Maa-ainesten otto

Maa-ainesten ottaminen on luvanvaraista. Maa-ainesoton lupaviranomainen Lohjalla on vetovoimalautakunnan lupajaosto.


Maa-ainesten ottamiseen liittyvistä luvista ja ilmoituksista kerrotaan kattavasti ympäristöhallinnon ymparisto.fi-verkkopalvelussa:

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut on määritetty maa-ainestaksassa.

Lisätiedot

Pertti Piirilä
kaavoitusinsinööri
pertti.piirila(a)lohja.fi
puh. 050 543 9357