RA4 Lylyisten kartanon ranta-asemakaavan muutos, nähtävillä 20.3.-18.4.2024

Kaava-alue sijaitsee Lohjan Lylyisissä, Lylyistenlahden rannalla noin 5,5 kilometriä Lohjan kaupungin keskustasta länteen. Ranta-asemakaavan päätavoitteena on kunnostaa Lylyisten kartanoalue vaiheittain asumis-, hevosharrastus- ja matkailukäyttöön.


Kaavaa laativa konsultti: Jarmo Mäkelä, DI, Karttaako Oy, jarmo.makela@karttaako.fi, puh. 0400 220 082
Kaupungin yleiskaavasuunnittelija: Tiitus Kuisma, puh. 044 374 0148, tiitus.kuisma@lohja.fi
Kaupungin kaavoitusinsinööri: Niko Mikkonen, puh. 040 686 7096, niko.mikkonen@lohja.fi


Aloitusvaihe

Maanomistaja on käynnistänyt ranta-asemakaavan muutoksen laatimisen Lylyrannantien varrella omistamilleen kiinteistöille. Kaava-alue sijaitsee Lohjan Lylyisissä, Lylyistenlahden rannalla noin 5,5 kilometriä Lohjan kaupungin keskustasta länteen. Ranta-asemakaavan päätavoitteena on kunnostaa Lylyisten kartanoalue vaiheittain asumis-, hevosharrastus- ja matkailukäyttöön.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä MRL 63 §:n mukaisesti 20.3.-18.4.2024 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, osoitteessa Karstuntie 4, 08100 Lohja. Osallisilta pyydetään palautetta nähtävillä olon ajan kaavan suunnittelun lähtökohdista, vaikutusten arvioinnista sekä osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestämisestä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskeva palaute tulee lähettää kaupungille nähtävillä olon aikana kirjallisesti osoitteeseen kaavapalaute(at)lohja.fi tai Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja.

Lisätietoja kaavasta ja kaavaprosessin kulusta saa kaavaa laativalta konsultilta:
Jarmo Mäkelä, DI, kaavakonsultti, Karttaako Oy, jarmo.makela@karttaako.fi, puh. 0400 220 082

sekä kaupungin yleiskaavasuunnittelijalta: Tiitus Kuisma, puh. 044 374 0148, tiitus.kuisma@lohja.fi ja kaavoitusinsinööriltä: Niko Mikkonen, puh. 040 686 7096, niko.mikkonen@lohja.fi

RA4 Kuulutus 20.3.2024
RA4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.12.023
 

Aiheeseen liittyvää: