Lapset ja nuoret kirjastossa

Tervetuloa kirjastojen lasten- ja nuortenosastoille!

Kirjastosta voi lainata mm. kirjoja, lehtiä, elokuvia, pelejä, musiikkia ja äänikirjoja. Saatavana on myös lasten ja nuorten e-kirjoja ja e-äänikirjoja. Lisäksi tarjolla on lautapelejä sekä kirjastossa pelattavaksi että lainattavaksi. Kirjastossa voi myös käyttää nettiä, osallistua erilaisiin kilpailuihin sekä käydä näyttelyissä ja lastentapahtumissa. 4-6-vuotiaat lapset voivat osallistua satutuokioihin. Pääkirjaston lisäksi kaikissa Lohjan lähikirjastoissa on oma lasten- ja nuortenosasto.

Alle kouluikäisille suunnattu Satupolku houkuttelee perheitä kirjastoon lainaamaan. Perheet voivat lähteä Satupolulle hakemalla kirjastosta kirjanmerkin, johon saa jokaisella kirjastokäynnillä yhden tarran. Kun kirjamerkkiin on kerätty kymmenen tarraa, saa perhe palkinnoksi kirjastosta ihastuttavan kangaskassin tulevia lainoja varten. Satupolku-sivulta löytyy myös kirjavinkkejä 1-3-vuotiaille sekä 4-6-vuotiaille lapsille.

Kaikki voivat saada kirjastokortin, mutta alle 15-vuotiaat tarvitsevat sen hankintaan huoltajan kirjallisen suostumuksen. Koulut ja päiväkodit voivat lainata kirjastoaineistoa yhteisökortilla.

Lisää tietoa lasten ja nuorten kirjastopalveluista löydät Finna-verkkokirjastomme Lapset ja nuoret -osiosta.


Koulun, varhaiskasvatuksen ja kirjaston yhteistyö

Lohjan kaikki kirjastot tarjoavat päiväkodeille, kouluille ja oppilaitoksille asiantuntija-apua kirjastopalveluihin ja kirjastonkäyttöön liittyvissä asioissa. Kirjastonkäytön opetuksen tavoitteena on, että koululaisesta ja opiskelijasta kasvaa aktiivinen ja itsenäinen kirjastonkäyttäjä ja tiedonhakija, jonka elämään lukeminen ja kirjasto luontevasti kuuluvat.

Yhteistyön perustana on ​vuonna 2017 valmistunut kirjaston, koulun ja varhaiskasvatuksen yhteistyösuunnitelma: Kirjastopolkua pitkin (PDF, ei saavutettava). Yhteistyön kehittämisestä vastaa pedagoginen informaatikko yhdessä kirjaston lasten- ja nuortentiimien kanssa. Kirjasto tekee myös tiiviisti yhteistyötä vuonna 2017 avattujen monitoimijatalojen kirjastojen kanssa.


Ohjatut kirjastokäynnit ja kirjastonkäytön opetus

Ohjatuilla kirjastokäynneillä tutustutaan kirjaston eri palveluihin, opetetaan tiedonhakua kirjaston tietokannasta ja opastetaan verkkopalveluiden käyttöä. Kirjastokäynnillä voidaan myös esitellä ikäryhmälle sopivaa kirjallisuutta.

Ensisijaisesti opastusta tarjotaan niille luokka-asteille, jotka ovat mainittuina Lohjan kulttuuripolussa, eli esikouluryhmille, 1., 5. ja 7.-luokkalaisille. Lisäksi 4.- ja 8.-luokkalaisille tarjotaan kirjavinkkausta. Lohjan kulttuuripolku on toimintamalli koko kaupungin kulttuuripalveluiden mahdollisimman tasapuoliseen ja suunnitelmalliseen tarjontaan. Pääkirjasto ja lähikirjastot kutsuvat oman alueensa koululuokat kulttuuripolkukäynneille.

Yhteystiedot sekä lisää tietoa kirjastokäynneistä löydät Finna-verkkokirjastostamme.


Koulusarjat

Kirjastoista voi lainata koululuokkia varten erilaisia koulusarjoja, joissa on esim. 20-30 kpl samaa kirjaa. Koulusarjoja lainataan yhteisökortilla Lohjan kaupungissa toimiville ala- ja yläkouluille. Laina-aika on neljä viikkoa (28 päivää).

Koulusarjat varausohjeineen löytyvät Finna-verkkokirjastostamme.


Lukudiplomit

Lukki-kirjastojen yhteisten lukudiplomien tavoitteena on vahvistaa lasten lukuharrastusta sekä lisätä kirjallisuuden tuntemusta. Päiväkodit ja esikoulut voivat lähteä Satupolulle ja hyödyntää sieltä löytyviä kirjavinkkilistoja. Ala- ja yläkoululaisille on omat lukudiplomit luokka-asteittain. Läsdiplom on ruotsinkielisille 1.-6.-luokkalaisille tarkoitettu lukudiplomi.

Ohjeita sekä lukudiplomien kirjalistat löydät verkkokirjasto Finnasta:


Vieras- ja selkokielinen aineisto

Pääkirjaston ja Virkkalan kirjaston lasten ja nuorten osastoille hankitaan aineistoa molemmilla kotimaisilla kielillä. Vieraskielistä aineistoa on eniten englanniksi, mutta pääkirjastoon hankitaan myös venäjän- viron- ja saksankielisiä lastenkirjoja sekä jonkin verran esim. arabian-, somalin-, italian- ja ranskankielisiä kirjoja. Lisäksi kirjastot tilaavat tarvittaessa Monikielisestä kirjastosta kirjoja esim. päiväkotiryhmien käyttöön.

Lasten- ja nuortenosastolta löytyy myös selkokielisiä kirjoja suomeksi ja ruotsiksi.

 

Aiheeseen liittyvää: