja muut ryhmät, joiden ääni halutaan tuoda kuuluviin vahvemmin.

 

Aiheeseen liittyvää: