Asuminen ja ympäristö

Rakentaminen ja maankäyttö

Rakennusvalvonta ohjaa ja neuvoo rakentajia sekä hoitaa rakennusluvat ja rakennusaikaisen valvonnan.