Kunta-alan energia­tehokkuus­sopimus

Lohjan kaupunki on mukana kunta-alan energiatehokkuussopimuksessa jo toista kautta. Kaudella 2017–2025 Lohjan kaupunki on sitoutunut vähentämään energiankulutustaan 7,5 prosenttia eli noin 4 600 MWh.


Vapaaehtoiset energiatehokkuussopimukset ovat Suomen ensisijainen keino täyttää EU:n energiatehokkuusdirektiivin (EED, 2012/27/EU) tiukat tavoitteet.

Kunta-alan energiatehokkuussopimus (KETS) on työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton välinen sopimus energian tehokkaammasta käytöstä kunta-alalla vuosina 2017–2025.

Kunnat, kaupungit ja kuntayhtymät allekirjoittavat liittyjäkohtaisen sopimuksen, jossa ne sitoutuvat Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen toimenpiteisiin ja tavoitteisiin.

Mukana olevien kuntien on vuosittain raportoitava tehdyistä energiatehokkuustoimenpiteistä ja muusta energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävästä toiminnasta sopimuksen omaan seurantajärjestelmään.

Energiatehokkuustoimia Lohjalla 2019

Vuosi 2019 oli Lohjan kaupungin energiaratkaisujen puolesta hyvä vuosi. Aurinkopaneeleita asennettiin, ja kaupunki päätti kokeilla muitakin uusia teknologisia ratkaisuja energian säästämiseksi.

  • Aurinkopaneelit asennettiin neljään kohteeseen (kolmeen kouluun ja yhteen päiväkotiin). Vuonna 2019 kaikki kaupungin aurinkosähköjärjestelmät tuottivat yhteensä yli 90 MWh sähköä.
  • Lämmitysjärjestelmiä optimoitiin neljässä kaukolämmitteisessä rakennuksessa (Aida).
  • Ilmanvaihto uudistettiin yhdessä rakennuksessa.
  • Huonetilojen lämmityksen optimointiin otettiin käyttöön uusi älyjärjestelmä yhdessä rakennuksessa.

Edellä mainittujen toimien laskennallinen energiasäästö oli 200 MWh lämpöä ja 51 MWh sähköä.