Maa-ainesten otto

Maa-ainesten ottaminen on luvanvaraista. Maa-ainesoton lupaviranomainen Lohjalla on vetovoimalautakunnan lupajaosto.


Maa-ainesten ottamiseen liittyvistä luvista ja ilmoituksista kerrotaan kattavasti ympäristöhallinnon ymparisto.fi-verkkopalvelussa:

  • Maa-ainesten ottamiseen liittyvät luvat ja ilmoitus (ymparisto.fi)
  • Naapurikiinteistöjen ja muiden alueiden omistajia ja haltijoita on kuultava maa-aineslupahakemuksesta. Voit suorittaa kuulemisen kuulemislomakkeella itse tai sen voi tehdä viranomainen luvan käsittelyn yhteydessä. Viranomaisen tekemästä kuulemisesta laskutetaan maa-ainestaksan mukaisesti.

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut on määritetty maa-ainestaksassa.

Lisätiedot

Eija Kanninen
ympäristötarkastaja
eija.kanninen(a)lohja.fi
puh. 050 593 0758

 

Aiheeseen liittyvää: